Chính sách Quyền riêng tư của Tài khoản FunPlus

Cập nhật lần cuối vào: Ngày 11 tháng 2 năm 2022

FunPlus (“Công ty”, hoặc “chúng tôi” và “của chúng tôi”) tôn trọng các quyền riêng tư của bạn và coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này được thiết kế để thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các dịch vụ tài khoản FunPlus do Công ty cung cấp và cách bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này trước khi sử dụng các dịch vụ tài khoản FunPlus của chúng tôi (“Dịch vụ Tài khoản FunPlus”), đặc biệt là những phần được in đậm.

Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho việc thu thập và xử lý thông tin bởi bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm mọi trang web của bên thứ ba) được cung cấp trong Dịch vụ Tài khoản FunPlus, có thể bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ khác được liên kết với Dịch vụ Tài khoản FunPlus. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ này của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba đó), bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó (nhưng không phải Chính sách Quyền riêng tư này), như được nêu trong các điều khoản có liên quan của các bên thứ ba đó.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo các luật và quy định có liên quan của khu vực phát hành. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi hoặc dưới tuổi vị thành niên theo định nghĩa của các luật bảo vệ thông tin cá nhân có liên quan trong khu vực phát hành, bạn cần phải đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này dưới sự giám sát và hướng dẫn của cha mẹ bạn hoặc những người giám hộ khác trước khi sử dụng các dịch vụ tài khoản FunPlus.

Nếu phát hiện rằng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đã bị thu thập mà không có sự chấp thuận hợp pháp trước, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin liên quan càng sớm càng tốt. Nếu bạn là người giám hộ của trẻ vị thành niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư này khi bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới sự giám hộ của bạn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.

Chính sách Quyền riêng tư này được lập theo các luật và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong khu vực phát hành. Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến bất kỳ loại thông tin nào liên quan đến thể nhân đã xác định hoặc có thể xác định được ghi lại bằng điện tử hoặc bằng cách khác (không bao gồm thông tin ẩn danh).

Chính sách Quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu những điều sau:

 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và mục đích chúng tôi thu thập
 • Cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên
 • Thông báo về Cookie và các công nghệ liên quan 
 • Cách chúng tôi giao phó việc xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền của bạn với tư cách là chủ thể của thông tin cá nhân
 • Cập nhật đối với Chính sách Quyền riêng tư này
 • Cách liên hệ với chúng tôi

1 Các loại Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập và Mục đích Chúng tôi Thu thập

 • Khi bạn đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn phải hoàn thành một loạt các thủ tục đăng ký hoặc đăng nhập theo hướng dẫn của chúng tôi, trong đó bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động hoặc địa chỉ email để nhận mã xác minh khớp với danh tính cá nhân của bạn để hoàn thành việc đăng ký/đăng nhập.
 • Để đáp ứng các luật, quy định và chính sách có liên quan tại một số khu vực phát hành và các yêu cầu về tên thật của một số cơ quan có thẩm quyền, bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi tên, số điện thoại và bằng chứng về danh tính khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ Tài khoản FunPlus tại các khu vực phát hành đó. Thông tin đó nhạy cảm và việc từ chối cung cấp thông tin xác thực tên thật có thể dẫn đến việc bạn không thể đăng nhập hoặc bị áp đặt một số hạn chế nhất định đối với bạn trong trò chơi.
 • Khi bạn truy cập Dịch vụ Tài khoản FunPlus để thiết lập hồ sơ người chơi, bạn tự do thay đổi tên người chơi và thiết lập hình đại diện của bạn bằng cách chụp ảnh hoặc tải lên từ album ảnh. Khi thiết lập hình đại diện của bạn theo cách nêu trên, bạn sẽ cần phải cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào album ảnh trên thiết bị của bạn hoặc bật máy ảnh.
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ khách hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của bạn tốt hơn.
 • Để bảo vệ các dịch vụ tài khoản FunPlus và tính bảo mật tài khoản của bạn, cũng như đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm: Kiểu mẫu phần cứng, số phiên bản hệ điều hành, tên thiết bị, cấu hình thiết bị, số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, số nhận dạng thiết bị duy nhất, địa chỉ phần cứng thiết bị mạng, địa chỉ IP, điểm truy cập WLAN, Bluetooth, trạm cơ sở, số phiên bản phần mềm, phương pháp truy cập mạng, loại và trạng thái, dữ liệu chất lượng mạng, nhật ký về hoạt động, sử dụng và dịch vụ.
 • Để ngăn chặn các chương trình độc hại và bảo mật Dịch vụ Tài khoản FunPlus, chúng tôi cũng sẽ tự động thu thập thông tin về các ứng dụng đã cài đặt hoặc các quy trình đang chạy, hoạt động tổng thể, mức sử dụng và tần suất của các ứng dụng, các sự cố ứng dụng, cài đặt và mức sử dụng tổng thể, dữ liệu hiệu suất và các nguồn ứng dụng.
 • Thông tin vị trí của bạn. Chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của bạn trước khi thu thập thông tin vị trí địa lý của bạn. Nếu bạn đồng ý và bật dịch vụ định vị của thiết bị, chúng tôi có thể thu thập vị trí địa lý của bạn. Bạn có thể tắt dịch vụ định vị trong [Cài đặt] – [Tên Ứng dụng] – [Vị trí] của điện thoại và chúng tôi sẽ dừng thu thập thông tin vị trí địa lý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân mà không cần có sự cho phép và đồng ý trước của bạn, theo các luật và quy định có liên quan của khu vực phát hành, trong các trường hợp sau

(1) Đối với những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng;  

(2) Đối với những thông tin liên quan đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng quan trọng;

(3) Đối với những thông tin liên quan đến, trong số những thông tin khác, điều tra tội phạm, truy tố, xét xử, và thi hành bản án; 

(4) Để bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp quan trọng khác của bạn hoặc của những cá nhân khác nhưng khó có được sự đồng ý của bạn;

(5) Khi cần thiết để các tổ chức nghiên cứu hàn lâm tiến hành nghiên cứu thống kê hoặc học thuật về lợi ích công cộng, và khi kết quả của nghiên cứu học thuật hoặc mô tả sẽ được công bố và thông tin chứa trong kết quả sẽ được khử ẩn danh;

(6) Đối với việc đưa tin và theo dõi công luận về lợi ích công cộng;

(7) Khi cần thiết để ký kết và thực hiện các thỏa thuận có liên quan hoặc các tài liệu văn bản khác với bạn;

(8) Khi thông tin cá nhân được thu thập đã được bạn tiết lộ cho công chúng theo quyết định của riêng bạn;

(9) Trong những trường hợp khác như được nêu rõ bởi các luật và quy định.
Vui lòng hiểu rằng nói chung chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc theo cách khác được thông báo cho bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Tuy nhiên, để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc của người khác và lợi ích công cộng, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến các mục đích nêu trên hoặc cho các mục đích khác được luật pháp và quy định cho phép.

2 Cách Chúng tôi Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân từ Trẻ vị thành niên

Nếu bạn là người giám hộ của trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân (bao gồm tên, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ và bằng chứng về việc giám hộ) về bạn và trẻ vị thành niên dưới sự giám hộ của bạn khi bạn đệ trình đơn giám hộ của cha mẹ cho chúng tôi để xác minh mối quan hệ giám hộ giữa bạn và trẻ vị thành niên và mối liên kết tài khoản của trẻ vị thành niên. Nếu bên thứ ba phản đối quyền sở hữu tài khoản FunPlus dưới sự kiểm soát của ứng dụng, bạn đồng ý và cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn và của trẻ vị thành niên cho bên thứ ba đó hoặc cho các cơ quan có thẩm quyền.

3 Thông báo về Cookie và các Công nghệ Liên quan

Để đảm bảo chức năng hoạt động bình thường của trang web hoặc ứng dụng di động, chúng tôi lưu trữ các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là Cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookie thường chứa mã định danh, tên của trang web và một vài số và ký tự. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin ký tự của bạn với sự trợ giúp của Cookie. Cookie và các công nghệ liên quan giúp các trang web xác định và đếm số lượng người dùng đã đăng ký, và thường được các trang web sử dụng để xác định xem người dùng đã đăng ký có đăng nhập hay không. Chúng tôi chủ yếu sử dụng Cookie và các công nghệ liên quan cho các chức năng hoặc dịch vụ sau đây:

 • Đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của các sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi có thể đặt Cookie cho các mục đích về xác thực và bảo mật để xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào dịch vụ một cách an toàn hoặc liệu bạn có gặp phải hành vi trộm cắp, gian lận hoặc các hành vi sai trái khác hay không. Các công nghệ này cũng giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi và tăng tốc quá trình đăng nhập và phản hồi.
 • Đơn giản hóa quy trình hoạt động của bạn. Các công nghệ này có thể giúp bạn loại bỏ việc cần phải điền lặp lại thông tin cá nhân và nhập nội dung tìm kiếm, cho phép bạn có trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn.
 • Chúng tôi không sử dụng Cookie cho bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được mô tả trong tuyên bố này. Bạn có thể quản lý hoặc xóa Cookie nếu muốn. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, trong một số trường hợp, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi một cách an toàn và có thể yêu cầu bạn phải thay đổi thủ công các cài đặt người dùng mỗi lần bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

4 Cách Chúng tôi Giao việc Xử lý và Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Để nâng cao hiệu quả xử lý thông tin và cung cấp tốt hơn cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của chúng tôi hoặc trong các công ty thuộc tập đoàn và chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với họ, bắt buộc họ phải xử lý thông tin cá nhân phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi, Chính sách Quyền riêng tư này cũng như các biện pháp bảo mật và an ninh theo yêu cầu của luật pháp và quy định.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Nếu các luật, quy định và chính sách có liên quan của một số khu vực phát hành và các cơ quan liên quan có những quy định đặc biệt đối với các yêu cầu về tên thật, chúng tôi có thể cung cấp tên và số giấy tờ tùy thân của bạn cho hệ thống chống nghiện của các khu vực đó để họ có thể cung cấp cho chúng tôi dịch vụ xác thực tên thật để đạt được các mục đích xử lý thông tin được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.
 • Đối với các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý, chính phủ, tòa án hoặc các bên thứ ba khác, khi việc tiết lộ đó được chúng tôi cho là cần thiết để (i) tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành; (ii) thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; và (iii) bảo vệ các lợi ích hợp pháp quan trọng của bạn hoặc bất kỳ người nào khác.
 • Trong trường hợp có thay đổi về chúng tôi hoặc thủ tục liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc tuyên bố phá sản liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tên và thông tin liên hệ của người nhận. Công ty hoặc tổ chức nhận được thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với các nội dung được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu một Công ty hoặc tổ chức mới lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích không được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này thì Công ty hoặc tổ chức mới đó phải có được sự đồng ý của bạn theo luật pháp và quy định hiện hành.
 • Khi có sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba khác cho mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.

Ngoài những trường hợp này, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào không phải các bên đã được đề cập ở trên mà không có sự đồng ý của bạn (trừ khi luật hiện hành có quy định khác). Chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, yêu cầu họ phải xử lý thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và mọi biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan khác.

5 Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ công khai, sử dụng, sửa đổi, hư hỏng hoặc mất mát. Ví dụ, chúng tôi sẽ thường xuyên khử danh tính và ẩn danh các tài khoản FunPlus không sử dụng và dữ liệu không cần thiết.

Xin lưu ý và hiểu rằng Internet không phải là một môi trường an toàn tuyệt đối. Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân của bạn bị xâm phạm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi” của Chính sách Quyền riêng tư này để chúng tôi có thể thực hiện những biện pháp xử lý thích hợp.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn bị lộ do tai nạn hoặc bất khả kháng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình và thông báo ngay cho bạn về nguyên nhân của sự cố, các biện pháp bảo mật chúng tôi đã thực hiện, các biện pháp bảo mật bạn có thể thực hiện theo cách của riêng bạn và các thông tin liên quan khác. Trong trường hợp có sự cố bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để lập biên bản, nhanh chóng điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khẩn cấp phù hợp với các yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan.

6 Cách Chúng tôi Lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn được thu thập trong khu vực phát hành phù hợp với các yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành của khu vực phát hành. Nếu chúng tôi cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết với bạn, có được sự đồng ý của bạn và hoàn thành việc đánh giá và xác thực về bảo mật tương ứng phù hợp với các yêu cầu của luật pháp và quy định của khu vực phát hành.

Trừ khi luật pháp hoặc quy định có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và trong khoảng thời gian theo yêu cầu của luật pháp, quy định và các yêu cầu giám sát liên quan, chẳng hạn như để cung cấp dịch vụ cho bạn, để đáp ứng các yêu cầu pháp lý thích hợp, hoặc cho các mục đích giải quyết tranh chấp. Sau khi hết thời gian lưu trữ, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc ẩn danh thông tin đó.

7 Quyền của bạn với tư cách là Chủ thể của Thông tin Cá nhân

Bạn có quyền thực hiện các quyền theo luật định với tư cách là chủ thể của thông tin cá nhân theo luật pháp của khu vực phát hành, chẳng hạn như quyền yêu cầu truy cập, sửa, cập nhật, sao chép hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và xử lý, hoặc để hạn chế hoặc từ chối việc thu thập và xử lý đó. Bạn có thể thực hiện bằng cách:

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn: Bạn có thể xem thông tin tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào hình đại diện – Cài đặt – Tài khoản trong tài khoản FunPlus của bạn.

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp:

 • Việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật pháp và quy định.
 • Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm Thỏa thuận của chúng tôi với bạn.
 • Bạn không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn đã hủy tài khoản của bạn.
 • Chúng tôi chấm dứt hoạt động và các dịch vụ trong tài khoản FunPlus của bạn hoặc hết thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.
 • Nếu có khó khăn phát sinh trong khi truy cập, sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn trực tiếp trong Dịch vụ Tài khoản FunPlus thì bạn có thể thực hiện các quyền của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi” của Chính sách Quyền riêng tư này.
 • Một số chức năng kinh doanh trong Dịch vụ Tài khoản FunPlus sẽ yêu cầu thông tin của bạn hoặc quyền truy cập thiết bị mà bạn đã cấp để hoạt động. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách thay đổi cài đặt của thiết bị di động, tắt chức năng kinh doanh tương ứng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các chức năng tương ứng và sẽ không còn xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thực hiện trước đó dựa trên sự cho phép của bạn.
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trong việc sao chép hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể yêu cầu hủy tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Sau khi bạn hủy tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho bạn và không còn xử lý thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản đó.
 • Bạn có thể nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” ở cuối email bạn đã nhận được. Nếu bạn không muốn nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong tin nhắn văn bản và chọn “Hủy đăng ký”. 
 • Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ người dùng để thực hiện các quyền của chủ thể thông tin cá nhân phù hợp với các yêu cầu của luật bảo vệ thông tin cá nhân hiện hành một cách kịp thời. Về nguyên tắc, chúng tôi không tính phí đối với các yêu cầu hợp lý của bạn, nhưng chúng tôi sẽ tính phí đối với các yêu cầu lặp lại vượt quá giới hạn hợp lý, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Theo các luật và quy định có liên quan, chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của bạn thực hiện các quyền trong những trường hợp sau:

 • Nếu yêu cầu của bạn trái với nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp và quy định;
 • Nếu thông tin được yêu cầu có liên quan trực tiếp đến an ninh của khu vực phát hành hoặc quốc phòng;
 • Nếu thông tin được yêu cầu có liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích công cộng quan trọng;
 • Nếu thông tin được yêu cầu có liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự;
 • Nếu chúng tôi có đủ bằng chứng về ác ý chủ quan hoặc lạm dụng quyền từ phía bạn;
 • Nếu cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp quan trọng của chính bạn hoặc người khác như tính mạng và tài sản nhưng khó có được sự cho phép và đồng ý của bạn;
 • Nếu việc đáp ứng yêu cầu thực hiện quyền của bạn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tới lợi ích hợp pháp của bạn hoặc những cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Nếu thông tin được yêu cầu liên quan đến bí mật thương mại;

Nếu chúng tôi chấm dứt các dịch vụ hoặc hoạt động của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất ba mươi (30) ngày và chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh hoặc khử danh tính thông tin cá nhân của bạn sau khi chấm dứt các dịch vụ hoặc hoạt động.

8 Cập nhật đối với Chính sách Quyền riêng tư này

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm để theo kịp những thay đổi về pháp lý, kỹ thuật và thương mại. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo cách thức thích hợp với tầm quan trọng của những thay đổi đó. Chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này theo yêu cầu của luật bảo vệ thông tin cá nhân hiện hành.

Chúng tôi sẽ phát hành phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư này trong suốt Dịch vụ Tài khoản FunPlus. Bạn có thể tìm ra thời điểm Chính sách Quyền riêng tư này đã được cập nhật bằng cách xem mục “Cập nhật lần cuối vào” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này như được cập nhật.

9 Cách Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc Chính sách Quyền riêng tư này và đặc biệt nếu bạn tin rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn đã làm tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ dưới đây hoặc có một phiên trực tiếp với chúng tôi thông qua “Trò chuyện Trực tiếp” trong Dịch vụ Tài khoản FunPlus. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề trong thời gian sớm nhất và phản hồi một cách kịp thời theo các yêu cầu và thời hạn pháp lý.

 • Email: [support@funplus.com]
 • Chuyên viên Bảo vệ Thông tin Cá nhân: Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc báo cáo nào về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng gửi email đến support@funplus.com. Hãy liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Thông tin Cá nhân của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý truy vấn trong vòng 15 ngày làm việc.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản FunPlus bao gồm: FunPlus International AG (Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ); và Tập đoàn FunPlus và các chi nhánh của tập đoàn. Vui lòng tham khảo phần mô tả tài khoản để biết nhà cung cấp dịch vụ cụ thể của tài khoản.