ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ (ข้อกำหนด) จะควบคุมการใช้งานของคุณ การซื้อ (ในเกม) และการดาวน์โหลดเกม สิ่งของเสมือนจริง เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) เว็บไซต์ ร้านค้า และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีให้เป็นครั้งคราว เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (บริการ) โดยเฉพาะ
ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับเรา การเข้าถึงหรือใช้บริการใด ๆ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงกับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าถึง ซื้อ หรือใช้บริการของเรา
เกม หมายถึงเกมใด ๆ ที่เราพัฒนาและ/หรือให้บริการ ไม่ว่าจะมีอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคต

1 เกี่ยวกับคุณ

การใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุบรรลุนิติภาวะอื่นที่กำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) หรือหากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี (หรืออายุบรรลุนิติภาวะอื่นที่กำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ และพวกเขายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของคุณ อีกทั้งยังรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ หากเราได้รับแจ้งจากบิดามารดา/ผู้ปกครองว่าบุตรหลานของตนแสดงข้อมูลอายุอย่างไม่ถูกต้องเมื่อลงทะเบียนเล่นเกมหรือใช้บริการของเรา เราจะยับยั้งบัญชี (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หากเรามีข้อมูลที่ทำให้เราแน่ใจว่าผู้รายงานเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กคนนั้นจริง ๆ

2 เราคือใคร

2.1 เราคือ FunPlus International AG ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์และตั้งอยู่ที่ Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีทะเบียนเชิงพาณิชย์เลขที่ CHE-406.512.803
2.2 คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@funplus.com

3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

3.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราดำเนินการกับบริการหรืออย่างอื่น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอก่อนใช้บริการใด ๆ ของเรา การใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 บัญชี

4.1 ในการใช้บริการบางอย่างของเรา คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเราและ/หรือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเช่น Apple หรือ Google (บัญชี) ในการสร้างบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณในหน้าการลงทะเบียนบัญชีและอัปเดตข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน คุณไม่สามารถแบ่งปันบัญชีของคุณกับผู้อื่น และมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณให้เป็นความลับ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เราอาจยับยั้งบัญชีของคุณหรือลบเนื้อหาหรือสิ่งของเสมือนจริงออกจากบริการใด ๆ ของเราอย่างถาวรตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา หากเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ การอ้างอิงถึง “การยับยั้ง” หรือ “ยั้งยั้ง” บัญชี รวมถึงการปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร การระงับ การห้ามใช้บัญชี หรือการปิดการสื่อสาร หากบัญชีของคุณถูกปิดการสื่อสาร คุณสามารถเล่นต่อได้ แต่จะไม่สามารถใช้การแชทด้วยข้อความฟรีในระหว่างช่วงเวลาปิดการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานหรือถูกห้ามใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป และการอนุญาตใด ๆ ที่คุณได้รับก่อนหน้านี้เพื่อใช้เกมและบริการของเราจะถูกเพิกถอนชั่วคราวหรือถาวร นั่นหมายความว่าคุณจะสูญเสียบัญชี ตัวละคร และไอเทมใด ๆ ในเกมหรือสกุลเงิน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่เราอาจยับยั้งบัญชีของคุณได้ในข้อกำหนดที่ 4.2 ของข้อกำหนดเหล่านี้
4.2 หากเราพิจารณาด้วยการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลว่า: (ก) ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกหรืออาจถูกละเมิดหรืออาจมีความเป็นไปได้ว่าถูกละเมิดโดยคุณ และ/หรือ (ข) คุณได้กระทำการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการฝ่าฝืนหรือถูกสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ 8 ของข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ (ค) มีความจำเป็นในการป้องกันหรือหยุดอันตรายหรือความเสียหายต่อเกมหรือบริการของเรา ต่อผู้เล่นรายอื่น ๆ ประชาชนทั่วไป หรือต่อคุณ ด้วยเหตุนั้น เราอาจ: (ก) ยับยั้ง (ตามที่กำหนดไว้) ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบัญชีของคุณ (ข) จำกัดการเข้าถึงของคุณในการอัปโหลดเนื้อหาหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเกมหรือบริการของเรา และ/หรือ (ค) จำกัดการเข้าถึงหรือลบสิ่งของเสมือนจริงหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณได้รับผ่านสิ่งของเสมือนจริงได้ทุกเมื่อ โดยใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเราแต่เพียงผู้เดียว
4.3 หากเราดำเนินการใด ๆ ข้างต้น คุณอาจแจ้งข้อกังวลของคุณโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางอีเมล: support@funplus.com
4.4 เราไม่รับประกันว่าจะจัดหาเกมหรือบริการใด ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือเนื้อหาจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในทุกสถานที่ หรือในเวลาใดก็ตาม หรือที่จะนำเสนอเกม บริการ และเนื้อหาดังกล่าวต่อไปในระยะเวลาหนึ่ง

5 การลบและการกู้คืนบัญชีของคุณ

5.1 หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณอย่างถาวร คุณสามารถร้องขอการลบบัญชีได้ตลอดเวลาใต้โปรไฟล์ของคุณในเกม
5.2 เมื่อคุณร้องขอให้ลบบัญชี คุณจะต้องตอบคำถามสองข้อเพื่อระบุว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งคำตอบจะช่วยให้เราสามารถยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณได้สำเร็จ ต่อจากนั้น กระบวนการลบบัญชีจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยจะมีระยะเวลาไตร่ตรอง 15 วัน ก่อนที่บัญชี รวมถึงไอเทมและเนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบอัตโนมัติอย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถย้อนกลับได้ ขณะที่กำลังดำเนินการลบ ในระหว่างช่วงไตร่ตรอง บัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งานและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้อีกต่อไป แต่เนื้อหานั้นจะยังคงปรากฏต่อผู้ใช้รายอื่นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาไตร่ตรอง ในช่วงระยะเวลาไตร่ตรอง คุณจะมีโอกาสเรียกคืนคำขอลบบัญชีของคุณโดยส่งข้อความถึงเราผ่านทางพอร์ทัลในเกมหรือที่ support@funplus.com หากคุณไม่เรียกคืนบัญชีภายในระยะเวลาไตร่ตรอง บัญชีของคุณ รวมถึงไอเทมทั้งหมดที่ซื้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายใต้บัญชีของคุณ จะถูกลบอย่างถาวรโดยอัตโนมัติโดยไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาไตร่ตรอง หลังจากการลบบัญชีของคุณและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อาจต้องใช้เวลาอีก 30 วันในการลบออกจากข้อมูลสำรองและระบบกู้คืนจากความเสียหาย
5.3 บัญชีของคุณและเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอาจไม่ถูกลบอย่างถาวร เมื่อการลบจำกัดความสามารถของเราในการ: (ก) ตรวจสอบหรือระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเรา (เช่น เพื่อระบุหรือตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบของเราในทางที่ผิด) (ข) ปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ระบบ และผู้ใช้ของเรา (ค) ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาหลักฐาน หรือ (ง) ปฏิบัติตามคำร้องขอของหน่วยงานตุลาการหรือฝ่ายปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐ
5.4 หากคุณได้เริ่มต้นการลบหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณด้วยตนเอง (โดยที่บัญชีของคุณไม่ได้ถูกลบหรือปิดการใช้งานเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้) คุณจะสามารถกู้คืนหรือเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งจนถึงวันสิ้นสุดระยะไตร่ตรอง (เช่น 15 วันตามปฏิทิน นับจากคำร้องขอการลบของคุณ) โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านพอร์ทัลในเกมหรือทางอีเมล: support@funplus.com หลังจากมีการร้องขอดังกล่าว คุณจะต้องตอบคำถามสองข้อเพื่อระบุว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งคำตอบจะช่วยให้เราสามารถยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง กู้คืนบัญชีของคุณ และยกเลิกกระบวนการลบบัญชีของคุณ
5.5 เราอาจยับยั้งบัญชีใด ๆ โดยมีการแจ้งที่สมเหตุสมผลกับคุณ (และโดยไม่ให้คำอธิบาย หรือเหตุผลโดยเฉพาะ) และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณรับทราบและตกลงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับจำนวนเงินที่ชำระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

6 การอนุญาต

6.1 บริการ เกม บัญชี สิ่งของเสมือนจริงและวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ รหัส สารสนเทศเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ตัวละคร เพลง เสียง วิดีโอ) ที่เราให้บริการ หรือในนามของเรา และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในบริการ เกม สิ่งของเสมือนจริงและวัสดุดังกล่าว (รวมเรียกว่าเนื้อหา) เป็นการอนุญาตให้คุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ใช่ขาย ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ซึ่งไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถอนุญาตช่วง เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาดในการใช้เนื้อหาของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ เราอาจยุติหรือยับยั้งสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่ให้แก่คุณทันที ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ ในเนื้อหาเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะไม่มีความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในและต่อเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะ ‘ได้รับ’ หรือ ‘ซื้อ’ เนื้อหาดังกล่าวก็ตาม

7 ภาระผูกพันทางกฎหมายและคำสัญญาของคุณกับเรา

7.1 คุณยืนยันว่า:
7.1.1 ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด และคุณต้องไม่เผยแพร่บริการหรือรหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่น และ
7.1.2 คุณจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือสิ่งของเสมือนจริงของคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ 7 ถึง 10 และข้อจำกัดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ที่อื่นในข้อกำหนดเหล่านี้
7.2 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราเมื่อเราชำระค่าเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม เนื่องจากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือขัดต่อกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม

8 กฎเกณฑ์และการใช้บริการของคุณ

8.1 คุณรับทราบกฎเกณฑ์ของเรา และตกลงว่าในการใช้บริการ (รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (USG)) คุณจะไม่:
8.1.1 ใช้หรืออนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด คำสั่งสาธารณะ และข้อจำกัดทางศีลธรรมเหล่านี้
8.1.2 ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะหรือดำเนินการ แปล แก้ไข ดัดแปลง สร้าง สืบสานงานจาก แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือถอดประกอบ ในลักษณะใด ๆ ของบริการ ซอร์สโค้ดในบริการ หรือส่วนใด ๆ ของงานดังกล่าว เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา
8.1.3 ขาย ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง แบ่งปันหรือให้การเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่น หรือเจาะหรือพยายามเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
8.1.4 เข้าร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที่เราอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมและก่อกวน หรือขัดต่อลักษณะและธรรมชาติของบริการ
8.1.5 โดยที่เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือชุมชนออนไลน์มีอยู่หรืออย่างอื่นคุกคาม ข่มขู่ ทำให้อับอาย เป็นสแปม หรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอื่น เช่น การส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอซ้ำ ๆ หรือโจมตีส่วนบุคคล แสดงความคิดเห็นหรือข้อความเกี่ยวกับเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ หรือศาสนา (); จัดให้มีหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มใด ๆ ที่เป็นอันตราย ดูหมิ่น ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ กลั่นแกล้ง บงการ หยาบคาย แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง (รวมถึงภาพเปลือยและการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมรูปแบบใด ๆ ก็ตาม) การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
8.1.6 ใช้ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอและ/หรือภาพแทนตนที่ไม่เหมาะสม สร้างความไม่พอใจ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะสร้างขึ้นผ่านบริการหรือผ่านอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบริการ
8.1.7 ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือหลอกลวงโดยการแสดงตนเป็นพนักงานหรือตัวแทนของเราหรือพันธมิตรหรือบริษัทในเครือของเรา
8.1.8 ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก การแคร็ก ฟิชชิ่ง การฉวยโอกาสจากการหาประโยชน์หรือกลโกง และ/หรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ปลอมและ/หรือสิ่งของเสมือนจริงปลอมหรือถูกต้องตามกฎหมาย
8.1.9 อัปโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ ไทม์บอมบ์ ข้อมูลที่เสียหาย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย รบกวน หรือขัดขวางบริการใด ๆ
8.1.10 ทำรายงานที่ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ หรือหลอกลวงแก่เรา
8.1.11 ใช้บริการของเราเพื่อสร้างบริการหรือเกมที่อาจทำให้บริการของเราเสียเปรียบหรือแข่งขันกับบริการของเรา หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการสร้างบริการหรือเกมที่จะทำให้บริการของเราเสียเปรียบหรือแข่งขันกับบริการของเรา
8.1.12 เจาะ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการของเรา หรือหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องของบริการของเรา
8.1.13 ใช้ปุ่มบริการช่วยเหลือหรือร้องเรียนในเกมอย่างไม่เหมาะสม หรือรายงานเท็จถึงเรา
8.1.14 ใช้โรบอต สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหาเว็บไซต์/ดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์หรือกระบวนการแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อดึงข้อมูล จัดทำดัชนี ‘ทำเหมืองข้อมูล’ หรือทำซ้ำหรือหลบเลี่ยงเนื้อหา โครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอบริการของเราในทางใดทางหนึ่ง
8.1.15 ขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน หรือโอน หรือเสนอที่จะโอนบัญชีของคุณ การเข้าถึงบริการของเราแบบส่วนตัว หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ รวมถึงสิ่งของเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นภายในบริการของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ นอกเกม
8.1.16 ร้องขอเงินคืนโดยประสงค์ร้ายหรือใช้ประโยชน์จากกฎของแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ลาภที่ไม่เป็นธรรม
8.1.17 ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาของสกุลเงินเสมือนจริงหรือสิ่งของเสมือนจริงเพื่อทำกำไรโดยการซื้อและ/หรือขายสกุลเงินเสมือนจริง และ/หรือสิ่งของเสมือนจริงจาก/ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
8.1.18 ใช้ประโยชน์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การใช้ที่อินเทอร์เน็ตคาเฟต์ ศูนย์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือตามสถานที่อื่นใด (ข) การรวบรวมสิ่งของเสมือนจริง สกุลเงินเสมือนจริง หรือทรัพยากรในเกมอื่น ๆ เพื่อขายนอกเกม หรือ (ค) ให้บริการในเกมเพื่อแลกกับการชำระเงินนอกเกม เช่น การปรับระดับพลังงาน
8.1.19 ใช้บริการด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือศาสนา
8.1.20 ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น
8.2 ในขอบเขตที่ฟังก์ชันการทำงานของบริการอนุญาตในทางเทคนิค คุณจะต้องไม่โพสต์หรือสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใน “โลกแห่งความเป็นจริง” ของบุคคลใด ๆ ในขณะที่ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสนทนาหรือฟอรั่มใด ๆ ก็ตาม
8.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง ตรวจสอบ และ/หรือบันทึกกิจกรรมออนไลน์ในบริการของเรา และการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและบันทึกกิจกรรมของคุณ
8.4 การละเมิดกฎเกณฑ์ใด ๆ ข้างต้นจะถูกตัดสินโดยเราตามดุลยพินิจของเรา โดยดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในทุกสถานการณ์

9 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC)

9.1 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) หมายถึงเนื้อหารูปแบบใด ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ (รวมถึงข้อสังเกต คำแนะนำ ไอเดีย กราฟิก ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูล และข้อความ) ที่สื่อสาร โพสต์ อัปโหลด หรือส่งโดยผู้ใช้ในหรือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ บริการของเราอาจครอบคลุมถึงองค์ประกอบทางสังคมที่อนุญาตให้ผู้เล่นติดต่อและสนทนากับผู้เล่นรายอื่น ข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่น ไม่ว่าจะในการส่งข้อความส่วนตัว ในเกม หรือฟอรั่มสาธารณะ จะรวมอยู่ในคำจำกัดความของ UGC นี้
9.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆ งานลอกเลียนแบบที่ผู้ใช้งานดัดแปลงมาจากเนื้อหาของเกมหรือบริการจะถูกแยกออกจาก UGC ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในที่นี้
9.3 คุณตกลงว่าการส่ง UGC รูปแบบใด ๆ ก็ตามแสดงว่าคุณบอกเป็นนัยโดยอัตโนมัติว่าคุณกำลังมอบสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สิ้นสุด ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถโอนได้ สามารถอนุญาตช่วงได้ ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ แก้ไข คัดลอก สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดงต่อสาธารณะ สร้างรูปแบบใหม่ แปล ตัดตอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เผยแพร่และแจกจ่าย UGC ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการทำให้บุคคลที่สามสามารถใช้ UGC ดังกล่าว โดยที่เราไม่สามารถใช้ UGC ในการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใด ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และคุณจะไม่ถอนการส่งหรือพยายามเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เฉพาะและเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้น และผลงานดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
9.4 เราหรือบุคคลที่สามที่ร่วมงานกับเรา อาจตรวจสอบและ/หรือกลั่นกรอง UGC แต่เราไม่รับประกันความถูกต้อง คุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของ UGC ใด ๆ ที่โพสต์ผ่านเกมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาที่คุณอาจรู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ เราไม่รับรอง UGC ใด ๆ ที่โพสต์บนบริการ และไม่รับประกันความจริงหรือความถูกต้องของ UGC อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือใช้บริการในทางที่ผิด โปรดรายงานเรื่องนี้ให้เราทราบโดยติดต่อเราที่ support@funplus.com หรือ globallegal@funplus.com เราจะตรวจสอบรายงานและอาจดำเนินการกับทุกคนที่ละเมิดข้อกำหนดตามดุลยพินิจของเรา เช่น เพิกถอนหรือระงับการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา และยุติหรือระงับบัญชีของพวกเขา เราอาจดำเนินการดังกล่าวตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล ในส่วนที่เกี่ยวกับใครก็ตามที่จงใจส่งรายงานเท็จโดยไม่สุจริต
9.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำออกและลบ UGC ใด ๆ ออกจากบริการของเราอย่างถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างสิทธิ์อย่างถูกต้องว่า UGC ใด ๆ ของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะเปิดเผย UGC ของคุณต่อบุคคลที่สามและหน่วยงานของรัฐเมื่อมีการร้องขอ โดยเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

10 สิ่งของเสมือนจริง

10.1 เราใช้คำว่าสิ่งของเสมือนจริง เพื่อหมายถึงสิทธิ์ที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือใช้คุณสมบัติบางอย่างที่มีการทำให้พร้อมใช้งานในบริการของเรา ตัวอย่างอาจรวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลหรือเนื้อหาที่ไม่สามารถล็อกได้ ฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือที่ได้รับการปรับปรุง (รวมถึงบริการผู้เล่นหลายคน) สินทรัพย์เสมือนจริง ความสำเร็จในเกม และแต้ม เหรียญ และสกุลเงินเสมือนจริง เมื่อคุณลงทะเบียนหรือชำระเงินสำหรับสิ่งของเสมือนจริง เราให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลซึ่งจำกัด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง เพิกถอนได้ และไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อเข้าถึงสิ่งของเสมือนจริงที่เลือก สิ่งของเสมือนจริงไม่มีมูลค่าเป็นเงินและไม่มีมูลค่าอื่นนอกเหนือจากบริการของเรา คุณไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนสิ่งของเสมือนจริงของคุณ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด การชำระเงินใด ๆ ที่คุณดำเนินการเพื่อเข้าถึงสิ่งของเสมือนจริงจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

11 ราคา การชำระเงิน และภาษี

11.1 เราตั้งเป้าหมายที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาบริการของเรา (รวมถึงสิ่งของเสมือนจริง เกม และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่มีให้ผ่านร้านค้าของบุคคลที่สามหรือบนร้านค้าของเรา) นั้นถูกต้องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เกมและหน้าเว็บไซต์อาจไม่ได้แสดงรายละเอียดที่ถูกต้องเสมอไปในขณะที่คุณสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ทุกเมื่อก่อนการทำสัญญา เราไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการยอมรับ
11.2 ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรชาร์จการ์ดทุกรายต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากผู้ออกบัตร หากผู้ออกบัตรชำระเงินของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้กับเรา คำสั่งซื้อของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่ง
11.3 นี่เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง และคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับวิธีชำระเงินที่คุณเลือก ตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินกำหนด เราอาจเพิ่มหรือลบวิธีชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
11.4 หากบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการต่ออายุอัตโนมัติ (“บริการสมัครสมาชิก”) เงื่อนไขการสมัครของเราจะนำไปใช้กับบริการสมัครสมาชิกนี้

12 สัญญา

คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับจากเราและความพร้อมให้บริการของบริการ หากไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณได้สำเร็จ คุณจะได้รับแจ้งเหตุผลและจะได้รับคำอธิบายหากเป็นไปได้ โปรดทราบว่าอีเมล/ข้อความตอบรับนี้ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับ คำสั่งซื้อของคุณเป็นเพียงข้อเสนอในการซื้อบริการต่อเราเท่านั้น คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับจากเรา เมื่อเราทำให้บริการมีความพร้อมให้บริการ เช่น ในรูปแบบของการดาวน์โหลด นั่นแสดงถึงการยอมรับทางกฎหมายของเราต่อข้อเสนอที่คุณยื่นเพื่อซื้อบริการ จากนั้นสัญญาระหว่างเราจะถูกจัดทำขึ้น (และเราหรือแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะหักบัญชีของคุณ)

13 นโยบายการถอนและการคืนเงิน

13.1 เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงานกำหนดไว้อย่างชัดเจน เราจะไม่คืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณได้จ่ายไปเมื่อ: (ก) คุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในเกม (อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามช่วยคุณกู้คืนบัญชี) (ข) บัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือระงับเนื่องจากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (ค) คุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงเกมและบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) เราไม่เสนอสิ่งของเสมือนจริง เกม หรือบริการใด ๆ อีกต่อไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ (จ) คุณตัดสินใจด้วยตนเองที่จะยกเลิกบัญชีของคุณหรือสิ่งที่คุณซื้อ

14 ความพร้อมใช้งานและฟังก์ชันการใช้งาน

14.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนสิ่งของเสมือนจริงที่คุณสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งของเสมือนจริงสามารถซื้อและใช้งานโดยผู้เล่นในเขตอำนาจศาลที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น สามารถซื้อสิ่งของเสมือนจริงได้จากเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านทางเกมหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอซื้อสิ่งของเสมือนจริงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
14.2 เราจะใช้ความพยายามตามที่สมควรเพื่อรักษาการทำงานของเกมและบริการและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเกมและบริการของเรา ซึ่งรวมถึงโดยการอัปเดตเป็นประจำ และเราอาจต้องระงับการดำเนินการของเกมบางเกมหรือบริการเฉพาะเป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ทำได้ตามสมควร เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง รักษาความปลอดภัย หรือเหตุผลอื่นใด โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้ช่วงการระงับหรือการหยุดชะงักดังกล่าวสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการระงับ การหยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา
14.3 เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเกมของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราจะเข้ากันได้กับหรือสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือทั้งหมด หรือใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุมัติจากเรา เราไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว เราไม่รับประกันว่าบริการของเราสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

15 การคืนเงินที่เรียกเก็บ

เราอาจยกเลิกการชำระเงินและคืนเงินที่เรียกเก็บให้คุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการซื้อใด ๆ นั้นไม่สมบูรณ์ หรือการซื้อใด ๆ นั้นดำเนินการโดยฉ้อฉล หรือเราสงสัยว่าดำเนินการโดยฉ้อฉล หรือด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตอื่น ๆ

16 วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงินที่เรายอมรับนั้นเป็นไปตามวิธีชำระเงินที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ร้านค้าของเราและโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เช่น Apple และ Google ภายในเกมของเรา ณ จุดขาย

17 การอัปเดต

คุณตกลงว่าเกมและแง่มุมใด ๆ ของบริการอาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต อัปเกรด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เราเห็นว่าจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การดำเนินงาน หรือกับคุณ โดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับการอัปเดต อัปเกรด และ/หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่ได้แจกจ่ายด้วยการอนุญาตแยกต่างหากหรือข้อตกลงอื่น

18 ระยะเวลา

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เกม บัญชีของคุณ สิ่งของเสมือนจริง และบริการ ตลอดเวลา และจะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะลบ ยกเลิก หรือนำเกม บัญชี รายการเสมือนดังกล่าวออก และหยุดใช้บริการของเรา หรือเราจะยุติการอนุญาตนี้แก่คุณ

19 ทรัพย์สินทางปัญญา

19.1 คุณรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการ เกม และสิ่งของเสมือนจริง และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในบริการ เกม สิ่งของเสมือนจริงเป็นของเรา ผู้ได้รับอนุญาต หรือบริษัทในเครือของเรา และสิทธิดังกล่าวเป็นเพียงการอนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์เท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของในบริการ เกม และสิ่งของเสมือนจริง หรือส่วนอื่นใดนอกเหนือจากสิทธิ์ในการใช้บริการ เกม และสิ่งของเสมือนจริงภายใต้เงื่อนไขของการอนุญาตนี้
19.2 การที่คุณใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเรานอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรืออย่างอื่น ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราในบริการ เกม และสิ่งของเสมือนจริงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้
19.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเกมและ/หรือบริการใดๆ ของเราแก่คุณได้ตลอดเวลาทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ซึ่ง ณ จุดนี้การอนุญาตใด ๆ ที่คุณได้รับก่อนหน้านี้เพื่อใช้เกมและ/หรือบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเกมจะถูกยกเลิกหรือถูกระงับโดยอัตโนมัติ และบัญชีของคุณจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปและถูกยับยั้ง ก่อนที่จะหยุดให้บริการเกมและ/หรือบริการใด ๆ ของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบ ก่อนที่เกมและบริการดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ของเรา การแจ้งเตือนแบบพุช การแจ้งเตือน อีเมลหรือข้อความอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่ต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ยุติลงของเกมและ/หรือบริการของเรา เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

20 การระงับและการยุติ

20.1 เราอาจระงับ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเกม สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือส่วนอื่นใดของบริการด้วยการดำเนินการที่สมเหตุสมผล และระงับหรือยุติการอนุญาตสิทธิ์ที่มอบให้แก่คุณในภายหลังภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หาก:
20.1.1 คุณละเมิดข้อจำกัดหรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้
20.1.2 เป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม หรือเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา และ/หรือ
20.1.3 เราตัดสินใจที่จะถอนเกม สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือส่วนอื่นใดของบริการจากตลาดด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยดำเนินการตามสมควร
20.2 เราจะพยายามให้คำเตือนและประกาศเบื้องต้นแก่คุณเสมอก่อนที่จะยุติหรือลบการเข้าถึงเกม สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือบริการอื่น ๆ ของเรา แต่ถ้าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของเราอย่างจริงจังหรือซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือได้รับการเตือนก่อนหน้านี้ เราอาจดำเนินการเพื่อยุติสัญญากับคุณทันทีภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเกมของเรา สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือส่วนอื่นใด ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือภายในแอป เว็บไซต์ หรือช่องทางตามความเหมาะสมตามข้อกำหนดที่ 26 เมื่อมีการยุติ สิทธิ์และการอนุญาตที่ได้รับในที่นี้จะถูกยกเลิก และคุณจะต้องยุติการใช้เกม สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือส่วนอื่นใดของบริการที่เกี่ยวข้อง หากเราตัดสินใจถอนเกม สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือส่วนอื่นใดของบริการออกจากตลาด เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะถอนการเข้าถึง โดยจะแจ้งทางอีเมล หรือภายในแอป เว็บไซต์ หรือช่องทางส่วนอื่น ๆ ของบริการตามความเหมาะสมตามข้อกำหนดที่ 26
20.3 คุณเข้าใจและตกลงว่าเมื่อคุณร้องขอให้ยุติบัญชีของคุณหรือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเราในการยุติบัญชีของคุณ คุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือการชำระเงินคืนสำหรับสิ่งของเสมือนจริงใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าการยุติดังกล่าวจะเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย กฎหมายหรือนโยบายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

21 เนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจรวมถึงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์และบริการเหล่านี้ และไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของพวกเขา

22 ภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อจำกัดความรับผิดของเรา

22.1 เกมและบริการของเรามีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ว่าคุณจะสามารถเข้าถึง หรือใช้เกมหรือบริการของเราได้ในเวลาหรือสถานที่ที่คุณเลือก หรือเกมหรือบริการของเราจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การสูญเสีย การรบกวน การแฮ็กหรือไวรัส ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น จากการทำงานร่วมกัน การไม่พร้อมใช้งาน หรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของเกมและบริการของเรา หรือจากการพึ่งพาคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเกมและบริการของเรา นอกจากนี้ เราไม่รับประกันว่าเกมและบริการของเราจะทำงานร่วมกับหรือสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยเฉพาะ หรือใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการเฉพาะใด ๆ เราไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว
22.2 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออย่างอื่น รวมถึงความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณประสบจากการเชื่อมต่อกับเกมหรือบริการ หรือข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่เกินจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเกมหรือบริการ (โดยรวม) ซึ่งคุณจ่ายให้เราจริงในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนวันที่สาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นครั้งแรก โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการแสดงตนอันเป็นเท็จที่ฉ้อฉล การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานหรือตัวแทนของเรา หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

23 วิธีติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด หรือการละเมิด

หากคุณต้องการบริการช่วยเหลือลูกค้า หรือต้องการรายงานการร้องเรียน รายงานความผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการละเมิดกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ 8 หรือหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับเกม สิ่งของเสมือนจริง หรือบริการของเรา ติดต่อเราได้ที่ support@funplus.com

24 ข้อพิพาท

24.1 เรามุ่งหมายที่จะแก้ไขข้อพิพาทของเราอย่างเป็นมิตร และเรามั่นใจว่าข้อกังวลส่วนใหญ่ของคุณสามารถแก้ไขได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยเฉพาะของเราที่ support@funplus.com
24.2 คุณและเราจะพยายามแก้ไขข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการใด ๆ ของเราและการตลาด หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา (“ข้อพิพาท”) อย่างไม่เป็นทางการก่อนเริ่มการดำเนินคดี หากมี การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเริ่มต้นเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (“การแจ้งข้อพิพาท”) การแจ้งข้อพิพาทต้อง: (ก) มีชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่ร้องเรียน (ข) อธิบายลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (ค) ระบุการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการโดยเฉพาะ เราจะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ หรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หากมีและใช้ได้ คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทโดยแจ้งไปที่ support@funplus.com ข้อพิพาทส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายบริการลูกค้าของเรา แต่หากฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนอื่น คุณจะได้รับโอกาสในการยกระดับเรื่องไปยังหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นคนแรก และในกรณีสุดท้ายไปยังสมาชิกคนใดคนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงของเรา
23.3 คุณตกลงว่า ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ กฎหมายของฮ่องกงจะควบคุมข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายและโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของคุณ หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ คุณหรือเราอาจให้ข้อพิพาทได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการในที่สุด อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในฮ่องกงโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ใช้กฎอนุญาโตตุลาการ (“กฎ HKIAC”) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งคำบอกกล่าวอนุญาโตตุลาการตามกฎ HKIAC และภาษาของอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ

25 ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิงถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา และแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้านี้ระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ข้อจำกัด ข้อยกเว้น และข้อบังคับในข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งต่อไปยังผลประโยชน์ของผู้อนุญาต ผู้สืบทอด และผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรา หัวข้อในข้อกำหนดนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่นำมาพิจารณาในการวิเคราะห์หรือตีความข้อกำหนด หากเราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ความล้มเหลวจะไม่ทำให้เราบังคับใช้ข้อกำหนดนั้น (หรือข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกัน) ไม่ได้ในภายหลัง หากศาลพบว่าข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เราตกลงว่าศาลควรพยายามจัดการให้เกิดผลตามความตั้งใจของคู่กรณีตามที่ปรากฏในข้อกำหนด และข้อกำหนดอื่น ๆ ยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ เราอาจโอนสิทธิ์หรือหน้าที่ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยที่เราดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีอคติ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ

26 การแจ้งเตือน

เราอาจจัดให้มีอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนแบบพุช การแจ้งเตือน และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและบริการของเราแก่คุณ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะการประกาศที่สำคัญ ประกาศทางกฎหมาย การปรับปรุง ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ในขอบเขต ที่คุณผูกมัดอุปกรณ์ของคุณกับเกมด้วยความสมัครใจ หลังจากดาวน์โหลดเกมของเรา คุณอาจถูกขอให้ยอมรับหรือปฏิเสธการแจ้งเตือนแบบพุช/การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเกม บริการ และ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ หากคุณปฏิเสธ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุช/การแจ้งเตือนดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนแบบพุช/การแจ้งเตือนจากเกมของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ

27 เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัย หมายถึง สาเหตุหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สงคราม สงครามกลางเมือง การขัดกันด้วยอาวุธหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย การปนเปื้อนของนิวเคลียร์ สารเคมีหรือชีวภาพ การระบาดใหญ่ การนัดหยุดงาน การฟ้องคดีแพ่ง การหยุดชะงักหรือความไม่พร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ต การโฮสต์และการบำรุงรักษาระบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ การสูญเสียพลังงานและข้อมูล และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเกมในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ฯลฯ เราจะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในขอบเขตที่เราถูกป้องกันไม่ให้ทำเช่นนั้นโดยเหตุผลของเหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจยุติลงในระหว่างที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดำเนินต่อไป และอาจดำเนินต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าวแม้หลังจากเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราอีกครั้ง ตราบใดที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินอยู่ ภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกระงับในขอบเขตเดียวกัน หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่าสี่เดือน เราอาจยุติการเข้าถึงเกม สิ่งของเสมือนจริง หรือบริการที่เกี่ยวข้องทันทีโดยแจ้งให้คุณทราบ
© 2021 FunPlus International AG. สงวนลิขสิทธิ์