CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ, email: privacyoffice@funplus.com

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 12 năm 2021

 

 

Chính sách này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng, những người truy cập trang web của chúng tôi và bất kỳ ai khác mà chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân về họ.

Trong chính sách này, “chúng tôi” và “của chúng tôi” có nghĩa là FunPlus International AG, Thụy Sĩ (tên giao dịch là FunPlus) và các bên liên kết của FunPlus International AG (tên giao dịch gọi chung và riêng là FunPlus), một nhóm các công ty không ngừng nỗ lực để phát triển và xuất bản trò chơi điện tử trên toàn cầu. Chính sách này đề cập đến việc chúng tôi hoạt động với vai trò là “bên kiểm soát dữ liệu” theo luật bảo vệ dữ liệu: về cơ bản, điều này nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định sẽ thu thập thông tin cá nhân nào và sử dụng thông tin đó như thế nào. Chúng tôi cũng thường hoạt động với vai trò là “bên xử lý dữ liệu”, nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho một tổ chức khác (ví dụ: nhà xuất bản một trong các trò chơi của chúng tôi). Theo định nghĩa của chúng tôi về “thông tin cá nhân” thì “cá nhân” nghĩa là liên quan đến cá nhân bạn hoặc thông tin có thể nhận dạng bạn. Một số thông tin được đề cập trong chính sách này không phải là “thông tin cá nhân” theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu nhưng chúng tôi có thể đề cập đến thông tin này để giúp bạn hiểu những việc mà chúng tôi làm.

Theo luật và quy định hiện hành tại quốc gia cư trú của bạn, độ tuổi tối thiểu để bạn có thể truy cập Dịch vụ của chúng tôi mà không cần giám sát là 18 tuổi. Chúng tôi sẽ không cố ý thu nhập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi này mà không có sự đồng ý trước từ cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của trẻ. Nếu bạn là trẻ em dưới độ tuổi nêu trên, chúng tôi sẽ cần có sự chấp thuận của cha mẹ trước khi tạo tài khoản cho bạn và thu thập dữ liệu cá nhân liên kết với tài khoản đó, cũng như thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xác minh đúng là cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của bạn đã đồng ý thông qua các công nghệ hiện có. Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh nên hướng dẫn con cái tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân trên mạng.

 

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân của mọi người giao dịch với chúng tôi – điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi biết điều đó cũng quan trọng đối với bạn.

Trong chính sách này, bạn sẽ thấy thông tin về những loại thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn, cách thức và lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó, cách chúng tôi sử dụng và bảo mật thông tin đó. Bạn cũng sẽ thấy thông tin về các quyền của mình và cách bạn có thể thực hiện những quyền đó.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này và nếu cần liên lạc với chúng tôi về bất cứ nội dung nào được đề cập trong tài liệu này hoặc về bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email theo địa chỉ privacyoffice@funplus.com.

Trong chính sách này, bạn sẽ thấy có những thông tin sau:

1.          Chúng tôi thu thập thông tin nào về bạn?

Những thông tin chúng tôi lưu giữ sẽ tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Thông thường, có thể bao gồm những mối quan hệ sau:

Khách hàng/người chơi Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin về bạn để cho phép bạn chơi trò chơi của chúng tôi, để cải thiện hoặc tối ưu hóa trải nghiệm chơi của bạn, để cung cấp các dịch vụ khách hàng, để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp và để tiếp thị (xem bên dưới để biết thêm chi tiết). Thông tin này bao gồm:

●    Thông tin liên lạc của bạn, chẳng hạn như họ tên, (nếu bạn chọn cung cấp thông tin này) số điện thoại và địa chỉ email;

●    Tên người dùng và mật khẩu người chơi của bạn;

●    Hồ sơ trò chơi của bạn – bao gồm ảnh hồ sơ và mọi thông tin cần thiết để chơi trò chơi, chẳng hạn như kho vật phẩm trong trò chơi;

●    Dữ liệu khác bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu để xác định tài khoản bị mất hoặc mất hiệu lực, chẳng hạn như câu trả lời cho câu hỏi đặc biệt mà chúng tôi có thể hỏi bạn để cho phép bạn mở khóa hoặc khôi phục tài khoản bị mất hoặc bị mất hiệu lực;

●    Tài khoản người dùng hoặc (các) mã nhận dạng (identification, ID) vai trò trong trò chơi của bạn – (các) ID dành riêng cho FunPlus do máy chủ trò chơi của chúng tôi tạo cho bạn;

●    ID phân tích – một số nhận dạng ẩn danh được tạo ngẫu nhiên, được sử dụng để phân biệt hoạt động giữa các tài khoản trò chơi trong dữ liệu phân tích của chúng tôi;

●    ID tài khoản bên thứ ba – ví dụ: tài khoản của bạn trên Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam hoặc PSN mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập tài khoản trò chơi của mình, tận dụng các mối quan hệ trên mạng xã hội của bạn hoặc tích hợp các tính năng của bên thứ ba (chẳng hạn như thành tích);

●    Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tiến trình chơi của bạn;

●    Địa chỉ giao thức internet (IP) và mã nhận dạng thiết bị di động (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo (chỉ khi bạn chọn cung cấp), địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông [Media Access Control, MAC], Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế [International Mobile Equipment Identity, IMEI]);

●    Dữ liệu để chống gian lận (chẳng hạn như lạm dụng chính sách hoàn tiền trong trò chơi hoặc gian lận về lượt nhấp chuột trong quảng cáo);

●    Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên thiết bị và hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ;

●    Dữ liệu tiếp thị và liên lạc, bao gồm tùy chọn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba, cũng như tùy chọn liên lạc của bạn. Đồng thời, bạn có toàn quyền quyết định và kiểm soát việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của bạn để tắt chức năng này.

Nhà cung cấp của chúng tôi Chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên lạc để có thể quản lý mối quan hệ với bạn và nếu phù hợp, chúng tôi có thể thu thập chi tiết tài khoản ngân hàng (để tạo điều kiện thanh toán cho các dịch vụ). Khi bạn cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác từ bạn liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.
Nguồn nộp đơn xin việc Nếu bạn nộp đơn xin việc cho chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi hồ sơ xin việc (curriculum vitae, CV) của bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến vị trí mà bạn ứng tuyển và sẽ giữ bản sao CV của bạn trong thời gian cần thiết để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với vị trí chúng tôi tuyển dụng. Chúng tôi sẽ giải thích thông tin này chi tiết hơn tại thời điểm bạn nộp bất kỳ đơn ứng tuyển nào.

 

2.          Cách chúng tôi thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin này theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc và cách chúng tôi tương tác với bạn.

Tương tác trực tiếp  Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi danh tính, thông tin liên lạc hoặc thông tin khác bằng cách điền vào mẫu đơn trực tuyến hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi qua bưu điện, điện thoại, trong trò chơi, qua email hoặc theo cách khác. Thông tin này bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn:

●    Sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

●    Tạo tài khoản trò chơi ở một trong các trò chơi của chúng tôi hoặc trên trang web của chúng tôi, nếu có;

●    Tương tác với bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Văn phòng bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi;

●    Đăng ký tham gia danh sách nhận thư của chúng tôi;

●    Tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát;

●    Gửi phản hồi cho chúng tôi;

●    Cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Công nghệ hoặc tương tác tự động

(tùy chọn)

Khi bạn tương tác với trang web hoặc trò chơi của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, thao tác và khuôn mẫu duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này thông qua cookie, điểm ảnh, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được dữ liệu kỹ thuật về bạn nếu bạn truy cập các trang web khác sử dụng cookie của chúng tôi. Bạn có thể từ chối cho chúng tôi thu thập cookie thông qua cài đặt trình duyệt cá nhân. Vui lòng xem Phần 4 để biết thêm chi tiết.
Bên thứ ba ●    Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ một bên thứ ba nếu bạn liên kết dữ liệu cá nhân với Dịch vụ hoặc cung cấp cho chúng tôi qua cài đặt quyền riêng tư của mình. Thông tin này có thể bao gồm ID tài khoản, hồ sơ trò chơi và ID người dùng ở bên thứ ba của bạn – ví dụ: từ tài khoản của bạn trên Facebook, Game Center, VK, WeChat, Google, Xbox, Steam hoặc PSN mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập tài khoản trò chơi của mình, tận dụng các mối quan hệ trên mạng xã hội của bạn hoặc tích hợp các tính năng của bên thứ ba (chẳng hạn như thành tích).

●    Dữ liệu kỹ thuật từ mạng lưới quảng cáo và

●    nhà cung cấp thông tin tìm kiếm.

●    Dữ liệu về người xác minh thông tin và thông tin khác nếu bạn ứng tuyển vào một vị trí chúng tôi tuyển dụng.

 

3.          Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin khác nhau theo các cách khác nhau:

 • Để gửi cho bạn thông tin liên quan đến dịch vụ và trò chơi, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc giải quyết đơn khiếu nại của bạn;
 • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi, trong đó có trò chơi của chúng tôi;
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng trên trang web của chúng tôi;
 • Xác minh và xác nhận khoản thanh toán (trong trường hợp tương tác có liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba);
 • Xác thực và xác nhận tài khoản;
 • Tiếp thị trực tiếp, cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;
 • Tiến hành các cuộc khảo sát và thăm dò ý kiến;
 • Quản lý các cuộc thi và/hoặc chương trình khuyến mãi và đơn đăng ký của bạn cho cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi đó;
 • Thông tin/phân tích kỹ thuật và hoạt động sử dụng để giúp chúng tôi phát triển trò chơi mà khách hàng muốn chơi và cải thiện trò chơi cũng như phát hiện hành vi gian lận và các hoạt động phá hoại trải nghiệm của người chơi sử dụng trò chơi của chúng tôi, các rủi ro bảo mật, gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác;
 • Phân tích, cải thiện hoạt động kinh doanh và trang web;
 • Cung cấp các tính năng xã hội trong phạm vi các dịch vụ của chúng tôi;
 • Tùy chỉnh trải nghiệm cá nhân của bạn;
 • Để gửi cho bạn thông tin có liên quan, chẳng hạn như thông báo cập nhật, cảnh báo bảo mật và hỗ trợ;
 • Quảng cáo và quảng bá trên trang web và trong ứng dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, những sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như bên thứ ba đáng tin cậy;
 • Quản trị trang web, hệ thống và xác thực tài khoản;
 • Thông tin bảng thành tích, thông tin trên ứng dụng Discord và cộng đồng, biệt danh và tên câu lạc bộ/thông tin câu lạc bộ;
 • Để kiểm duyệt thông tin liên lạc giữa người chơi, dù tự động hay thủ công;
 • Để trả lời hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý; và
 • Khi bạn tương tác với các tính năng kết nối mạng xã hội của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo cho bạn và tương tác với bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba (chúng tôi khuyến khích bạn nên xem xét các thông báo/chính sách về quyền riêng tư của các mạng xã hội này để có thể lựa chọn không tham các hoạt động đó).

4.          Cookie

 • Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp và tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với từng cá nhân, phân tích thói quen chơi trò chơi, đặt đối tượng mục tiêu cho quảng cáo và ngăn ngừa gian lận. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được (các) trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ. Để làm rõ, một cookie không thể cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn theo bất kỳ cách nào, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu muốn. Trong trường hợp đó, một số khía cạnh của dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.
 • Chúng tôi và các đối tác của mình có thể sử dụng các công nghệ theo dõi chẳng hạn như cookie, đèn hiệu, thẻ và tập lệnh. Các công nghệ này được sử dụng trong phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hành vi của người dùng qua trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về tổng thể cơ sở người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc những công ty này sử dụng các công nghệ này trên cơ sở riêng lẻ cũng như tổng hợp.
 • Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt cá nhân. Nếu từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng các trang web của chúng tôi nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

5.          Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Có một số cơ sở pháp lý khác nhau cho việc xử lý thông tin cá nhân. Cơ sở pháp lý được áp dụng sẽ tùy thuộc vào cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và mục đích của việc sử dụng thông tin đó. Trong phần lớn các trường hợp, điều kiện này sẽ là:

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách đó (ví dụ: trong trường hợp bạn đồng ý cho chúng tôi gửi thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch của chúng tôi cho bạn); và/hoặc
 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là vì quyền lợi chính đáng của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie theo dõi thông tin về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi để không ngừng cải thiện bố cục của trang web dựa trên cách bạn và những người dùng khác tương tác với nội dung của trang web và tùy chỉnh trang web cho phù hợp với cá nhân người dùng (ví dụ: bằng cách hiển thị nội dung hoặc ngôn ngữ phù hợp với vị trí địa lý của bạn), miễn là hoạt động này luôn được thực hiện theo cách phù hợp và tôn trọng quyền riêng tư của bạn; và/hoặc
 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng với bạn (ví dụ: để quản lý tài khoản của bạn); và/hoặc
 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quản lý có liên quan.

Chúng tôi thường không thu thập hoặc xử lý bất kỳ “loại dữ liệu cá nhân đặc biệt” nào (bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc, đời sống tình dục và khuynh hướng tính dục). Nếu thu thập những thông tin thuộc loại này, chúng tôi thường sẽ dựa vào việc có được sự đồng ý cụ thể bổ sung của bạn tại thời điểm thu thập thông tin đó, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc lý do chính đáng khác để xử lý thông tin đó.

6.          Trẻ em

Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Các trang web và trò chơi của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới độ tuổi được xác định theo các quy định bảo vệ dữ liệu hoặc các luật hiện hành tại quốc gia cư trú của bạn và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. Đối với những trò chơi không dành cho trẻ em nhưng có thể vẫn thu hút trẻ em, chúng tôi thực hiện thêm các biện pháp để giới hạn quyền truy cập vào các Dịch vụ dựa trên độ tuổi của người chơi.

7.          Chia sẻ thông tin của bạn

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chia sẻ với các công ty, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi nếu điều này là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong chính sách này. Bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • Đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi;
 • Bên xử lý phụ thay mặt chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý thông tin, cụ thể là các nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Thông tin được chia sẻ với các nhà cung cấp này sẽ được cung cấp theo định dạng ẩn danh để không thể liên kết dữ liệu đó với bất kỳ cá nhân cụ thể nào và do đó không được xem là “dữ liệu cá nhân”;
 • Công ty kiểm toán, công ty bảo hiểm, luật sư và các cố vấn chuyên môn khác;
 • Tổ chức tham khảo tín dụng;
 • Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ khác hoặc các bên thứ ba nếu chúng tôi phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
 • Các tổ chức kinh doanh khác nếu chúng tôi dự định hợp nhất với tổ chức kinh doanh đó hoặc được tổ chức kinh doanh đó mua lại hoặc nếu chúng tôi tiến hành tái tổ chức với tổ chức đó.

8.          Tính năng xã hội

Tính năng xã hội là một thành phần chính trong trò chơi của chúng tôi. Ví dụ: những người chơi và người dùng khác có thể xem dữ liệu hồ sơ, hoạt động trong trò chơi và đọc thông báo bạn đã đăng tải.

Các trò chơi và dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng từ đối tác của chúng tôi, nếu có, chẳng hạn như công cụ tương tác mạng xã hội (và mặc dù hiện tại chưa được áp dụng nhưng trong tương lai cũng có thể liên quan đến quảng cáo trong trò chơi). Trong trường hợp đó, các đối tác này, nếu có, sau khi được bạn đồng ý, có thể truy cập dữ liệu của bạn và hoạt động theo chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của họ để tìm hiểu thêm về các thông lệ xử lý dữ liệu của họ và lựa chọn không tham gia trong trường hợp bạn cho là nên làm vậy.

9.          Truyền dữ liệu quốc tế

8.1      Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập ở trên được lưu trữ và mã hóa trong các máy chủ của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ.

8.2       Do tính chất của Dịch vụ của chúng tôi, bạn biết và đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được truyền đến, lưu trữ tại và xử lý bởi các công ty liên kết, nhà thầu phụ và/hoặc đối tác của chúng tôi, có trụ sở tại các quốc gia bên thứ ba/bên ngoài quốc gia nơi bạn sống hoặc làm việc. Vì các quốc gia khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác so với quốc gia của bạn và các luật này có thể không có cùng mức độ bảo vệ thông tin cá nhân như luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia nơi bạn sống hoặc làm việc, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo các luật và quy định hiện hành tại quốc gia của bạn để đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ thỏa đáng và thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ trong phạm vi địa điểm xử lý dữ liệu. Ví dụ: chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc đặc biệt và yêu cầu bạn đồng ý trước hoặc đảm bảo ẩn danh hoặc xóa nhận dạng thông tin cá nhân của bạn trước khi truyền đi và chúng tôi cũng có thể thực hiện các thỏa thuận đặc biệt theo hợp đồng.

10.       Các quyền của bạn

Theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, tại quốc gia cư trú của bạn, bạn có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ các quyền này và sẽ giúp bạn thực hiện trong khả năng của mình.

Bạn có quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Yêu cầu quyền truy cập hoặc sao chép mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn;
 • Sửa cho đúng dữ liệu cá nhân nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi đang lưu giữ không chính xác;
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý là các quyền này không tuyệt đối – trong một số trường hợp, các quyền này sẽ không áp dụng cho bạn hoặc việc sử dụng cụ thể mà chúng tôi đang thực hiện đối với dữ liệu của bạn và có các trường hợp ngoại lệ (ví dụ: nếu chúng tôi phải xử lý dữ liệu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình) nhưng nếu trường hợp này xảy ra thì khi bạn đưa ra yêu cầu mà chúng tôi cho rằng chúng tôi không thể tuân thủ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Mọi yêu cầu của bạn về quyền truy cập hoặc sao chép dữ liệu cá nhân phải được lập bằng văn bản và chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong khoảng thời gian hợp lý sau khi xác minh danh tính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến quyền của bạn với tư cách là một chủ thể dữ liệu.

Bạn hiểu và đồng ý là theo các luật hiện hành, chúng tôi có thể có quyền yêu cầu bạn trả một khoản phí nhất định, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu để trang trải chi phí hoạt động của chúng tôi.

Nếu có các quy định đặc biệt khác theo các luật và quy định hiện hành tại quốc gia nơi bạn sống hoặc làm việc, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân theo các luật hiện hành.

Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn luôn chính xác. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc đảm bảo thông tin cập nhật, bạn có tùy chọn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi và bạn có thể cập nhật trực tiếp thông tin theo hồ sơ của bạn hoặc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của bạn.

Nếu có lo ngại về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa xử lý thỏa đáng, bạn cũng có thể liên lạc với cơ quan bảo vệ dữ liệu của địa phương.

11.       Tiếp thị

Nếu bạn đã chấp thuận nhận thông báo cho một trò chơi nhất định, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn những thông tin đề xuất, ưu đãi hoặc đấu giá về trò chơi được tùy chỉnh cho phù hợp. Đối với việc chọn không tham gia nhận các ưu đãi trong trò chơi được tùy chỉnh cho phù hợp với cá nhân, bạn có thể sử dụng các tùy chọn được cung cấp trong cài đặt trò chơi. Bạn có thể dễ dàng tắt thông báo ở từng hạng mục khác nhau trong trò chơi hoặc chọn không tham gia nhận thông báo hoặc cảnh báo trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể chọn không tham gia nhận các quảng cáo dựa theo sở thích trên ứng dụng di động, nếu có, bằng cách kiểm tra cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị Android hoặc iOS và chọn “giới hạn theo dõi quảng cáo” (Apple iOS) hoặc “chọn không tham gia nhận quảng cáo dựa theo sở thích” (Android).

12.       Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích được nêu trong thông báo này hoặc được yêu cầu để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi phải xem xét định kỳ hồ sơ của mình để kiểm tra nhằm đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật và vẫn cần thiết.

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: xem “Các quyền của bạn” để biết thêm thông tin.

Bạn công nhận và đồng ý rằng để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể cần dữ liệu người dùng của bạn cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được loại bỏ thông tin nhạy cảm, thông tin nhận dạng và ẩn danh trước tiên (để thông tin không còn liên kết với bạn nữa) và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Nếu bạn chọn không tham gia nhận thông tin tiếp thị, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cần thiết để cho phép chúng tôi tôn trọng mong muốn không liên lạc cho mục đích tiếp thị của bạn.

13.       Bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm thông tin của bạn được bảo mật. Để tránh hành vi truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các quy trình quản lý, điện tử và vật lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập. Các biện pháp như vậy sẽ phù hợp với tính chất của dữ liệu có liên quan và mức độ rủi ro. Nếu bạn đã được cung cấp mật khẩu để truy cập vào bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thì bạn không nên chia sẻ mật khẩu này với bất kỳ ai khác.

14.       Liên kết đến trang web khác

Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web khác, bao gồm qua các nút mạng xã hội của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ liên kết với các trang web có chung tiêu chuẩn cao và tôn trọng quyền riêng tư như chúng tôi nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính bảo mật hoặc thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và liên kết sẽ không cấu thành việc xác nhận trang web đó. Khi liên kết với một trang web khác từ trang web của chúng tôi, bạn sẽ phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện của trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách và thông lệ về quyền riêng tư trên internet của trang web đó. Vui lòng xem các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu nào cho các trang web này.

15.       Liên lạc

Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp và yêu cầu liên quan đến chính sách này và xin gửi đến địa chỉ email privacyoffice@funplus.com.

Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại quốc gia cư trú của bạn.

 

16.       Những thay đổi về chính sách này

Mọi thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách này trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này và nếu là thay đổi quan trọng và phù hợp thì sẽ được thông báo cho bạn qua thông báo trong trò chơi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thường xuyên để xem có bất kỳ bản cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách của chúng tôi hay không. Mọi thay đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư sẽ có hiệu lực khi được đăng tải, trừ khi được quy định khác theo các luật hiện hành và nếu tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi sau khi cập nhật, bạn sẽ được hiểu là chấp thuận Chính sách về quyền riêng tư cập nhật đó, trừ khi liên quan đến những thay đổi quan trọng, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể thông báo cho bạn trước theo quy định của các luật hiện hành và yêu cầu bạn đồng ý lại theo mẫu trong cửa sổ bật lên khi bạn đăng nhập lại vào Dịch vụ của chúng tôi.