Thỏa thuận Người dùng Dịch vụ Tài khoản FunPlus

Cập nhật lần cuối vào: Ngày 11 tháng 2 năm 2022

Chào mừng bạn đến với dịch vụ tài khoản FunPlus!

Thỏa thuận Người dùng Dịch vụ Tài khoản FunPlus (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và FunPlus (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “chúng tôi” và “của chúng tôi”) về việc, trong số những việc khác, đăng ký, đăng nhập, sử dụng và duyệt (gọi chung là “sử dụng”) Dịch vụ Tài khoản FunPlus.

Để phục vụ bạn tốt hơn, vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ Thỏa thuận này trước khi bạn truy cập dịch vụ tài khoản, đặc biệt là các điều khoản miễn hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, các điều khoản liên quan đến quyền của người dùng và việc sử dụng thông tin, các điều khoản áp dụng luật và giải quyết tranh chấp, v.v. Trong số đó, những nội dung quan trọng như các điều khoản miễn hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của Công ty sẽ được in đậm. Nên chú ý thêm. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới tuổi vị thành niên theo định nghĩa của luật liên quan tại quốc gia của bạn, vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ Thỏa thuận này cùng với người giám hộ hợp pháp của bạn và trước hết phải nhận được sự đồng ý của họ trước khi bạn sử dụng các dịch vụ tài khoản.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ tài khoản của chúng tôi và chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn dịch vụ hoàn chỉnh. Bạn được coi là đã hiểu đầy đủ về Thỏa thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận cũng như các thỏa thuận và quy tắc khác liên quan đến dịch vụ tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách quyền riêng tư về tài khoản), với tư cách là một bên tham gia Thỏa thuận, nếu bạn tự nguyện nhấp vào “Đồng ý” hoặc sử dụng dịch vụ tài khoản.

1 Dịch vụ Tài khoản

1.1 Các tính năng cụ thể của dịch vụ tài khoản FunPlus sẽ được cung cấp dựa trên những điều kiện thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng nhập tài khoản, đăng ký tài khoản, lấy lại mật khẩu, khóa tài khoản, truy vấn thông tin tài khoản và ràng buộc tài khoản. Công ty có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ bất kỳ lúc nào.

1.2 Để sử dụng các dịch vụ tài khoản, bạn có thể đăng ký thông qua các kênh chính thức của Công ty hoặc tải xuống và đăng ký với bên thứ ba được Công ty ủy quyền để truy cập vào ứng dụng máy khách cho một tài khoản cụ thể (nếu có). Nếu không, chúng tôi không thể đảm bảo rằng dịch vụ tài khoản bạn nhận được sẽ hoạt động đúng như bình thường và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu.

1.3 Công ty có thể phát triển các phiên bản khác nhau của ứng dụng cho các thiết bị đầu cuối khác nhau. Bạn nên mua, tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp dựa trên tình trạng thiết bị của bạn. Những khác biệt khách quan giữa các thiết bị đầu cuối và hệ điều hành khác nhau có thể gây ra việc truyền dữ liệu không thành công từ thiết bị này sang thiết bị khác. Bạn hiểu rằng những khác biệt nêu trên không phải do Công ty gây ra và biết rằng việc chuyển đổi giữa các hệ điều hành hoặc thiết bị đầu cuối khác nhau có thể dẫn đến rủi ro mất dữ liệu tài khoản. Nếu bạn kiên quyết làm như vậy, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của riêng bạn. Nếu bạn không còn sử dụng các dịch vụ tài khoản, bạn có thể tự gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng tương ứng.

1.4 Để cung cấp dịch vụ và trải nghiệm người dùng tốt hơn, Công ty sẽ cung cấp các bản cập nhật hoặc những thay đổi đối với dịch vụ tài khoản tùy từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sửa đổi phần mềm, bản nâng cấp, cải tiến tính năng, phát triển dịch vụ mới và thay thế phần mềm). Bạn có thể chọn có cập nhật lên phiên bản tương ứng hay không nếu cần. Sau khi một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ tài khoản được cập nhật, Công ty sẽ thông báo cho bạn theo cách phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo, thông cáo và tin nhắn nội bộ trên hệ thống) nếu khả thi, và bạn có quyền chọn chấp nhận phiên bản cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cập nhật, một phần các tính năng của dịch vụ tài khoản sẽ bị hạn chế hoặc không thể hoạt động bình thường.

1.5 Bạn hiểu rằng bạn cần phải chuẩn bị thiết bị đầu cuối của riêng bạn để truy cập phần mềm và dịch vụ tương ứng để sử dụng các dịch vụ tài khoản. Để truy cập đầy đủ tất cả các tính năng của dịch vụ tài khoản, bạn có thể cần kết nối thiết bị đầu cuối của bạn với Internet. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan (ví dụ: phí dữ liệu).

1.6 Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu khi sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ FunPlus bằng tài khoản FunPlus của bạn, vui lòng thử lấy lại mật khẩu bằng cách ràng buộc điện thoại di động của bạn hoặc xác minh địa chỉ email được ủy quyền ngay lập tức. Nếu bạn không thể lấy lại mật khẩu, vui lòng thu thập thông tin liên quan và liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Chính thức của Công ty. Nhân viên chuyên môn của chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý các vấn đề của bạn.

1.7 Tất cả các quyền khác không được cấp rõ ràng theo thỏa thuận này sẽ do Công ty giữ lại và bạn phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi để thực hiện các quyền đó. Ngoài ra, việc Công ty không thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó.

2 Tài khoản

2.1 Để cung cấp cho bạn các trải nghiệm dịch vụ tài khoản phù hợp, bạn có thể chọn đăng ký tài khoản dịch vụ của Công ty một cách tự nguyện. Thông thường, các dịch vụ trò chơi có thể được truy cập mà không cần đăng ký tài khoản dịch vụ của Công ty. Để hoàn thành việc đăng ký tên thật cho tài khoản dịch vụ của Công ty, chúng tôi cần thu thập thông tin như số điện thoại di động, mật khẩu, tên, số giấy tờ tùy thân và mã xác minh điện thoại di động của bạn, sau đó tiến hành xác thực danh tính của bạn bằng tên thật theo các yêu cầu liên quan được quy định trong các luật và quy định của quốc gia trong khu vực phát hành. Trong khi tiến hành đăng ký tên thật, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin danh tính trung thực, hợp pháp, chính xác và hợp lệ và các thông tin liên quan khác, và việc đăng ký bằng thông tin danh tính của người khác sẽ bị cấm. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ đệ trình thông tin tên thật của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức có liên quan trong khu vực phát hành có đủ điều kiện lưu giữ thông tin của bạn để xác minh tên thật.

2.2 Bạn hiểu và cam kết rằng thông tin tài khoản của bạn sẽ không vi phạm luật pháp và quy định của khu vực phát hành và các quy tắc liên quan của Công ty, và sẽ không xâm phạm lợi ích của khu vực phát hành, quyền và lợi ích của các công dân khác và đạo đức xã hội. Bạn không được thiết lập tài khoản theo tên của người khác mà không có sự cho phép của họ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng gian dối tên, tên người dùng, chức danh lịch sự và hình đại diện của người khác mà có thể dẫn đến nhầm lẫn). Bạn không được đăng ký tài khoản một cách độc hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thường xuyên và đăng ký số lượng lớn). Công ty có quyền xem xét tất cả các thông tin bạn gửi.

2.3 Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty, bạn sẽ bị cấm cho, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản này, nếu không, mọi hậu quả pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ đó sẽ do bạn gánh chịu. Tài khoản là danh tính mà Công ty cho phép bạn đăng nhập và sử dụng các dịch vụ tài khoản theo Thỏa thuận này và quyền sở hữu tài khoản đó thuộc về Công ty. Nếu Công ty phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng người dùng tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của tài khoản, Công ty có quyền ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ của tài khoản này hoặc hủy kích hoạt tài khoản vì mục đích bảo mật tài khoản.

2.4 Bạn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của bạn và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về các hoạt động được thực hiện theo tên của tài khoản bạn đã đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi thông tin, sửa đổi dữ liệu, đặt hàng và mua hàng, thanh toán và các hoạt động khác mà bạn thực hiện trên các dịch vụ tài khoản. Bạn nên chú trọng việc bảo mật tài khoản của bạn. Nếu bạn phát hiện truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi.

2.5 Trong trường hợp bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể yêu cầu khôi phục tài khoản kịp thời bằng cách thực hiện theo quy trình khôi phục tài khoản. Bạn hiểu và thừa nhận rằng, hệ thống khôi phục tài khoản của Công ty chỉ xác định tính nhất quán của thông tin trên biểu mẫu xem xét và thông tin trong hồ sơ hệ thống, nhưng không thể xác định liệu người kháng cáo có thực sự là người dùng hợp pháp của tài khoản hay không. Chúng tôi đặc biệt nhắc nhở bạn lưu giữ thông tin tài khoản của bạn một cách hợp lý. Bạn nên thoát ra một cách an toàn sau khi sử dụng. Nếu tài khoản của bạn bị xâm nhập hoặc bị mất do nguyên nhân của chính bạn, chẳng hạn như bảo quản không đúng cách hoặc các yếu tố bất khả kháng khác, bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm tương ứng.

2.6 Khi bạn đăng ký, sử dụng và quản lý tài khoản của bạn, vui lòng đảm bảo tính xác thực của thông tin danh tính của bạn trong quá trình đăng ký tài khoản. Bạn nên sử dụng các tài liệu danh tính trung thực, hợp pháp, chính xác và hợp lệ và các thông tin cần thiết khác (chẳng hạn như tên và số điện thoại di động của bạn) khi bạn đăng ký và quản lý tài khoản của bạn. Theo luật pháp và quy định có liên quan của khu vực phát hành, bạn phải điền thông tin danh tính thực để truy cập một phần nhất định của các dịch vụ tài khoản. Vui lòng hoàn thành việc xác minh tên thật theo luật pháp và quy định có liên quan, đồng thời cập nhật thông tin có liên quan nêu trên một cách kịp thời. Nếu tài liệu bạn đã gửi hoặc thông tin bạn đã cung cấp không theo tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ, Công ty có quyền từ chối cung cấp các tính năng liên quan cho bạn.

2.7 Sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, bạn có thể đăng nhập để xem hoặc sửa đổi thông tin danh tính cá nhân (ngoài một số thông tin xác minh tên thật) mà bạn đã gửi bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể đăng ký hủy kích hoạt tài khoản. Công ty sẽ giúp bạn thực hiện quá trình này sau khi hoàn thành việc xác minh hợp lý và cần thiết về danh tính cá nhân, tình trạng bảo mật và thông tin thiết bị của bạn. Tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn sẽ được xóa, ẩn danh hoặc khử danh tính theo yêu cầu của bạn, trừ khi được nêu rõ khác bởi luật pháp và quy định.

2.8 Khi Công ty thực hiện các biện pháp đình chỉ việc đăng nhập và sử dụng tài khoản người dùng dựa trên thông báo của bạn, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp và xác minh thông tin danh tính cá nhân hợp lệ hoặc bằng chứng phù hợp với thông tin danh tính đã đăng ký. Sau khi chúng tôi đã xác minh rằng thông tin danh tính cá nhân hợp lệ của bạn hoặc bằng chứng phù hợp với thông tin danh tính đã đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kịp thời để tạm ngừng việc đăng nhập và sử dụng tài khoản theo yêu cầu của bạn hoặc tùy từng trường hợp. Nếu các biện pháp do bạn yêu cầu gây ra tổn thất cho bạn hoặc người dùng khác, bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn không cung cấp thông tin danh tính cá nhân hợp lệ hoặc bằng chứng hoặc chúng không phù hợp với thông tin danh tính đã đăng ký của bạn, Công ty có quyền từ chối yêu cầu nêu trên của người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất đã gây ra. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, khi bạn cung cấp thông tin danh tính cá nhân hợp lệ hoặc bằng chứng phù hợp với thông tin danh tính đã đăng ký của bạn, Công ty sẽ cung cấp cho người dùng chứng nhận người đăng ký tài khoản, thông tin đăng ký ban đầu, các trợ giúp và hỗ trợ cần thiết khác và cung cấp cho các cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp có liên quan những bằng chứng, thông tin và tài liệu liên quan nếu cần.

2.9 Khi bạn cần kết thúc việc sử dụng dịch vụ tài khoản FunPlus, bạn có thể đăng ký để hủy kích hoạt tài khoản FunPlus của bạn. Để biết các thủ tục đăng ký cụ thể, vui lòng xem hướng dẫn trang chính thức liên quan hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của FunPlus:

(1) Bạn chỉ có thể đăng ký để hủy kích hoạt tài khoản của chính bạn và phải tuân theo các thủ tục của FunPlus;

(2) Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của bạn trước khi hủy kích hoạt tài khoản và trong quá trình sử dụng dịch vụ FunPlus;

(3) Tài khoản của bạn và nội dung trong tài khoản của bạn không bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc xâm phạm; và

(4) Sau khi hủy kích hoạt thành công, tất cả thông tin tài khoản, thông tin danh tính cá nhân, hồ sơ giao dịch, quyền tài khoản, lợi ích và các thông tin liên quan khác sẽ bị xóa và không thể khôi phục hoặc cung cấp. FunPlus có quyền không còn cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản cho người dùng.

2.10 Bạn hiểu và đồng ý rằng để sử dụng đầy đủ tài nguyên của tài khoản, nếu bạn không đăng nhập trong lần đầu tiên hoặc không đăng nhập trong hơn [1 năm] liên tục để sử dụng tài khoản sau khi đăng ký, Công ty có quyền rút lại tài khoản của bạn và xóa dữ liệu trò chơi và thông tin liên quan, trong số những thông tin khác.

3 Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn cùng với bạn. Trong quá trình sử dụng dịch vụ tài khoản FunPlus, theo yêu cầu của luật pháp tại một số khu vực phát hành, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và số giấy tờ tùy thân) để Công ty cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và hỗ trợ kỹ thuật tương ứng. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp bảo mật khác phù hợp với các dịch vụ tài khoản để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Tài khoản FunPlus đối với tài khoản của Công ty.

4 Bộ quy tắc Ứng xử của Người dùng

4.1. Yêu cầu về Hành vi của Người dùng.

4.1.1 Ngoài việc sử dụng dịch vụ tài khoản dựa trên các điều khoản của Thỏa thuận, bạn không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bất kỳ hoạt động nào khác phá hoại quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.

4.1.2 Bạn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ tài khoản của bạn và không được sử dụng các dịch vụ tài khoản với các hành vi trái pháp luật hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Vi phạm các nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến pháp;
 • Xâm phạm sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của khu vực phát hành;
 • Tiết lộ những bí mật của khu vực phát hành, gây nguy hiểm cho an ninh của khu vực phát hành, hoặc làm tổn hại đến danh dự và lợi ích của khu vực phát hành;
 • Xúi giục hận thù, kỳ thị giữa các nhóm sắc tộc, phá hoại tình đoàn kết giữa các nhóm sắc tộc, hoặc không tôn trọng phong tục và tập quán của sắc tộc;
 • Ủng hộ tà giáo hoặc mê tín dị đoan;
 • Tung tin đồn để gây rối trật tự công cộng và sự ổn định xã hội;
 • Ủng hộ sự tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc hoặc bạo lực, hoặc tiếp tay cho tội phạm;
 • Xúc phạm, phỉ báng người khác và làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
 • Vi phạm đạo đức xã hội;
 • Bị cấm bởi bất kỳ luật, quy định hành chính hoặc quy định nào của khu vực phát hành.

4.1.3 Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc với sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, trong quá trình sử dụng dịch vụ tài khoản, bạn không được phép ghi lại, truyền phát hoặc phổ biến nội dung tài khoản với người khác theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không sử dụng bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba để truyền và phát trực tiếp trên Internet), bạn cũng không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính bằng cách sử dụng hoặc nhắm đến dịch vụ tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Xâm nhập bất hợp pháp, tìm cách can thiệp hoặc làm hỏng mạng dịch vụ tài khoản, can thiệp vào các chức năng mạng bình thường, đánh cắp dữ liệu mạng, cố ý phát tán các chương trình độc hại hoặc vi rút và các hành vi khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;
 • Tìm cách thăm dò, quét hoặc kiểm tra điểm yếu của hệ thống hoặc mạng hỗ trợ các dịch vụ tài khoản và các hành vi khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;
 • Sao chép, sửa đổi, thêm, xóa, chạy gắn kết, hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ dữ liệu được giải phóng vào RAM của bất kỳ thiết bị đầu cuối nào trong quá trình chạy các dịch vụ tài khoản, hoặc dữ liệu tương tác giữa thiết bị đầu cuối máy khách và thiết bị đầu cuối máy chủ trong quá trình chạy phần mềm, hoặc dữ liệu hệ thống cần thiết để chạy phần mềm;
 • Kỹ thuật ngược, lắp ráp ngược, biên dịch ngược các dịch vụ tài khoản hoặc bất kỳ cố gắng nào khác để lấy mã nguồn của ứng dụng;
 • Đăng ký tài khoản một cách độc hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thường xuyên và đăng ký số lượng lớn;
 • Cố ý sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tài khoản cho mình;
 • Ăn cắp, biển thủ tài khoản cộng đồng của người khác, v.v.;
 • Cung cấp các chương trình hoặc công cụ được sử dụng đặc biệt để xâm nhập mạng một cách bất hợp pháp, can thiệp vào các chức năng mạng thông thường và các biện pháp bảo vệ, đánh cắp dữ liệu mạng, và các hành vi khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;
 • Cung cấp các dịch vụ về hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến quảng cáo, thanh toán và quyết toán hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác cho những người khác khi biết rằng họ đang tiến hành các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng;
 • Sử dụng phần mềm, phần bổ trợ, công cụ gian lận hoặc hệ thống của bên thứ ba vốn không được phát triển cũng như không được ủy quyền bởi Công ty đối với các dịch vụ tài khoản, hoặc tạo, xuất bản và tuyên truyền phần mềm, phần bổ trợ, công cụ gian lận hoặc hệ thống của bên thứ ba vốn không được phát triển cũng như không được ủy quyền bởi Công ty (bạn đồng ý rằng Công ty có quyền quyết định liệu bạn đã thực hiện các hành vi sử dụng công cụ gian lận bất hợp pháp hay chưa dựa trên dữ liệu giám sát trong chương trình tài khoản và các hoạt động bất thường);
 • Gửi thư rác hoặc sử dụng tài khoản của bạn để giúp người khác gửi thư rác;
 • Xuất bản hoặc trưng bày thông qua các hình thức khác nhau, chẳng hạn như đặt tên cho tài khoản, bất kỳ nội dung nào vi phạm Điều 4.1.2 nêu trên hoặc các văn bản và tài liệu nghe nhìn không phù hợp khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung khiêu dâm, bạo lực, thô tục, khủng bố, tàn ác và nội dung hoặc vi rút vi phạm các luật và quy định, đạo đức xã hội, hoặc những truyền thống văn hóa dân gian tốt đẹp;
 • Có được hoặc thu thập địa chỉ email, số liên lạc, số giấy tờ tùy thân và thông tin người dùng khác mà không có sự cho phép;
 • Sửa đổi hoặc che khuất bất kỳ tên dịch vụ, logo, nhãn hiệu hoặc thông tin bản quyền nào của Công ty, các thông báo về sở hữu trí tuệ khác hoặc thông tin liên quan đến các dịch vụ tài khoản;
 • Xúi giục hoặc tiến hành các giao dịch riêng tư liên quan đến dịch vụ tài khoản, nạp tiền bất hợp pháp, cung cấp hoặc thuê người khác cung cấp dịch vụ tài khoản (chẳng hạn như “thanh toán” và “tăng giá”), cung cấp dịch vụ trung gian cho các giao dịch, phổ biến quảng cáo hoặc các hành vi khác tìm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách sử dụng các dịch vụ tài khoản;
 • Tấn công hoặc xâm nhập vào trang web và/hoặc máy chủ tài khoản của Công ty, hoặc làm quá tải máy chủ tài khoản bằng cách tạo ra số lượng đăng nhập hoặc cố gắng đăng nhập cao bất thường trong một khoảng thời gian ngắn;
 • Thiết lập một trang nhân bản liên quan đến các dịch vụ tài khoản, ảnh chụp nhanh của trang web có liên quan, hoặc cung cấp cho người khác các dịch vụ giống hệt hoặc tương tự với các dịch vụ tài khoản bằng cách thiết lập máy chủ hoặc hành động tương tự;
 • Cô lập bất kỳ phần nào của dịch vụ tài khoản để sử dụng riêng biệt hoặc sử dụng theo những cách khác vi phạm các quy định của Thỏa thuận này;
 • Vi phạm luật pháp hoặc quy định, Thỏa thuận này, hoặc các quy tắc có liên quan của Công ty, tiến hành bất kỳ hành vi sai trái nào được thừa nhận rộng rãi trong ngành, và làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

4.1.4 Khi bạn đăng nhập vào các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Công ty bằng số tài khoản FunPlus và mật khẩu có được theo Thỏa thuận này, bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận dịch vụ có liên quan và các bộ quy tắc sử dụng trang web của Công ty hoặc các dịch vụ và sản phẩm liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận Người dùng Dịch vụ Tài khoản FunPlus. Bạn có thể sử dụng số tài khoản FunPlus và mật khẩu để đăng nhập vào các hệ thống của từng dịch vụ hoặc sản phẩm riêng lẻ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trò chơi của Công ty như “King of Avalon” và “Guns of Glory”. Nếu bạn sử dụng từng dịch vụ hoặc sản phẩm riêng lẻ của Công ty thì được coi là bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của từng dịch vụ hoặc sản phẩm riêng lẻ này, cũng như thỏa thuận sản phẩm, chính sách người dùng, quy định người chơi, quy tắc của trò chơi, và các thông cáo và thông báo về trò chơi do Công ty phát hành trong dịch vụ hoặc sản phẩm riêng lẻ này.

4.2 Nội dung Điều khoản Thông tin

4.2.1 Nội dung mà bạn bình luận, gửi và phổ biến trong các dịch vụ tài khoản phải tuân thủ các luật và quy định của hiến pháp, tuân theo trật tự công cộng, tôn trọng đạo đức xã hội, hệ thống xã hội, lợi ích của khu vực phát hành, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giá trị đạo đức và tính trung thực của thông tin.

4.2.2 Bạn đồng ý và cam kết không tạo, sao chép, xuất bản và phổ biến nội dung thông tin sau:

 • Vi phạm các nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp, gây tổn hại đến an ninh, danh dự và lợi ích của khu vực phát hành, tiết lộ bí mật của khu vực phát hành, kích động lật đổ chế độ của khu vực phát hành, lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa, kích động sự ly khai của khu vực phát hành và xâm phạm sự thống nhất của khu vực phát hành;
 • Ủng hộ khủng bố hoặc chủ nghĩa cực đoan, tuyên truyền hận thù hoặc kỳ thị dân tộc, phá hoại sự đoàn kết và chính sách tôn giáo của khu vực phát hành, ủng hộ tà giáo, mê tín dị đoan;
 • Bịa đặt, phổ biến thông tin để gây rối trật tự thị trường tài chính và các thông tin sai trái khác để gây rối trật tự thị trường và kinh tế;
 • Bịa đặt, phổ biến về những nguy hiểm, dịch bệnh, cảnh báo, thiên tai, an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, thuốc và các thông tin sai trái khác để gây rối trật tự xã hội;
 • Phổ biến thông tin bằng cách giả mạo hoặc dưới chiêu bài của chính quyền, các nhóm xã hội và nhân viên của họ, hoặc các pháp nhân khác trong khu vực phát hành, hoặc phổ biến thông tin bằng cách sử dụng bất hợp pháp danh tính của người khác để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm;
 • Phổ biến thông tin kích động các cuộc tụ tập, hiệp hội, đám rước, biểu tình bất hợp pháp, gây rối trật tự quản lý xã hội, hoặc phá hoại sự ổn định xã hội;
 • Ủng hộ sự tục tĩu, khiêu dâm, bạo lực, cờ bạc, giết người và khủng bố, tiếp tay cho tội phạm, truyền đạt các phương tiện và phương pháp phạm tội, sản xuất hoặc buôn bán các mặt hàng bị cấm và bị kiểm soát, lừa đảo và bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động tội phạm nào khác;
 • Xúc phạm hoặc phỉ báng người khác, gây tổn hại đến danh tiếng, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác, và làm suy giảm sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển lành mạnh của trẻ vị thành niên;
 • Sử dụng tiêu đề phóng đại hoặc tiêu đề hoàn toàn không phù hợp với nội dung;
 • Gây giật gân tin đồn, vụ bê bối, hành vi sai trái, v.v.;
 • Nhận xét không đúng về thiên tai, tai nạn lớn, hoặc các thảm họa khác;
 • Nội dung có ngụ ý tình dục, khiêu khích tình dục và các thông tin khác dễ dàng liên kết với tình dục;
 • Nội dung như máu me, kinh dị và tàn ác gây khó chịu về thể chất hoặc tâm lý;
 • Kích động kỳ thị đối với các nhóm hoặc khu vực;
 • Quảng bá nội dung thô tục, thô bỉ hoặc khiếm nhã;
 • Các thông tin khác vi phạm các luật, quy định, chính sách và trật tự công cộng, gây tổn hại cho hệ sinh thái Internet hoặc cản trở hoạt động bình thường của các dịch vụ tài khoản.

4.3 Bạn thừa nhận và hiểu rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ tài khoản, có thể có hoặc xuất hiện các nội dung hoặc hành vi mang tính đe dọa, tai tiếng, phản cảm, bất hợp pháp, tiêu cực của bên thứ ba gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) của người khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các nội dung hoặc hành vi nêu trên đều không liên quan đến Công ty và Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ đó.

4.4 Công ty đã thiết lập một nền tảng báo cáo và khiếu nại công khai. Bạn có thể sử dụng hệ thống này để khiếu nại và báo cáo mọi vi phạm luật pháp và quy định, các hoạt động truyền bá bất hợp pháp, thông tin có hại bất hợp pháp, v.v. Công ty sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại và báo cáo của bạn một cách kịp thời.

4.5 Dựa trên các khiếu nại và báo cáo công khai và khi được Công ty xác minh, nếu bạn bị phát hiện vi phạm các Điều 4.1 và 4.2 nêu trên hoặc tham gia các hành vi bị cấm khác được nêu trong Thỏa thuận này trong quá trình sử dụng dịch vụ tài khoản, thì Công ty có thể trực tiếp thực hiện các biện pháp tương ứng sau đây đối với bạn, ví dụ như xóa hoặc chặn các nhận xét không phù hợp, cấm, chấm dứt tài khoản của bạn, hoặc các biện pháp xử lý khác (tùy thuộc vào đánh giá của Công ty về tình huống thực tế).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nghi ngờ nào về các biện pháp mà Công ty thực hiện, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê ở đây.

5 Nguyên tắc Sử dụng Nội dung Thông tin

5.1 Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty, bạn không được cam kết, ủy quyền, cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi sau đây đối với nội dung thông tin trong các dịch vụ tài khoản:

 • Sao chép, truy xuất và thu thập nội dung thông tin trong các dịch vụ tài khoản cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công khai và thúc đẩy số lượt nhấp chuột và số lượt xem trang;
 • Chỉnh sửa, đối chiếu và sắp xếp nội dung thông tin trong các dịch vụ tài khoản và hiển thị nội dung qua các kênh khác với các dịch vụ tài khoản mà không có sự cho phép;
 • Sử dụng bất kỳ phương pháp nhận dạng nào bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu đặc biệt và mã đặc biệt để gây ra hoặc hỗ trợ bên thứ ba gây ra tác động bất lợi đến nội dung thông tin trong dịch vụ tài khoản, chẳng hạn như tạo lưu lượng truy cập, hướng dẫn độc giả, chuyển hướng và chiếm quyền điều khiển;
 • Truy cập bất hợp pháp khác hoặc sử dụng nội dung thông tin của các dịch vụ tài khoản.

5.2 Với sự cho phép bằng văn bản của Công ty, việc bạn chia sẻ và chuyển tiếp nội dung thông tin trong các dịch vụ tài khoản cũng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Đối với số lượt xem thông tin hoặc dữ liệu liên quan khác được ghi nhận, đếm và thu thập, bạn không được bán hoặc sử dụng chúng với mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc tiết lộ và cung cấp chúng cho bên thứ ba, hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty;
 • Bạn không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang của dịch vụ tài khoản cũng như không phá hoại việc hiển thị các trang đó dưới bất kỳ hình thức nào chẳng hạn như chặn, chèn và cửa sổ bật lên;
 • Bạn phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn nội dung thông tin trong các dịch vụ tài khoản khỏi bị bên thứ ba mua lại bất hợp pháp bằng bất kỳ phương pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình “thu thập dữ liệu” (“spider”).

6 Quảng cáo

6.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng các dịch vụ tài khoản, Công ty có thể cung cấp thông tin tương đối, quảng cáo hoặc dịch vụ xúc tiến thương hiệu cho bạn, và Công ty sẽ hiển thị các quảng cáo thương mại, khuyến mại hoặc thông tin (bao gồm thông tin thương mại hoặc phi thương mại) liên quan đến các dịch vụ tài khoản hoặc từ các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba trong các dịch vụ tài khoản.

6.2 Công ty thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến quảng cáo và khuyến mại phù hợp với luật pháp, và bạn phải tự xác định tính xác thực và độ tin cậy của thông tin về quảng cáo hoặc khuyến mại đó và chịu trách nhiệm về những đánh giá của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong luật pháp và quy định, bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc mua hàng hoặc giao dịch nào mà bạn thực hiện do quảng cáo hoặc thông tin khuyến mại đó, hoặc về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do những điều đã nêu trên, và Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.

7 Quyền Sở hữu Trí tuệ

7.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả nội dung do Công ty cung cấp trong các dịch vụ trò chơi (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, công nghệ, chương trình, trang web, văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, âm thanh, biểu đồ, thiết kế giao diện và tài liệu điện tử) đều thuộc sở hữu của Công ty. Công ty sở hữu bản quyền, quyền sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của phần mềm mà Công ty sử dụng để cung cấp dịch vụ tài khoản. Nếu không có sự cho phép của Công ty, không ai được phép sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ chương trình rô-bốt hoặc trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị nào để theo dõi, sao chép, phổ biến, hiển thị, phản chiếu, tải lên và tải xuống) nội dung trong các dịch vụ tài khoản.

7.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và các nội dung khác mà bạn xuất bản và tải lên trong quá trình sử dụng dịch vụ tài khoản đều do bạn tạo ban đầu hoặc được ủy quyền hợp pháp. Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào bạn tải lên và xuất bản thông qua các dịch vụ tài khoản đều thuộc sở hữu của bạn hoặc chủ bản quyền ban đầu. FunPlus chỉ cung cấp dung lượng lưu trữ cho mục đích hiển thị của bạn. FunPlus có quyền kiểm tra, đánh giá, định dạng và đề xuất nội dung đã tải lên. FunPlus cũng có quyền thu hồi hoặc xóa nội dung đã tải lên mà không cần thông báo trước cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

7.3 Bạn thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng để liên tục cải thiện và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn, đối với tất cả nội dung (nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, audio và âm nhạc, âm thanh và giọng nói trong video hoặc audio) mà bạn tải lên, xuất bản, truyền hoặc phổ biến thông qua các dịch vụ tài khoản, bạn cấp cho Công ty, công ty kiểm soát và công ty kế thừa của Công ty một quyền trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí, không độc quyền và có thể cấp phép phụ (qua nhiều cấp) (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sao chép, quyền phổ biến trên mạng thông tin, quyền phóng tác, quyền biên soạn, quyền sửa đổi, quyền dịch thuật và quyền tạo các tác phẩm phái sinh, biểu diễn và trưng bày). Phạm vi sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc thiết bị đầu cuối hiện tại hoặc khác. Theo đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc cấp các quyền nêu trên bao gồm quyền và giấy phép sử dụng và khai thác nội dung (toàn bộ hoặc một phần) liên quan đến mọi công bố, khuyến mãi, quảng cáo hoặc tiếp thị có liên quan liên quan đến nội dung, các dịch vụ tài khoản, Công ty và/hoặc các thương hiệu của Công ty. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, bạn đồng ý rằng giấy phép đối với các quyền nêu trên bao gồm quyền sử dụng, tái tạo, hiển thị và phân phối hình ảnh cá nhân của bạn, chân dung, tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, logo, nhãn hiệu Công ty, hoặc các tài liệu khác mà bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng và được nhúng trong nội dung.

Bạn thừa nhận và đồng ý cho phép Công ty đại diện cho bạn hoặc ủy thác cho một bên thứ ba chuyên nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung bạn tải lên và xuất bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc theo dõi hành vi xâm phạm, gửi thư bảo vệ, nộp đơn kiện hoặc trọng tài, hòa giải, và dàn xếp. Công ty có quyền đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ các quyền và thực hiện chúng một cách độc lập. Bạn hiểu rằng Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thực thi sự ủy quyền nêu trên.

7.4 Công ty hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển và vận hành các dịch vụ tài khoản, đồng thời hưởng mọi quyền đối với tất cả dữ liệu và thông tin được tạo ra trong quá trình phát triển và vận hành các dịch vụ tài khoản trong phạm vi được luật pháp và quy định cho phép.

7.5 Vui lòng không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền, tên trang web hoặc các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác của Công ty và các chi nhánh của Công ty (gọi chung là “Nhãn hiệu”) mà không có sự cho phép trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn không được hiển thị, sử dụng hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, tên miền, v.v., theo bất kỳ cách nào, riêng lẻ hoặc kết hợp với các Nhãn hiệu nêu trên, cũng như không thể hiện hoặc ngụ ý với người khác rằng bạn có quyền hiển thị, sử dụng, hoặc có quyền xử lý các Nhãn hiệu đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Bạn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào đã gây ra cho Công ty hoặc những người khác do việc bạn sử dụng các nhãn hiệu và logo của Công ty vi phạm Thỏa thuận này.

8 Xử lý Vi phạm Hợp đồng

8.1 Nếu Công ty có lý do để tin rằng hành vi của bạn vi phạm hoặc có thể vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, theo quyết định riêng của mình và tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống, Công ty có thể thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

(1) Cảnh báo: Cảnh báo là một hướng dẫn có tính giáo dục dành cho những người dùng vi phạm Thỏa thuận. Nó được sử dụng như một cách điều chỉnh hoạt động bình thường của trò chơi;

(2) Tắt tiếng: Tắt một phần hoặc toàn bộ cuộc trò chuyện của người dùng vi phạm và buộc tạm dừng chức năng trò chuyện và tải lên của tài khoản người dùng, để làm cho tài khoản người dùng không thể trò chuyện với người dùng khác cho đến khi hết hạn hoặc hủy bỏ hình phạt này;

(3) Đóng cứng Tạm thời: Hạn chế nội dung dịch vụ của người dùng vi phạm và hạn chế các chức năng dịch vụ liên quan khả dụng đối với người đó cho đến khi hết hạn hoặc hủy bỏ hình phạt này;

(4) Đóng cứng Vĩnh viễn: Hạn chế tài khoản của người dùng vi phạm và hạn chế một phần các chức năng dịch vụ liên quan tạm thời hoặc vĩnh viễn;

(5) Cấm Đăng nhập Tạm thời: Tạm thời ngăn chặn tài khoản của người dùng vi phạm đăng nhập vào một hoặc một phần nền tảng dịch vụ của Công ty trong một khoảng thời gian xác định cho đến khi hình phạt hết hạn hoặc được hủy bỏ;

(6) Cấm Đăng nhập Vĩnh viễn: Vĩnh viễn ngăn chặn tài khoản của người dùng vi phạm đăng nhập để sử dụng các dịch vụ của Công ty;

(7) Đình chỉ Tài khoản: Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền của tài khoản người dùng vi phạm trong việc đăng nhập vào các dịch vụ của Công ty;

(8)Trách nhiệm pháp lý: Nếu hành vi sai trái của bạn gây ra thiệt hại cho người khác hoặc Công ty, hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự tương ứng theo quy định của pháp luật;

(9) Các biện pháp trừng phạt khác: Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tịch thu các lợi ích có được không phù hợp (chẳng hạn như vật phẩm ảo trong trò chơi và vật phẩm ảo trên nền tảng mà bạn có được thông qua các phương tiện không phù hợp), giảm giá trị (bao gồm nhưng không giới hạn ở kinh nghiệm), cũng như các biện pháp xử lý khác đã được Công ty công bố thông qua các kênh thích hợp. Xin lưu ý rằng các biện pháp nêu trên sẽ làm cho dữ liệu tài khoản, vật phẩm, thiết bị và một số hoặc tất cả các dịch vụ tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn không khả dụng, vì vậy vui lòng lưu ý đến lời nói và hành động của bạn.

8.2 Công ty tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng và những người khác, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên và quyền riêng tư. Bạn bảo đảm rằng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, liên kết và các nội dung khác do bạn tải lên khi sử dụng dịch vụ tài khoản không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên, quyền riêng tư và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu không, Công ty có quyền xóa nội dung bị cáo buộc vi phạm khi nhận được thông báo từ một bên hoặc các bên liên quan. Bạn sẽ phải xử lý tất cả các khiếu nại đối với các bên thứ ba và chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ họ. Nếu Công ty bị thiệt hại (bao gồm thiệt hại về kinh tế và uy tín, và những thiệt hại khác) do sự vi phạm của bạn, thì bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho Công ty về tất cả những thiệt hại đó.

9 Thay đổi, Gián đoạn và Chấm dứt Dịch vụ

9.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ trò chơi do Công ty cung cấp sẽ được cung cấp trên cơ sở hiện trạng của công nghệ và điều kiện hiện có. Công ty sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ cho bạn và đảm bảo tính liên tục và bảo mật của chúng. Bạn hiểu rằng bất kỳ lúc nào Công ty cũng không thể lường trước và ngăn ngừa các rủi ro có tính chất kỹ thuật hoặc tính chất khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp bất khả kháng, sự cố mạng, lỗi trong dịch vụ của bên thứ ba, trang web của bên thứ ba và các lý do khác có thể dẫn đến gián đoạn các dịch vụ, việc không sử dụng ứng dụng và các dịch vụ đúng cách cũng như các tổn thất và rủi ro khác.

9.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty có quyền xác định phạm vi và cài đặt của dịch vụ/chức năng, đồng thời sửa đổi, làm gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ tài khoản theo từng trường hợp cụ thể đối với hoạt động tổng thể của dịch vụ và sự an toàn của nền tảng.

9.3 Nếu Công ty tùy ý chấm dứt hoạt động của các dịch vụ tài khoản hoặc các dịch vụ tài khoản bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào khác, Công ty sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động tài khoản theo luật pháp và quy định có liên quan của khu vực phát hành về việc chấm dứt hoạt động của tài khoản mạng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

10 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

10.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ tài khoản có thể bị ảnh hưởng hoặc bị can thiệp bởi nhiều yếu tố khác nhau và Công ty không bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn ở):

 • Rằng các dịch vụ tài khoản hoàn toàn phù hợp với tất cả các yêu cầu sử dụng của người dùng;
 • Rằng các dịch vụ tài khoản luôn không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có lỗi và bất kỳ phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác mà bạn có được thông qua Công ty đều đáp ứng được kỳ vọng của người dùng;
 • Rằng mọi lỗi trong các dịch vụ tài khoản sẽ có thể được sửa.

10.2 Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ tài sản nào trong quá trình cung cấp các dịch vụ tài khoản liên quan đến việc vay tiền hoặc tài sản khác không liên quan đến tài khoản của Công ty. Nếu bạn phát hiện bất kỳ thông tin nào bị nghi ngờ mạo danh Công ty trong việc cung cấp tiền vay hoặc thông tin khác liên quan đến tài sản trên Internet, mật khẩu tài khoản, quảng cáo hoặc khuyến mại, vui lòng thực hiện thẩm định và đưa ra phán quyết của riêng bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc có tính trừng phạt liên quan đến việc mất lợi nhuận, uy tín kinh doanh và dữ liệu, hoặc các tổn thất hữu hình hoặc vô hình khác mà bạn phải gánh chịu do hậu quả.

10.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng các dịch vụ tài khoản, bạn có thể gặp phải các yếu tố như bất khả kháng (tức là sự kiện khách quan không thể lường trước, khắc phục và tránh được), bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiên tai (như lũ lụt, động đất và bão), hành động của chính phủ, chiến tranh, đình công, bạo loạn và biến động. Trong trường hợp bất khả kháng, Công ty sẽ cố gắng khắc phục tình hình một cách kịp thời khi có cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, Công ty được miễn trách nhiệm đối với những tổn thất do trường hợp bất khả kháng gây ra trong phạm vi luật pháp và quy định.

10.4 Công ty có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp và không tuân thủ theo Thỏa thuận này. Quyền này sẽ không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của Công ty, và Công ty không thể bảo đảm việc phát hiện kịp thời các vi phạm hoặc việc xử lý tương ứng.

10.5 Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dịch vụ tài khoản, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng bán hàng thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các dịch vụ tài khoản.

10.6 Bạn hiểu và đồng ý rằng Thỏa thuận này là để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của khu vực phát hành, duy trì trật tự và đạo đức công cộng cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đưa ra các phán quyết phù hợp với luật pháp và quy định có liên quan, nhưng sẽ không bảo đảm rằng các phán quyết của Công ty hoàn toàn phù hợp với các phán quyết của các cơ quan tư pháp và hành chính. Vì vậy, bạn đã hiểu và đồng ý chịu các hậu quả phát sinh từ đó.

10.7 Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, có tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hình sự, bao gồm mất lợi nhuận, phải gánh chịu do bạn sử dụng các dịch vụ tài khoản. Toàn bộ trách nhiệm của Công ty đối với bạn, bất kể nguyên nhân hoặc cách thức ứng xử, sẽ không bao giờ vượt quá phí (nếu có) đã trả cho Công ty để bạn sử dụng các dịch vụ tài khoản trong thời gian đăng ký.

10.8 Nếu bạn sử dụng phần mềm hoặc các dịch vụ liên quan do bên thứ ba cung cấp trong các dịch vụ tài khoản, thì ngoài việc tuân thủ Thỏa thuận này và các quy tắc liên quan, bạn còn có thể được yêu cầu đồng ý và tuân thủ thỏa thuận, chính sách quyền riêng tư và các quy tắc liên quan của bên thứ ba. Mọi tranh chấp, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba và các dịch vụ liên quan sẽ phải được giải quyết giữa bạn và bên thứ ba đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về điều đó.

10.9 Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này và giao tài khoản của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép, thì mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho bạn hoặc bên thứ ba sẽ phải được giải quyết giữa bạn và bên thứ ba đó. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

11 Điều khoản Sử dụng đối với Trẻ vị thành niên

11.1 Nếu người dùng là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, họ sẽ phải đọc Thỏa thuận này và các thỏa thuận và quy tắc khác liên quan đến dịch vụ tài khoản dưới sự giám sát và hướng dẫn của người giám hộ và được sự đồng ý của người giám hộ trước khi sử dụng dịch vụ tài khoản.

11.2 Người dùng ở tuổi vị thành niên hiểu rằng nếu họ vi phạm luật pháp và quy định cũng như nội dung của Thỏa thuận này, họ và người giám hộ của họ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ đó phù hợp với pháp luật.

12 Điều khoản Bổ sung

12.1 Luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ áp dụng cho việc hình thành, có hiệu lực, thực hiện, diễn giải và giải quyết các tranh chấp của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành do mâu thuẫn với luật pháp của khu vực phát hành, thì điều khoản đó sẽ được hiểu càng sát với ý định ban đầu của Thỏa thuận này càng tốt và các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

12.2 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Công ty phát sinh từ Thỏa thuận này, cả hai bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp một cách hòa thuận; nếu thương lượng không thành công, (1) Đối với người dùng ở Trung Quốc Đại lục. Bạn đồng ý đệ trình tranh chấp có liên quan lên Tòa án Nhân dân tại nơi mà nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm trò chơi của bạn đã đăng ký để kiện tụng. (2) Đối với người dùng không ở Trung Quốc Đại lục. Bạn đồng ý đệ trình tranh chấp liên quan lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (Hong Kong International Arbitration Center, HKIAC) để được giải quyết bằng tiếng Trung theo luật hiện hành của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

12.3 Chúng tôi sẽ cập nhật Thỏa thuận này tùy từng thời điểm để theo kịp những thay đổi về pháp lý, kỹ thuật và thương mại. Khi chúng tôi cập nhật Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo cách thức thích hợp với tầm quan trọng của những thay đổi đó. Khi Thỏa thuận này được cập nhật, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này trong các dịch vụ tài khoản. Bạn có thể tìm ra thời điểm Thỏa thuận này đã được cập nhật bằng cách xem mục “Cập nhật lần cuối vào” ở đầu Thỏa thuận này.

Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào với các điều khoản cập nhật của Thỏa thuận này, vui lòng ngừng đăng nhập hoặc ngừng sử dụng dịch vụ tài khoản ngay lập tức. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý chấp nhận Thỏa thuận này như được cập nhật.

12.4 Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và dễ đọc và không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách diễn giải của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này.

12.5 Bạn và Công ty là các chủ thể độc lập. Trong mọi trường hợp, Thỏa thuận này sẽ không cấu thành một bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng hay ngụ ý bởi Công ty đối với người dùng, cũng như không cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm giữa cả hai bên.

12.6 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày xuất bản và cấu thành toàn bộ sự nhất trí giữa bạn và Công ty liên quan đến các dịch vụ tài khoản và thay thế mọi thỏa thuận và sự hiểu biết trước đây giữa các bên về cùng một vấn đề.

12.7 Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào về Thỏa thuận này hoặc các dịch vụ tài khoản, vui lòng gửi email đến bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ: support@funplus.com.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản FunPlus bao gồm: FunPlus International AG (Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ); và Tập đoàn FunPlus và các chi nhánh của tập đoàn. Vui lòng tham khảo phần mô tả tài khoản để biết nhà cung cấp dịch vụ cụ thể của tài khoản.