ข้อตกลงในการลบบัญชีแกม

[หมายเหตุเมื่อคุณลบบัญชีเกมของคุณแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้อีก เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับ หรือข้อตกลงนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบัญชีของคุณจะถูกลบหรือทำเป็นข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ อีกทั้งจะไม่มีการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีก่อนหน้านี้อีกต่อไป โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ก่อนดำเนินการต่อ

หากคุณตัดสินใจที่จะลบบัญชีเกมของคุณหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว โปรดอย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในข้อตกลงการลบบัญชีเกมนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง“) โดยเฉพาะข้อความที่เป็นตัวหนา ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทหรือเรา“) และข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องมีความสามารถทางแพ่งตามที่กฎหมายในประเทศของคุณกำหนด เพื่อลงนามในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่มีความสามารถทางแพ่งในการลงนามข้อตกลงนี้ โปรดอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อหน้าผู้ปกครองของคุณ รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปกครองยอมรับการกระทำทั้งหมดของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณและผู้ปกครองจะต้องรับผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงนี้ต้องได้รับการจัดการโดยอ้างอิงกับข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเกม ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อตกลงนี้กับกฎที่กล่าวข้างต้น ข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือกว่า หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในเกมของเรา เมื่อคุณอ่านข้อตกลงการลบบัญชีเกมและตรวจสอบเพื่อยอมรับการลบบัญชี จะถือว่าคุณได้ตกลงทำข้อตกลงนี้กับบริษัท รวมถึงได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้โดยสมัครใจ

 • เงื่อนไขบังคับสำหรับการลบบัญชีเกม

ก่อนที่คุณจะสมัครกับบริษัทเพื่อลบบัญชีเกมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ในทรัพย์สินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีเกมที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • คุณเป็นเจ้าของและใช้งานบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะและข้อบังคับของบริษัท
 • บัญชีไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชี บัญชีถูกบล็อก ถูกรายงาน หรือถูกสอบสวนโดยหน่วยงานระดับประเทศ หรืออนุญาโตตุลาการ หรือมีคดีฟ้องร้อง
 •  หากสินทรัพย์หรือรายได้ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคูปอง เพชร เหรียญทอง รายการ การ์ดประสบการณ์ สิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือรายได้อื่น ถูกเก็บไว้ในบัญชี โปรดจัดการอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นจะถือว่าสละทิ้งโดยสมัครใจโดยตัวคุณเอง
 •  บัญชีไม่มีคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอการเติมเงิน แท่งทองคำ เพชร เหรียญทอง หรือไอเทม
 •  บัญชีถูกแยกออกจากข้อมูลระบุตัวตนพิเศษ (หากมี) ทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกและผู้นำ Alliance
 • หากคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับบัญชีนี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าการต่ออายุอัตโนมัติถูกยกเลิกล่วงหน้าแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่ควรดำเนินการให้สอดคล้อง

ก่อนอื่นคุณควรลองตรวจสอบและยืนยันว่าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดหรือไม่ หากคุณไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือได้

 • ผลที่ตามมาจากการลบบัญชีเกม

คุณรับทราบและยอมรับว่า หลังจากที่บัญชีของคุณถูกลบ คุณจะต้องรับผล (ที่อาจเกิดขึ้น) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยสมัครใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีได้ และเพื่อนของคุณอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้โต้ตอบกับคุณได้
 2. เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับหรือข้อตกลงนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบัญชีนี้จะถูกลบหรือทำเป็นข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ คุณไม่สามารถเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีกต่อไป และคุณจะไม่มีสิทธิ์ขอให้เราเรียกค้นข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ บทบาท ไอเทมเสมือนจริง บันทึกการต่อสู้ บันทึกการเติมเงินและการซื้อ ตลอดจนบันทึกการสนทนา (หากมี)
 3. คุณเข้าใจว่าเมื่อลบบัญชีแล้ว สินทรัพย์หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องในบัญชีจะถูกลบออกด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราขอเตือนคุณว่าคุณควรจัดการสินทรัพย์หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องในบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมก่อนที่จะลบบัญชี ซึ่งสินทรัพย์หรือรายได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระดับบทบาทและรายได้ คูปองที่ไม่ได้ใช้ บัตรกำนัล ไอเทมเสมือนจริง ตลอดจนรายการเสมือนจริงอื่นๆ (เช่น คูปอง/บัตรกำนัล เหรียญทอง เพชร ไอเทม และวัสดุอื่นๆ) รวมถึง บริการที่ซื้อแต่ยังไม่ได้ใช้งาน รายได้อื่นๆ รายได้หรือทุนที่คาดหวังจะได้รับในอนาคต ซึ่งสร้างขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จนหมด
 4.  บัญชีนี้ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อถูกลบไปแล้ว ดังนั้น เราขอเตือนให้คุณสำรองข้อมูลที่จำเป็นก่อนทำการลบ
 5. เมื่อบัญชีถูกลบ (กล่าวคือ เมื่อถูกลบอย่างเป็นทางการหลังจากช่วงระยะเวลาให้ไตร่ตรอง) ข้อตกลงผู้ใช้และเอกสารมอบสิทธิ์อื่นๆ ที่คุณลงนามกับเราสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (หรือบริการ) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเช่นกัน (ยกเว้นที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังให้มีผลใช้บังคับในภายหลัง)
 6.  ผลกระทบ (ที่อาจเกิดขึ้น) อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลบบัญชี
 • ขั้นตอนการลบบัญชีเกม
 1. สมัครเพื่อลบบัญชีบนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของเรา รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้
 2.  เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้แล้ว โปรดตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้อตกลงนี้แล้ว
 3. เมื่อคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ข้างต้นแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะประเมินว่าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการลบบัญชีหรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สถานะความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัญชี นอกจากนี้ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบัญชีและสิทธิ์ในทรัพย์สินของคุณ เรามีสิทธิ์ตรวจสอบตัวตนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ใช้บัญชีนี้โดยถูกต้องตามกฎหมาย หากเราพิจารณาจากการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมว่าบัญชีไม่ตรงตามหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลบบัญชี หรือหากการยืนยันตัวตนล้มเหลว การยื่นขอลบของคุณอาจถูกปฏิเสธ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการที่เราตรวจสอบบัญชีของคุณว่าตรงตามเงื่อนไขในการลบหรือไม่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเท่านั้น อีกทั้งคุณยังคงต้องตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และยอมรับผล (ที่อาจเกิดขึ้น) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ที่จะเป็นผลตามมา
 4. หลังจากที่คุณผ่านการยืนยันตัวตน อ่านบันทึกและการแจ้งเตือน และสุดท้ายกดยืนยันการลบจะถือว่าคุณได้ยื่นขอลบบัญชีไปยังบริษัท ในช่วงเวลานี้ เราจะให้ระยะเวลาเก็บรักษาบัญชี 15 วันแก่คุณ (หรือที่เรียกว่าระยะเวลาให้ไตร่ตรอง“) เราจะไม่ลบหรือทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบัญชีเป็นแบบไม่ระบุชื่อในช่วงระยะเวลาให้ไตร่ตรอง เว้นแต่จะกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้ทำเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเล่นเกมได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาให้ไตร่ตรอง เพื่อให้แน่ใจว่าการลบบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการใช้บริการเกมของเราต่อไป โปรดยกเลิกการยื่นขอลบก่อน หลังจากช่วงระยะให้ไตร่ตรอง ในกรณีที่เราไม่ได้รับคำขอของคุณให้ถอนการยื่นขอลบ หรือไม่มีเหตุผลอื่นใดในการปฏิเสธการยื่นขอลบ บัญชีจะถูกลบอย่างถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้
 •  การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ
  1.  ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้เกม (“ข้อตกลงหลัก“) ในเรื่องที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงหลักจะมีผลเหนือกว่า ในกรณีที่มีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงหลักและข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือกว่า
 •  กฎหมายที่ควบคุมข้อตกลงนี้และเขตอำนาจศาลจะเหมือนกับกฎหมายในข้อตกลงหลัก