ข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการบัญชี FunPlus

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับสู่บริการบัญชี FunPlus

ข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการบัญชี FunPlus (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ FunPlus (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา” “ทางเรา” และ “ของเรา”) เหนือสิ่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ การใช้ และการเรียกดูของคุณ (รวมเรียกว่า “การใช้”) ในบริการบัญชี FunPlus

เพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเข้าถึงบริการบัญชี โดยเฉพาะข้อที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเรา ข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้และการใช้ข้อมูล ข้อสำหรับการปรับใช้กฎหมายและการระงับข้อพิพาท ฯลฯ เนื้อหาที่สำคัญในข้อต่าง ๆ เช่นข้อที่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของบริษัทจะถูกเน้นด้วยตัวหนา ขอแนะนำให้ใส่ใจเป็นพิเศษ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณกำหนด โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ และขอความยินยอมก่อนใช้บริการบัญชี

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดหยุดใช้บริการบัญชีของเรา และเราจะไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มที่แก่คุณได้ หากคุณคลิก “ยอมรับ” หรือใช้บริการบัญชีโดยสมัครใจ ถือว่าคุณได้เข้าใจข้อตกลงอย่างถี่ถ้วนแล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง ตลอดจนความตกลงและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชี) ในฐานะคู่สัญญาของข้อตกลง

1 บริการบัญชี

1.1 ฟีเจอร์เฉพาะของบริการบัญชี FunPlus จะมีให้ตามเงื่อนไขที่แท้จริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าสู่ระบบบัญชี การลงทะเบียนบัญชี การเรียกคืนรหัสผ่าน การล็อกบัญชี การสอบถามข้อมูลบัญชี และการเชื่อมโยงบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา

1.2 เพื่อใช้บริการบัญชี คุณอาจลงทะเบียนผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท หรือดาวน์โหลดและลงทะเบียนกับบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันลูกค้าสำหรับบัญชีเฉพาะ (หากมี) มิฉะนั้น เราไม่อาจรับประกันได้ว่าบริการบัญชีที่คุณได้รับจะทำงานอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับจากบริการดังกล่าว

1.3 บริษัทอาจพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกัน คุณควรได้รับ ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชันที่เหมาะสมตามสถานะของอุปกรณ์ของคุณ ความแตกต่างตามวัตถุประสงค์ระหว่างอุปกรณ์ปลายทางและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันอาจทำให้การถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งไม่สำเร็จ คุณเข้าใจว่าความแตกต่างดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เกิดจากบริษัท และตระหนักว่าการสลับระหว่างระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ข้อมูลบัญชีจะสูญหาย หากคุณยืนกรานที่จะกระทำเช่นนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเอง หากคุณไม่ได้ใช้บริการบัญชีแล้ว คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

1.4 เพื่อมอบประสบการณ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ บริษัทจะจัดให้มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงบริการบัญชีเป็นครั้งคราว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลงซอฟต์แวร์ การอัพเกรด การปรับปรุงฟีเจอร์ การพัฒนาบริการใหม่ และการเปลี่ยนทดแทนซอฟต์แวร์) คุณสามารถเลือกว่าจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นหรือไม่ หลังจากอัปเดตบริการบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่เหมาะสม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งเตือนของระบบ ประกาศ และข้อความภายใน) หากเป็นไปได้ และคุณมีสิทธิเลือกที่จะยอมรับเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่อัปเดต ฟีเจอร์ส่วนหนึ่งของบริการบัญชีจะถูกจำกัดหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

1.5 คุณเข้าใจว่าคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ปลายทางของคุณเองเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้บริการบัญชี เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของบริการบัญชีอย่างสมบูรณ์ คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางของคุณกับอินเทอร์เน็ต คุณเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น ค่าธรรมเนียมบริการมือถือ)

1.6 หากคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหายในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของ FunPlus ด้วยบัญชี FunPlus ของคุณ โปรดลองเรียกคืนรหัสผ่านโดยผูกโทรศัพท์มือถือของคุณหรือตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ได้รับอนุญาตทันที หากคุณไม่สามารถเรียกคืนได้ โปรดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของบริษัท เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบและดำเนินการกับปัญหาของคุณ

1.7 สิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้จะถูกเก็บไว้โดยบริษัท และคุณจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราแยกต่างหากสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ การไม่ใช้สิทธิของบริษัทดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว

2 บัญชี

2.1 เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การบริการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับบัญชีบริการของบริษัทโดยสมัครใจ โดยปกติ สามารถเข้าถึงบริการเกมโดยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีบริการของบริษัท เพื่อให้การลงทะเบียนชื่อจริงสำหรับบัญชีบริการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน ชื่อ หมายเลขประจำตัว และรหัสยืนยันโทรศัพท์มือถือ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบชื่อจริงกับตัวตนของคุณ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศในภูมิภาคที่ออกบัญชี ขณะดำเนินการลงทะเบียนชื่อจริง คุณจะต้องให้ข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นจริง ชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้อง และสมบูรณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และห้ามมิให้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลอื่น คุณยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลชื่อจริงของคุณไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคที่ออกบัญชี ซึ่งมีสิทธิที่จะเก็บข้อมูลของคุณไว้สำหรับการตรวจสอบชื่อจริง

2.2 คุณเข้าใจและสัญญาว่าข้อมูลบัญชีของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภูมิภาคที่ออกและกฎที่เกี่ยวข้องของบริษัท และจะไม่ละเมิดผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออก สิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น และศีลธรรมทางสังคม คุณต้องไม่สร้างบัญชีในชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ชื่อ ชื่อผู้ใช้ คำเรียกนำหน้านาม และอวตารของผู้อื่นโดยฉ้อฉล ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน) คุณต้องไม่ลงทะเบียนบัญชีโดยประสงค์ร้าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนบ่อยครั้งและการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก) บริษัทมีสิทธิทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่คุณยื่นส่งมา

2.3 ห้ามมิให้คุณให้ ให้ยืม ให้เช่า ถ่ายโอน ขาย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท มิฉะนั้น ผลทางกฎหมายและความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีนี้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ บัญชีเป็นข้อมูลระบุตัวตนที่บริษัทอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการบัญชีภายใต้ข้อตกลงนี้ และบริษัทจะมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบัญชี หากบริษัทพบหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บัญชีไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนบัญชีรายแรก บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของบัญชีนี้ หรือปิดการใช้งานบัญชีเพื่อความปลอดภัยของบัญชีโดยทันที

2.4 คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องความปลอดภัยและความลับของข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลของคุณ และรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในนามของบัญชีที่คุณได้ลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การสั่งซื้อล่วงหน้าและการซื้อ การชำระเงิน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณดำเนินการกับบริการบัญชี คุณควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ หากคุณพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ คุณจะต้องติดต่อเราทันที

2.5 ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ คุณอาจขอกู้คืนได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี คุณเข้าใจและรับทราบว่า ระบบการกู้คืนบัญชีของบริษัทจะระบุความสอดคล้องของข้อมูลในแบบฟอร์มการทบทวนและในบันทึกของระบบเท่านั้น แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้อุทธรณ์เป็นผู้ใช้บัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เราขอเตือนคุณอย่างชัดแจ้งให้เก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม คุณควรออกจากบัญชีอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน หากบัญชีของคุณถูกแฮ็กหรือสูญหายเนื่องจากเหตุผลของคุณเอง เช่น การรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมหรือปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบตามที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.6 เมื่อคุณลงทะเบียน ใช้ และจัดการบัญชีของคุณ โปรดรับรองความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนของคุณในกระบวนการลงทะเบียนบัญชี คุณควรใช้เอกสารระบุตัวตนและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ (เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ) ที่เป็นจริง ชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้อง และสมบูรณ์ เมื่อคุณลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคที่ออกบัญชี คุณจะต้องกรอกข้อมูลระบุตัวตนที่แท้จริงเพื่อเข้าถึงบริการบัญชีบางส่วน โปรดดำเนินการตรวจสอบชื่อจริงให้เสร็จสิ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างทันท่วงที หากเนื้อหาที่คุณยื่นส่งหรือข้อมูลที่คุณให้มานั้นไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะมอบฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ

2.7 เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล (นอกเหนือจากข้อมูลการตรวจสอบชื่อจริงบางส่วน) ที่คุณยื่นส่งมาได้ตลอดเวลา คุณสามารถยื่นคำร้องขอเพื่อปิดการใช้งานบัญชีได้ บริษัทจะช่วยคุณดำเนินการนี้หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบยืนยันตัวตนส่วนบุคคล สถานะความปลอดภัย และข้อมูลอุปกรณ์อย่างสมเหตุสมผลและตามจำเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณทั้งหมดจะถูกลบออก ไม่ระบุตัวตน หรือถูกลบการระบุตัวตนตามคำร้องขอของคุณ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.8 เมื่อบริษัทใช้มาตรการในการระงับการเข้าสู่ระบบและการใช้บัญชีผู้ใช้ตามคำบอกกล่าวของคุณ เรามีสิทธิขอให้คุณให้และตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือหลักฐานที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลระบุตัวตนที่ลงทะเบียน เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือหลักฐานที่ถูกต้องของคุณนั้นสอดคล้องกับข้อมูลระบุตัวตนที่คุณลงทะเบียน เราจะใช้มาตรการที่ทันท่วงทีเพื่อระงับการเข้าสู่ระบบและการใช้บัญชีตามคำร้องขอของคุณหรือแล้วแต่กรณี หากมาตรการที่คุณร้องขอทำให้เกิดความสูญเสียต่อคุณหรือผู้ใช้รายอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือหลักฐานที่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลระบุตัวตนที่ลงทะเบียนของคุณ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอข้างต้นของผู้ใช้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ เมื่อคุณให้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือหลักฐานที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลระบุตัวตนที่ลงทะเบียนของคุณ บริษัทจะมอบใบรับรองผู้ลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลการลงทะเบียนต้นฉบับ และความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็นอื่น ๆ แก่ผู้ใช้ และจัดเตรียมหลักฐาน ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานตุลาการที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

2.9 เมื่อคุณต้องการยุติการใช้บริการบัญชี FunPlus คุณสามารถยื่นคำร้องขอเพื่อปิดการใช้งานบัญชี FunPlus ของคุณได้ สำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโดยเฉพาะ โปรดดูคู่มือหน้าเพจอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า FunPlus:

(1) คุณสามารถยื่นคำร้องขอเพื่อปิดการใช้งานบัญชีของคุณเองเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ FunPlus

(2) คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดของคุณก่อนที่จะปิดการใช้งานบัญชีของคุณและระหว่างการใช้บริการ FunPlus

(3) บัญชีและเนื้อหาในบัญชีของคุณจะไม่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือทำการละเมิด และ

(4) หลังจากปิดการใช้งานสำเร็จแล้ว ข้อมูลบัญชี ข้อมูล ID ส่วนบุคคล บันทึกธุรกรรม สิทธิในบัญชี ผลประโยชน์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนหรือมอบให้ได้อีก FunPlus มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแก่ผู้ใช้อีกต่อไป

2.10 คุณเข้าใจและตกลงว่าเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของบัญชีอย่างเต็มที่ หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในครั้งแรกหรือไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานานกว่า [1 ปี] ต่อเนื่องกันเพื่อใช้บัญชีหลังจากการลงทะเบียน บริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนบัญชีของคุณและลบข้อมูลเกมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับคุณ ในระหว่างการใช้บริการบัญชี FunPlus ตามที่กฎหมายกำหนดในบางภูมิภาคที่ออกบัญชี คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและหมายเลขประจำตัว) เพื่อให้บริษัทให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ตรงกับบริการบัญชีเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชี FunPlus สำหรับบัญชีของบริษัท

4 หลักจรรยาบรรณของผู้ใช้

4.1. ข้อกำหนดด้านพฤติกรรมของผู้ใช้

4.1.1 นอกเหนือจากการใช้บริการบัญชีตามเงื่อนไขของข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือกิจกรรมอื่นใดที่บ่อนทำลายสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม

4.1.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการบัญชีและจะไม่ใช้บริการบัญชีสำหรับการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ละเมิดหลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
 • ทำให้ความสามัคคี อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของภูมิภาคที่ออกบัญชีตกอยู่ในอันตราย
 • เปิดเผยความลับของภูมิภาคที่ออกบัญชี ก่ออันตรายต่อความมั่นคงของภูมิภาคที่ออกบัญชี หรือทำลายเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออกบัญชี
 • ยุยงให้เกิดความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ บ่อนทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ หรือดูหมิ่นประเพณีและแนวปฏิบัติทางชาติพันธุ์
 • สนับสนุนกลุ่มลัทธิหรือไสยศาสตร์
 • เผยแพร่ข่าวลือเพื่อทำลายความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางสังคม
 • สนับสนุนความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร การพนันหรือความรุนแรง หรือสนับสนุนการก่ออาชญากรรม
 • ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น และทำอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น
 • ละเมิดศีลธรรมทางสังคม
 • หรือมิฉะนั้นตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางปกครอง หรือบทบัญญัติของภูมิภาคที่ออกบัญชีได้ห้ามไว้

4.1.3 เว้นแต่กฎหมายได้อนุญาตหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ในระหว่างการใช้บริการบัญชี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึก ออกอากาศ หรือเผยแพร่เนื้อหาในบัญชีแก่ผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามสำหรับการสตรีมสดและการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต) และคุณจะไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้หรือกำหนดเป้าหมายต่อบริการบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • บุกรุกอย่างผิดกฎหมาย พยายามแทรกแซงหรือทำลายเครือข่ายบริการบัญชี ขัดขวางการทำงานของเครือข่ายตามปกติ ขโมยข้อมูลเครือข่าย จงใจเผยแพร่โปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตราย และการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • พยายามที่จะสืบเสาะ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายที่รองรับบริการบัญชีและการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • คัดลอก แก้ไข เพิ่ม ลบ ต่อเชื่อม หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใด ๆ จากข้อมูลที่เผยแพร่ไปยัง RAM ของอุปกรณ์ปลายทางใด ๆ ในระหว่างการเรียกใช้บริการบัญชี หรือข้อมูลแบบโต้ตอบระหว่างไคลเอ็นต์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางระหว่างที่ซอฟต์แวร์ทำงาน หรือข้อมูลระบบที่จำเป็นเพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำงาน
 • วิศวกรรมย้อนกลับ การประกอบย้อนกลับ การรวบรวมย้อนกลับของบริการบัญชี หรือความพยายามอื่นใดเพื่อรับซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชัน
 • ลงทะเบียนบัญชีที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนบ่อยครั้งและการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก
 • จงใจใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียนบัญชีสำหรับตัวคุณเอง
 • ขโมย ยักยอกบัญชีชุมชนของผู้อื่น ฯลฯ
 • จัดหาโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้เฉพาะสำหรับการบุกรุกเครือข่ายอย่างผิดกฎหมาย ขัดขวางการทำงานปกติของเครือข่ายและมาตรการป้องกัน ขโมยข้อมูลเครือข่าย และการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิค ส่งเสริมการโฆษณา บริการชำระเงินและชำระบัญชี หรือความช่วยเหลืออื่นใดแก่ผู้อื่นโดยทราบว่าบุคคลนั้นได้กำลังดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ใช้ซอฟต์แวร์ ปลั๊กอิน เครื่องมือการโกง หรือระบบของบุคคลที่สามที่บริษัทไม่ได้ทำการพัฒนาหรืออนุญาตสำหรับบริการบัญชี หรือสร้าง เผยแพร่ และโฆษณาชวนเชื่อซอฟต์แวร์ ปลั๊กอิน เครื่องมือโกง หรือระบบของบุคคลที่สามที่บริษัทไม่ได้ทำการพัฒนาหรืออนุญาต (คุณตกลงว่าบริษัทมีสิทธิตัดสินใจว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือโกงที่ผิดกฎหมายหรือไม่โดยพิจารณาจากข้อมูลการเฝ้าติดตามในโปรแกรมบัญชีและการทำงานที่ผิดปกติ)
 • ส่งสแปมหรือใช้บัญชีของคุณเพื่อช่วยผู้อื่นส่งสแปม
 • เผยแพร่หรือจัดแสดงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งชื่อบัญชี เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อ 4.1.2 ดังกล่าวข้างต้น หรือข้อความและสื่อโสตทัศน์ที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพอนาจาร ความรุนแรง คำหยาบคาย ความหวาดกลัว ความโหดร้าย และเนื้อหาหรือไวรัสอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรมทางสังคม หรือประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ดี
 • รับหรือเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมล หมายเลขติดต่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลผู้ใช้อื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • แก้ไขหรือปิดบังชื่อบริการ โลโก้ ข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบริษัท ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี
 • ยุยงหรือดำเนินธุรกรรมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี การเติมเงินที่ผิดกฎหมาย จัดหาหรือว่าจ้างผู้อื่นเพื่อให้บริการบัญชี (เช่น “การใช้หนี้” และ “การอัดฉีด”) ให้บริการตัวกลางสำหรับการทำธุรกรรม การเผยแพร่โฆษณา หรือการกระทำอื่น ๆ ที่แสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายจากการใช้บริการบัญชี
 • โจมตีหรือแฮ็คเข้าสู่เว็บไซต์และ/หรือเซิร์ฟเวอร์บัญชีของบริษัท หรือโอเวอร์โหลดเซิร์ฟเวอร์บัญชีโดยการสร้างการเข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบจำนวนมากผิดปกติในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • สร้างมิเรอร์ไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี ถ่ายภาพสแน็ปช็อตของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง หรือให้บริการอื่นที่เสมือนหรือคล้ายคลึงกับบริการบัญชีโดยการสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือสิ่งที่เหมือนกัน
 • แยกส่วนใด ๆ ของบริการบัญชีเพื่อการใช้งานแยกต่างหาก หรือใช้งานในลักษณะอื่นที่ละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงนี้
 • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงนี้ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท กระทำการซึ่งยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมว่าเป็นการประพฤติมิชอบ และทำอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น

4.1.4 เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของบริษัทด้วยหมายเลขบัญชี FunPlus และรหัสผ่านที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการที่เกี่ยวข้องและรหัสการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการบัญชี FunPlus คุณสามารถใช้หมายเลขบัญชี FunPlus และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของบริการหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ “King of Avalon” และ “Guns of Glory” หากคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของบริษัท จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของบริการหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ตลอดจนข้อตกลงผลิตภัณฑ์ นโยบายผู้ใช้ ระเบียบข้อบังคับของผู้เล่น กฎของเกม และประกาศและการแจ้งให้ทราบของเกมที่ออกโดยบริษัทในบริการหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการนี้

4.2 ข้อกำหนดของเนื้อหาของข้อมูล

4.2.1 เนื้อหาที่คุณแสดงความคิดเห็น ส่ง และเผยแพร่ในบริการบัญชีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตามความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเคารพต่อศีลธรรมของสังคม ระบบทางสังคม ผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออกบัญชี สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพลเมือง ค่านิยมทางจริยธรรม และความจริงของข้อมูล

4.2.2 คุณตกลงและสัญญาว่าจะไม่สร้าง คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่ายเนื้อหาข้อมูลต่อไปนี้:

 • ละเมิดหลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สร้างความเสียหายต่อความมั่นคง เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออกบัญชี เปิดเผยความลับของภูมิภาคที่ออกบัญชี ยุยงให้ล้มล้างระบอบการปกครองของภูมิภาคที่ออกบัญชี บ่อนทำลายระบบสังคมนิยม ยุยงให้แบ่งแยกดินแดนของภูมิภาคที่ออกบัญชี และทำให้ความสามัคคีของภูมิภาคที่ออกบัญชีตกอยู่ในอันตราย
 • สนับสนุนการก่อการร้ายหรือลัทธิหัวรุนแรง เผยแพร่ความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ บ่อนทำลายความสามัคคีและนโยบายทางศาสนาของภูมิภาคที่ออกบัญชี สนับสนุนกลุ่มลัทธิหรือไสยศาสตร์
 • สร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลเพื่อขัดขวางคำสั่งของตลาดการเงินและข้อมูลเท็จอื่น ๆ เพื่อขัดขวางตลาดและระเบียบทางเศรษฐกิจ
 • สร้างหรือเผยแพร่อันตราย โรคระบาด การแจ้งเตือน ภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยในการผลิต ความปลอดภัยของอาหารและยา และข้อมูลเท็จอื่น ๆ เพื่อทำลายระเบียบทางสังคม
 • เผยแพร่ข้อมูลโดยการปลอมแปลงหรืออยู่ภายใต้การปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ กลุ่มทางสังคม และพนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในภูมิภาคที่ออกบัญชี หรือเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม
 • เผยแพร่ข้อมูลที่ยั่วยุการชุมนุม สมาคม ขบวนแห่ และการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ขัดขวางระเบียบการจัดการทางสังคม หรือบ่อนทำลายความมั่นคงทางสังคม
 • สนับสนุนความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง การพนัน การฆาตกรรมและความหวาดกลัว สนับสนุนการก่ออาชญากรรม จัดหาวิธีการและแนวทางในอาชญากรรม ผลิตหรือค้าสิ่งของต้องห้ามและควบคุม และทำการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมอื่นใด
 • ดูถูกหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่น และทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจและการเติบโตที่ดีของผู้เยาว์เสื่อมโทรม 
 • ใช้ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกินจริงซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างร้ายแรง
 • ทำให้เรื่องซุบซิบ เรื่องอื้อฉาว การกระทำชั่วร้ายดูน่าตื่นเต้น ฯลฯ
 • ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุครั้งใหญ่ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
 • เนื้อหาที่มีการเสียดสีทางเพศ การยั่วยุทางเพศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
 • เนื้อหา เช่น การนองเลือด ความสยองขวัญ และความโหดร้ายที่ทำให้ร่างกายหรือจิตใจรู้สึกไม่สบาย
 • ยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มหรือภูมิภาคต่าง ๆ
 • ส่งเสริมเนื้อหาที่หยาบกระด้าง หยาบช้า หรือหยาบคาย
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำอันตรายต่อระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต หรือรบกวนการทำงานปกติของบริการบัญชี

4.3 คุณรับทราบและเข้าใจว่าในระหว่างการใช้บริการบัญชี อาจมีเนื้อหาหรือการกระทำทางลบที่คุกคาม อื้อฉาว เป็นที่น่ารังเกียจ ผิดกฎหมาย ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของผู้อื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เนื้อหาหรือการกระทำข้างต้นทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น

4.4 บริษัทได้จัดทำแพลตฟอร์มการร้องเรียนและการรายงานสาธารณะ คุณสามารถใช้ระบบนี้เพื่อร้องเรียนและรายงานการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กิจกรรมการเผยแพร่อย่างผิดกฎหมาย ข้อมูลที่เป็นอันตรายซึ่งผิดกฎหมาย ฯลฯ บริษัทจะได้รับและจัดการกับข้อร้องเรียนและรายงานของคุณอย่างทันท่วงที

4.5 หากจากการร้องเรียนและรายงานของสาธารณะ และจากการตรวจสอบของบริษัท พบว่าคุณได้ทำการละเมิดต่อข้อที่ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำต้องห้ามอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ระหว่างที่คุณใช้บริการบัญชี บริษัทอาจใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงดังต่อไปนี้ ยกตัวอย่างเช่น ทำการลบหรือปิดกั้นคำกล่าวที่ไม่เหมาะสม แบน ยกเลิกบัญชีของคุณ หรือมาตรการจัดการอื่น ๆ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง)

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการที่บริษัทใช้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในที่นี้

5 แนวทางการใช้เนื้อหาข้อมูล

5.1 หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คุณจะต้องไม่กระทำการ ให้อำนาจ อนุญาต หรือช่วยเหลือบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการต่อไปนี้กับเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชี:

 • คัดลอก เรียกค้น และเก็บรวบรวมเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการคลิกและการดูหน้าเว็บ
 • แก้ไข จัดเรียง และเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชี และแสดงเนื้อหาผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากบริการบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้วิธีการระบุรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายพิเศษและรหัสพิเศษเพื่อก่อให้เกิดหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามเพื่อทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชี เช่น การสร้างการเข้าชม การแนะนำผู้อ่าน การโอนสาย และการไฮแจ็ค
 • เข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ ของบริการบัญชีอย่างผิดกฎหมาย

5.2 เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท การแบ่งปันและส่งต่อเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชีจะต้องเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้:

 • สำหรับการดูข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เก็บบันทึก นับ และได้รับ คุณจะต้องไม่ขายหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใด ๆ หรือเปิดเผยและมอบให้แก่บุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใด ๆ ในหน้าของบริการบัญชีหรือทำลายการแสดงหน้าดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ เช่น การบล็อก การแทรก และป๊อปอัป
 • คุณจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชีจากการที่บุคคลที่สามได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรม “สไปเดอร์”

6 การโฆษณา

6.1 คุณเข้าใจและตกลงว่าในระหว่างการใช้บริการบัญชี บริษัทอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โฆษณา หรือบริการส่งเสริมแบรนด์ให้กับคุณ และบริษัทจะแสดงโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการค้าหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชีหรือจากซัพพลายเออร์และพันธมิตรบุคคลที่สามในบริการบัญชี

6.2 บริษัทปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายตามกฎหมาย และคุณจะต้องกำหนดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายดังกล่าวด้วยตัวเอง และรับผิดชอบต่อการตัดสินของคุณเอง เว้นแต่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับจะกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการซื้อหรือธุรกรรมใด ๆ ที่คุณได้กระทำอันเป็นผลมาจากการโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายดังกล่าว หรือความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และบริษัทจะไม่รับผิดต่อสิ่งนั้น

7 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาทั้งหมดที่บริษัทจัดหาให้ในบริการเกม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี โปรแกรม หน้าเว็บ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก ไฟล์เสียง แผนภูมิ การออกแบบอินเทอร์เฟซ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) จะเป็นของบริษัท บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิในสิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ที่บริษัทใช้เพื่อให้บริการบัญชี หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จะไม่มีบุคคลใดได้รับอนุญาตให้ใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์โรบ็อตหรือสไปเดอร์เพื่อเฝ้าติดตาม คัดลอก เผยแพร่ แสดง มิเรอร์ อัปโหลด และดาวน์โหลด) เนื้อหาในบริการบัญชี

7.2 คุณเข้าใจและตกลงว่าข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณเผยแพร่และอัปโหลดในระหว่างการใช้บริการบัญชีนั้นสร้างขึ้นโดยคุณหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดและเผยแพร่ผ่านบริการบัญชีเป็นของคุณหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิม FunPlus ให้พื้นที่จัดเก็บสำหรับวัตถุประสงค์ในการแสดงผลของคุณเท่านั้น FunPlus ขอสงวนสิทธิในการคัดกรอง ทบทวน จัดรูปแบบ และแนะนำเนื้อหาที่อัปโหลด FunPlus มีสิทธิที่จะเพิกถอนหรือลบเนื้อหาที่อัปโหลดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

7.3 คุณรับทราบ เข้าใจ และตกลงว่าเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณสำหรับเนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ กราฟิก ไฟล์เสียง และเพลง เสียงประกอบ และเสียงพูดในวิดีโอหรือไฟล์เสียง หากมี) ที่คุณอัปโหลด เผยแพร่ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ผ่านบริการบัญชี คุณให้สิทธิทั่วโลก ตลอดไป ปราศจากค่าใช้จ่าย ไม่ผูกขาด และอนุญาตให้ใช้ช่วง (ผ่านหลายระดับ) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการทำซ้ำ สิทธิในการเผยแพร่เครือข่ายข้อมูล สิทธิที่จะดัดแปลง สิทธิในการรวบรวม สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการแปล และสิทธิเพื่อสร้างงานลอกเลียนแบบ เพื่อดำเนินการ และแสดง) แก่บริษัทและบริษัทที่ควบคุมและบริษัทที่รับช่วงต่อของบริษัท ขอบเขตการใช้งานจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ปลายทางในปัจจุบันหรืออื่น ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าการให้สิทธิดังกล่าวข้างต้นจะรวมถึงสิทธิและการอนุญาตให้ใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา หรือการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา บริการบัญชี บริษัท และ/หรือแบรนด์ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณตกลงว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิข้างต้นรวมถึงการอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ แสดง และแจกจ่ายรูปภาพส่วนตัว รูปลักษณ์ ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แบรนด์ โลโก้ เครื่องหมายบริษัท หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้และที่ฝังอยู่ในเนื้อหา

คุณรับทราบและตกลงที่จะอนุญาตให้บริษัทดำเนินการในนามของคุณหรือมอบหมายให้บุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่คุณอัปโหลดและเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบการละเมิด การส่งหนังสือแก้ต่าง ยื่นฟ้องหรืออนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาท บริษัทมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและดำเนินการได้อย่างอิสระ คุณเข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะบังคับใช้การอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

7.4 บริษัทให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาและการดำเนินงานของบริการบัญชี และได้รับประโยชน์จากสิทธิทั้งหมดในข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระหว่างการพัฒนาและการดำเนินงานของบริการบัญชีในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต

7.5 โปรดอย่าใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ หรือคุณลักษณะแบรนด์ที่โดดเด่นอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมาย”) โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณต้องไม่แสดง ใช้ หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน ฯลฯ ในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยลำพังหรือร่วมกับเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น หรือแสดงหรือบอกเป็นนัยต่อผู้อื่นว่าคุณมีสิทธิที่จะแสดง ใช้ หรือมีสิทธิจัดการกับเครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทหรือผู้อื่นอันเป็นผลมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าและโลโก้ของบริษัทของคุณที่ละเมิดข้อตกลงนี้

8 การจัดการกับการละเมิดสัญญา

8.1 หากบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการกระทำของคุณละเมิดหรืออาจละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ บริษัทอาจใช้หลายมาตรการหนึ่งหรือหลายประการต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์:

(1) คำเตือน: คำเตือนเป็นแนวทางเพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลง ซึ่งใช้เป็นวิธีควบคุมการทำงานปกติของเกม

(2) การปิดเสียง: ปิดการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของการสนทนาของผู้ใช้ที่ละเมิด และบังคับให้ระงับการสนทนาและฟังก์ชันการอัปโหลดของบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว เพื่อทำให้บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถพูดคุยกับผู้ใช้รายอื่นได้จนกว่าบทลงโทษจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอน

(3) การหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีชั่วคราว: จำกัดเนื้อหาบริการของผู้ใช้ที่กระทำผิดและการจำกัดฟังก์ชันบริการที่เกี่ยวข้องที่มีให้สำหรับผู้ใช้จนกว่าบทลงโทษจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอน

(4) การหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีถาวร: จำกัดบัญชีของผู้ใช้ที่กระทำผิด และการจำกัดฟังก์ชันบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนชั่วคราวหรือถาวร

(5) การห้ามเข้าสู่ระบบชั่วคราว: ป้องกันไม่ให้บัญชีของผู้ใช้ที่กระทำผิดลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มบริการของบริษัทใดหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่กำหนด จนกว่าบทลงโทษจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอน

(6) การห้ามเข้าสู่ระบบถาวร: ป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้ที่กระทำผิดเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการของบริษัทอย่างถาวร

(7) การระงับบัญชี: ระงับสิทธิในบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเพื่อเข้าสู่ระบบบริการของบริษัท

(8) ความรับผิดทางกฎหมาย: หากการประพฤติมิชอบของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือบริษัท หรือละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ คุณจะต้องรับผิดทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญาตามกฎหมาย

(9) มาตรการเชิงลงโทษอื่น ๆ: รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการริบผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างไม่เหมาะสม (เช่น ไอเทมเสมือนในเกมและไอเทมเสมือนของแพลตฟอร์มที่คุณได้รับผ่านวิธีการที่ไม่เหมาะสม) การหักมูลค่าต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประสบการณ์) ตลอดจนมาตรการการจัดการอื่น ๆ ที่บริษัทประกาศผ่านช่องทางที่เหมาะสม โปรดทราบว่ามาตรการข้างต้นจะทำให้ข้อมูลบัญชี รายการ อุปกรณ์ และบริการบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดใช้งานไม่ได้ชั่วคราวหรือถาวร ดังนั้นโปรดคำนึงถึงคำพูดและการกระทำของคุณ

8.2 บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ใช้และผู้อื่น เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในชื่อ และสิทธิความเป็นส่วนตัว คุณรับประกันว่าข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ลิงก์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณอัปโหลดเมื่อใช้บริการบัญชีจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในชื่อ สิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ ทางกฎหมายของบุคคลที่สาม มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดออกเมื่อได้รับแจ้งจากบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องจัดการกับข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อบุคคลที่สามและรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลนั้น หากบริษัทประสบการสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจและค่าความนิยม) อันเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณ คุณจะต้องชดเชยบริษัทเต็มจำนวนสำหรับการสูญเสียดังกล่าวทั้งหมด

9 การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก และการยุติบริการ

9.1 คุณเข้าใจและตกลงว่าบริการเกมที่บริษัทจัดหาให้นั้นขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีและเงื่อนไขที่มีอยู่ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการแก่คุณและรับรองความต่อเนื่องและความปลอดภัย คุณเข้าใจดีว่าบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และป้องกันความเสี่ยงด้านเทคนิคหรือลักษณะอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย ปัญหาเครือข่าย ความผิดพลาดในบริการของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และเหตุผลอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การหยุดชะงักของบริการ การไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันและบริการได้อย่างเหมาะสม และการสูญเสียและความเสี่ยงอื่น ๆ

9.2 คุณเข้าใจและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิเพื่อกำหนดการตั้งค่าและขอบเขตของบริการ/ฟังก์ชัน และเพื่อแก้ไข ขัดจังหวะ ระงับ หรือยุติบริการบัญชีเป็นรายกรณีสำหรับการทำงานโดยรวมของบริการและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

9.3 หากบริษัทตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อยุติการทำงานของบริการบัญชีหรือบริการบัญชีถูกยกเลิกด้วยเหตุผลอื่นใด บริษัทจะจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการดำเนินการบัญชีตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคที่ออกบัญชีเกี่ยวกับการยุติการทำงานของบัญชีเครือข่ายเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ต่าง ๆ

10 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

10.1 คุณเข้าใจและตกลงว่าบริการบัญชีอาจได้รับผลกระทบหรือแทรกแซงจากปัจจัยต่าง ๆ และบริษัทไม่รับประกันถึง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) สิ่งต่อไปนี้:

 • บริการบัญชีมีความเหมาะสมอย่างเต็มที่กับข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด
 • บริการบัญชีจะยังคงไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย เชื่อถือได้ หรือปราศจากข้อผิดพลาด และซอฟต์แวร์ บริการ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณได้รับผ่านบริษัทตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้
 • ข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการบัญชีจะสามารถแก้ไขได้

10.2 บริษัทจะไม่มอบทรัพย์สินใด ๆ เพื่อให้บริการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของบริษัท หากคุณพบข้อมูลใด ๆ ที่ต้องสงสัยว่าแอบอ้างเป็นบริษัทเพื่อให้เงินทุนที่ยืมมาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในอินเทอร์เน็ต รหัสผ่านบัญชี โฆษณา หรือโปรโมชัน โปรดใช้การตรวจสอบความถูกต้องและทำการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง บริษัทจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียงทางธุรกิจและข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อื่น ๆ ที่คุณประสบเป็นผลลัพธ์

10.3 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อใช้บริการบัญชี คุณอาจพบกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เหตุสุดวิสัย (หมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ เอาชนะ และหลีกเลี่ยงได้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ (เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว และพายุไต้ฝุ่น) การกระทำของรัฐบาล สงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีในโอกาสแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยกเว้นจากความรับผิดสำหรับการสูญเสียที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

10.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ สิทธินี้จะไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดของบริษัท และบริษัทไม่สามารถรับประกันการตรวจจับการละเมิดหรือการจัดการที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที

10.5 คุณเข้าใจและตกลงว่าบริษัทจะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ สำหรับบริการบัญชีไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการใช้สินค้าสมประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้บริการบัญชีเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

10.6 คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภูมิภาคที่ออกบัญชี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตัดสินใจตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รับประกันว่าคำตัดสินของบริษัทจะสอดคล้องอย่างเต็มที่กับอำนาจทางตุลาการและอำนาจฝ่ายปกครอง เพื่อการนั้น คุณได้เข้าใจและตกลงที่จะรับผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น

10.7 ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายทางอาญา ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจากการใช้บริการบัญชีของคุณ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทที่มีต่อคุณ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือลักษณะการประพฤติ จะต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียม (หากมี) ที่ชำระให้กับบริษัทสำหรับการใช้บริการบัญชีในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียน

10.8 หากคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลที่สามในบริการบัญชี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และกฎที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม ข้อพิพาท การสูญเสีย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและบริการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการระงับระหว่างคุณและบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

10.9 หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้และมอบบัญชีของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือบุคคลที่สามจะต้องระงับระหว่างคุณทั้งคู่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

11 ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับผู้เยาว์

11.1 หากผู้ใช้เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องอ่านข้อตกลงนี้และข้อตกลงและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชีภายใต้การดูแลและคำแนะนำของผู้ปกครอง และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนใช้บริการบัญชี

11.2 ผู้เยาว์เข้าใจว่าหากตนละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและเนื้อหาของข้อตกลงนี้ ผู้เยาว์และผู้ปกครองของตนจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลตามกฎหมาย

12 บทบัญญัติเพิ่มเติม

12.1 กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้กับการเกิด การมีผลบังคับใช้ การปฏิบัติตาม การตีความ และการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้เนื่องจากขัดแย้งกับกฎหมายของภูมิภาคที่ออกบัญชี บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตีความให้ใกล้เคียงกับเจตนาดั้งเดิมของข้อตกลงนี้มากที่สุด และบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์

12.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคุณและบริษัทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามระงับข้อพิพาทกันเอง หากการเจรจาล้มเหลว (1) สำหรับผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณยินยอมที่จะยื่นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องไปยังศาลประชาชนในสถานที่ที่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เกมของคุณลงทะเบียนเพื่อดำเนินคดี (2) สำหรับผู้ใช้นอกจีนแผ่นดินใหญ่ คุณยินยอมที่จะส่งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Center: HKIAC) เพื่อการระงับข้อพิพาทเป็นภาษาจีนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

12.3 เราจะปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทางเทคนิค และเชิงพาณิชย์ เมื่อเราปรับปรุงข้อตกลงนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่เหมาะสมกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อมีการปรับปรุงข้อตกลงนี้ เราจะออกข้อตกลงฉบับล่าสุดในบริการบัญชี คุณสามารถทราบได้ว่าข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อใดโดยตรวจสอบที่ “ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ” ที่ตอนต้นของข้อตกลงนี้

หากคุณมีข้อโต้แย้งใด ๆ ต่อข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วของข้อตกลงนี้ โปรดหยุดการเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการบัญชีทันที หากคุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต่อไป คุณตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงตามที่ได้รับการปรับปรุง

12.4 หัวข้อต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกและวัตถุประสงค์ในการอ่านเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อความหมายหรือการตีความบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้

12.5 คุณและบริษัทเป็นบุคคลอิสระ ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ ที่บริษัทมีต่อผู้ใช้ และจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน หรือการจ้างงานระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

12.6 ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เผยแพร่ และก่อให้เกิดฉันทามติทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับบริการบัญชีและแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาในเรื่องเดียวกัน

12.7 หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือบริการบัญชี โปรดส่งอีเมลไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่: support@funplus.com

ผู้ให้บริการบัญชี FunPlus ได้แก่: บริษัท FunPlus International AG (Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland) และ FunPlus Group และบริษัทในเครือของตน โปรดดูรายละเอียดบัญชีสำหรับผู้ให้บริการเฉพาะของบัญชี