Oyun Hesabı Silme Anlaşması

[Not] Oyun hesabınızı sildikten sonra bu işlemi geri alamazsınız. Kanunlar ve yönergelerde veya bu Anlaşmada aksi belirtilmediği takdirde hesabınız kapsamındaki kişisel bilgiler silinecek veya anonim hale getirilecektir ve daha önce hesabınızla ilişkili olan ürün ve hizmetler artık bağlantılı olmayacaktır. Lütfen devam etmeden önce bu işlemi gerçekleştirmek isteyip istemediğiniz üzerine dikkatlice düşünün.

Düşündükten sonra oyun hesabınızı silmeye karar verirseniz lütfen bu “Oyun Hesabı Silme Anlaşması”nda (bu noktadan sonra “Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) yer alan bilgileri (özellikle kalın olarak yazılanları) dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun. İşbu Anlaşma, tarafınız ile söz konusu ürün veya hizmetin sağlayıcısı (bu noktadan sonra “Şirket”, “Tarafımız” veya “Biz” olarak adlandırılacaktır) arasında gerçekleştirilir ve Anlaşma, ilgili her iki taraf için de kanunen bağlayıcıdır.

Ülkenizin kanunlarınca belirlendiği üzere işbu Anlaşmayı imzalamaya yönelik olarak hukuki haklara sahip olmanız gerekir. İşbu Anlaşmayı imzalamaya yönelik gerekli hukuki haklara sahip değilseniz lütfen ilgili bilgileri okuyun ve vasiniz huzurunda ilgili eylemleri gerçekleştirin ve vasinizin eylemlerinizi onayladığından emin olun. Bu şartlar altında, bu eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğu, ilgili yasa ve yönergelere uygun şekilde size ve vasinize ait olacaktır.

İşbu Anlaşmada yer almayan hususlar, oyunun kullanıcı anlaşması ve gizlilik politikası referans alınarak ele alınacaktır. İşbu Anlaşma ile daha önce açıklanan kurallar arasında uyumsuzluk olması durumunda işbu Anlaşma geçerli olacaktır. İşbu anlaşmayla ilgili sorularınız varsa lütfen oyun içinden müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. “Oyun Hesabı Silme Anlaşması”nı okuyup hesabı silme onayını verdikten sonra Şirket ile yapılan işbu Anlaşmayı imzaladığınız ve işbu Anlaşmanın tüm koşullarını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

 • Oyun hesabını silmeyle ilgili zorunlu koşullar

Oyun hesabınızın silinmesiyle ilgili olarak Şirkete başvuruda bulunmadan önce güvenliğinizin ve mülkiyet haklarınızın etkili bir şekilde korunması amacıyla söz konusu oyun hesabının aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki koşulları karşıladığından emin olmanız gerekir:

 • Hesabın hukuki olarak mülkiyeti size ait olmalıdır, sizin tarafınızdan kullanılmalıdır ve Şirketin belirttiği özellik ve gereksinimlere uygun olmalıdır;
 • Hesabın; hesapla ilgili ihtilaflar, hesabın engellenmiş veya rapor edilmiş olması, ulusal yetkililer ya da arabuluculuk veya dava kapsamında incelenme altında olması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenlik riskleri altında olmaması gerekir;
 • Kupon, elmas, altın sikke, eşya, deneyim kartı, üyelik hakları veya diğer kazanımlar hesapta yer alıyorsa lütfen bunlarla ilgili uygun işlemleri gerçekleştirin, aksi takdirde bu öğeler üzerindeki haklardan gönüllü olarak feragat ettiğiniz varsayılacaktır.
 • Hesapta; doldurma teklifleri, altın külçeleri, elmaslar, altın sikkeler veya eşyalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamlanmamış sipariş veya işlem olmamalıdır.
 •  Hesabın özel kimliklerle (varsa) olan ilişkisi kesilmelidir, İttifak üyeleri ve liderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.
 • Söz konusu hesapla ilgili olarak “otomatik yenileme” özelliğini etkinleştirseydiniz bu özelliği önceden iptal ettiğinizden emin olun.
 • Karşılanması gereken diğer şartlar.

Öncelikle yukarıdaki tüm koşulları karşılayıp karşılamadığınızı doğrulamanız gerekir. Bu koşulları kendi başınıza doğrulayamıyor veya süreçle ilgili sorularınız varsa yardım almak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Oyun hesabı silme işleminin sonuçları

Aşağıdakileri anlamış ve kabul etmiş olursunuz: hesabınız silindikten sonra gönüllü olarak bu işlemle ilgili tüm (olası) sonuçları kabul etmiş olursunuz. Bu sonuçlara aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Hesabınızda oturum açamazsınız veya hesabı kullanamazsınız; arkadaşlarınız bu ürün veya hizmeti kullanarak sizinle iletişime geçemez;
 2. Kanunlar ve yönergeler veya işbu Anlaşma tarafından aksi belirtilmediği sürece bu hesap kapsamındaki kişisel bilgileriniz silinir veya anonim hale getirilir. Artık kişisel bilgilerinizi alamazsınız veya bizden bu bilgileri almamızı talep etme hakkına sahip olmazsınız. Söz konusu kişisel bilgilere aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: cep telefonu numarası, roller, sanal eşyalar, savaş kayıtları, yenileme ve satın alma kayıtları ve sohbet kayıtları (varsa).
 3. Hesabınız bir kere silindikten sonra hesap kapsamındaki ilgili varlıklar ve kazanımların da kaldırılacağını kabul edersiniz. Bu nedenle, size tekrardan hesabınızı silmeden önce hesabınız kapsamındaki ilgili varlık ve kazanımlarla ilgili uygun işlemleri gerçekleşmeniz gerektirdiğini hatırlatmak isteriz. Söz konusu varlıklar ve kazanımlara aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: rol düzeyi ve kazanımları; kullanılmayan kuponlar, hediye çekleri, sanal eşyalar veya diğer sanal kaynaklar (ör. kuponlar/hediye çekleri, altın sikkeler, elmaslar, eşyalar ve diğer malzemeler); satın alınan ancak kullanılmayan hizmetler; elde edilmiş ancak henüz tamamen harcanmamış diğer kazanımlar veya gelecekteki kazanımlar ya da haklar.
 4. Hesabı sildikten sonra bu işlemi geri alamazsınız. Bu nedenle hesabı silme başvurusunda bulunmadan önce gerekli verileri yedeklemeniz gerektirdiğini tekrar hatırlatmak isteriz;
 5. Hesap silindikten sonra (yani resmi olarak bekleme süresinden alındıktan sonra) söz konusu ürün (veya hizmet) ile ilgili olarak tarafımızla imzaladığınız kullanıcı anlaşması ile diğer hak kazanımı belgeleri de otomatik olarak feshedilecektir (etkisinin korunacağına dair daha önceden mutabık kalınanlar haricinde).
 6. Hesabın silinmesiyle ilgili olarak ortaya farklı (olası) sonuçlar çıkabilir.
 •  Oyun hesabı silme süreci
 1. Resmi platformlarınızdan hesabınızın silinmesi için başvuruda bulunan ve sağlanan prosedürler ile operasyonel yönergeleri izleyin;
 2. İşbu Anlaşmanın tüm hükümlerini kabul ettikten sonra işbu belgede yer alan 1. Maddenin tüm koşullarını karşıladığınızı doğrulayın;
 3. Yukarıdaki madde 2 altında yer alan gereksinimleri karşıladıktan sonra, hesap güvenlik durumu ve hesabın kullanımına dair bilgiler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hesabınızın silinmesine dair koşulları karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirme hakkına sahip oluruz. Buna ek olarak, hesap güvenliğinizi ve mülkiyet haklarınızı korumak adına bu hesabın meşru sahibi olduğunu doğrulayabilmemiz için kimliğinizi doğrulama hakkına sahip oluruz. Kapsamlı analiz sonrasında hesabın, hesap silme işlemiyle ilgili koşulları karşılamadığı kararını verirsek veya kimlik doğrulama işlemi başarısız olursa hesap silme başvurunuz reddedilebilir. Tarafımızca gerçekleştirilen doğrulama işleminin hesabınızın silmeye dair gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığına dair yalnızca resmi bir inceleme olduğunu ve ilgili koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu, bu nedenle ortaya çıkabilecek (olası) sonuçların sorumluluğunun size ait olduğunu ve şirketimizin ortaya çıkan sonuçların hukuki sorumluluğunu kabul etmeyeceğini anlayıp kabul edersiniz.
 4. Kimliğiniz doğrulandıktan sonra notları ve anımsatıcıları okuyun ve ardından “Silme İşlemini Onayla” öğesine basın. Bu noktadan sonra Şirkete hesap silme başvurusunda bulunmuş sayılırsınız. Bu süre sırasında tarafınıza hesabınızla ilgili 15 günlük bir bekleme süresi sağlanır (“bekleme dönemi”). Kanunlar, yönergeler veya ilgili politikalarda aksi belirtilmediği sürece bekleme dönemi sırasında hesabınızla ilgili bilgileri silmez veya anonim hale getirmeyiz. Bekleme dönemi sırasında, hesap silme işleminin tamamlamasını sağlamak adına oyunu oynayamazsınız. Oyun hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek için öncelikle silme başvurunuzu iptal etmeniz gerekir. Bekleme döneminden sonra silme başvurusunu geri çekmeye dair tarafımıza bir başvuruda bulunmamanız durumunda veya başvuruyu reddetmemiz için başka bir sebep bulunmuyorsa hesabınız kalıcı olarak silinir ve bu işlem geri alınamaz.
 •  İhtilafların giderilmesi ve tabi olunan kanunlar
  1.  İşbu Anlaşma, Oyun Kullanıcı Anlaşmasının (“Ana Anlaşma”) temel bir parçasıdır. İşbu Anlaşmada yer almayan hususlarla ilgili olarak Ana Anlaşmanın ilgili hükümleri geçerli olacaktır; Ana Anlaşma ile işbu Anlaşma arasında uyuşmazlık olması durumunda işbu Anlaşma geçerli olacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın tabi olduğu kanunlar ve yargı bölgeleri, Ana Anlaşma için geçerli olanlar ile aynıdır.