CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Lần cập nhật cuối: Ngày 1 tháng 2 năm 2024

 

Chính sách bảo mật cho người chơi này (“Chính sách”) áp dụng cho dữ liệu cá nhân về người chơi (“bạn”, “của bạn”) mà chúng tôi, Fun Plus International AG, có. Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh và sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác. Phiên bản tiếng Anh của Chính sách này sẽ được ưu tiên nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào được yêu cầu làm rõ.

Trong Chính sách này, “chúng tôi” và “của chúng tôi” là FunPlus International AG, Thụy Sĩ, một công ty được đăng ký tại Thụy Sĩ có văn phòng đăng ký tại Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ. Chính sách này thỏa thuận rằng chúng tôi đóng vai trò là ‘người kiểm soát dữ liệu’ theo quy định bảo vệ dữ liệu: về cơ bản có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định loại dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể hoạt động như một ‘người xử lý dữ liệu’, nghĩa là chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho một đơn vị khác (ví dụ: nhà xuất bản của một trong các trò chơi của chúng tôi). Khi chúng tôi đề cập đến “Dữ liệu cá nhân”, chúng tôi muốn nhắc đến “cá nhân” liên quan đến cá nhân bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Một số thông tin được đề cập trong Chính sách này không phải là “Dữ liệu cá nhân” như được quy định trong quy định bảo vệ dữ liệu, nhưng chúng tôi có thể tham khảo nó để giúp bạn hiểu những gì chúng tôi làm.

NẾU BẠN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI, BẠN PHẢI XEM CHÍNH SÁCH NÀY VỚI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA BẠN VÀ HỌ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THAY MẶT BẠN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ VIỆC BẠN CÓ TUÂN THỦ HAY KHÔNG.

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng dữ liệu cá nhân của tất cả những người mà chúng tôi giao dịch cùng – điều này quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi biết điều đó cũng quan trọng đối với bạn.

Trong Chính sách này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, cách thức và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu đó, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và cách chúng tôi bảo mật dữ liệu đó. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về các quyền của mình và cách bạn có thể thực hiện chúng.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này và nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ điều gì có trong này hoặc về bất kỳ điều gì khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email privacyoffice@funplus.com hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ bên dưới.

Bạn sẽ tìm thấy trong chính sách này thông tin về những điều sau đây:

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ VỀ BẠN?

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin về bạn. Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nói chung, chúng tôi thu thập các thông tin sau:

A. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:

 1. Thông tin liên hệ của bạn như tên, địa chỉ email và liệu bạn có chọn cung cấp số điện thoại và ngày sinh của mình hay không;
 2. Tên người dùng và mật khẩu của ID FunPlus của bạn;
 3. Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để xác minh tài khoản của bạn;
 4. Dữ liệu khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu để xác minh tài khoản bị mất hoặc hết hiệu lực hoặc câu trả lời cho một câu hỏi đặc biệt mà chúng tôi có thể hỏi bạn để cho phép bạn mở khóa hoặc khôi phục tài khoản bị mất hoặc hết hiệu lực;
 5. Thông tin về giao dịch mua hàng và thanh toán của bạn (ngoài ra, chỉ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi sẽ thu thập chi tiết thanh toán của bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch mua hàng nào bạn thực hiện thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi);
 6. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp liên quan đến khảo sát, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, chiến dịch và các sự kiện khác; và
 7. Dữ liệu cá nhân khác có thể được thu thập dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi cho một mục đích cụ thể.

B. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 1. Hồ sơ trò chơi của bạn, bao gồm ảnh đại diện của bạn và mọi thông tin cần thiết để trò chơi hoạt động, chẳng hạn như kho vật phẩm trong trò chơi;
 2. Mã định danh – mã nhận dạng ẩn danh được tạo ngẫu nhiên dùng để phân biệt hoạt động từ tài khoản trò chơi này với tài khoản khác trong dữ liệu phân tích của chúng tôi;
 3. Địa chỉ IP và mã số nhận dạng thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC, IMEI);
 4. Dữ liệu để chống gian lận (chẳng hạn như lạm dụng hoàn tiền trong trò chơi hoặc gian lận nhấp chuột trong quảng cáo);
 5. Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên thiết bị và hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ; và
 6. Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các tùy chọn của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi cũng như các phương thức liên lạc của bạn muốn và bạn hoàn toàn có toàn quyền quyết định và kiểm soát việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của mình để tắt chức năng.

C. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bên thứ ba:

 1. ID tài khoản bên thứ ba – ví dụ: tài khoản của bạn với Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam hoặc PSN mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào tài khoản trò chơi của mình, tận dụng quan hệ mạng xã hội của bạn hoặc tích hợp với tính năng của bên thứ ba (chẳng hạn như thành tích);
 2. Chi tiết xác nhận thanh toán, bao gồm các giao dịch mua hàng bạn thực hiện và số tiền bạn đã sử dụng; và
 3. Tài khoản Discord.

2. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN VỀ BẠN

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin này theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cách chúng tôi tương tác với bạn.

Tương tác trực tiếp Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi danh tính, thông tin liên hệ hoặc thông tin khác của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, qua trò chơi, email hoặc cách khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi bạn:

●    Sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

●    Tạo tài khoản trò chơi trong một trong các trò chơi của chúng tôi hoặc trên trang chủ của chúng tôi, nếu có;

●    Tương tác với Dịch vụ khách hàng hoặc Văn phòng bảo mật của chúng tôi;

●    Đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi;

●    Tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát;

●    Gửi lại cho chúng tôi phản hồi;

●    Cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Bên thứ ba ●    Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bên thứ ba. Nếu bạn liên kết nó với Dịch vụ hoặc cung cấp nó cho chúng tôi thông qua cài đặt bảo mật của bạn. Điều này có thể bao gồm ID tài khoản bên thứ ba, hồ sơ trò chơi và ID người dùng của bạn – ví dụ từ tài khoản của bạn với Facebook, Game Center, VK, WeChat, Google, Xbox, Steam hoặc PSN mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào tài khoản trò chơi của mình, quan hệ mạng xã hội của bạn hoặc tích hợp với tính năng của bên thứ ba (chẳng hạn như thành tích).

●    Dữ liệu kỹ thuật từ mạng lưới quảng cáo và

●    tìm kiếm nhà cung cấp thông tin.

 

Công nghệ tự động hoặc tương tác

(tùy chọn)

 

Khi bạn tương tác với trang chủ hoặc trò chơi của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động và thói quen duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, pixel, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được dữ liệu kỹ thuật về bạn nếu bạn truy cập các trang chủ khác sử dụng cookie của chúng tôi. Bạn có thể từ chối thu thập cookie của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt riêng. Vui lòng xem Mục 4 của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Để gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ và trò chơi của chúng tôi, trả lời các câu hỏi của bạn hoặc giải quyết các khiếu nại của bạn;
 • Cung cấp, quản lý và tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trò chơi của chúng tôi;
 • Tùy chỉnh trải nghiệm trò chơi cá nhân của bạn;
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng trên trang chủ của chúng tôi;
 • Cho phép bạn mua vật phẩm ảo và hoàn tất các giao dịch thanh toán liên quan;
 • Xác minh và xác nhận thanh toán trên trung tâm nạp tiền FunPlus (nơi tương tác liên quan với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba);
 • Xác minh tài khoản và thanh toán bù trừ;
 • Quản trị trang chủ, quản trị hệ thống và xác minh tài khoản;
 • Nhắn tin tiếp thị trực tiếp, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể đặc biệt quan tâm;
 • Quản lý khảo sát và thăm dò ý kiến;
 • Quản lý các cuộc thi và/hoặc chương trình khuyến mãi cũng như việc đăng ký của bạn cho những nội dung tương tự;
 • Quảng cáo và khuyến mãi trên trang chủ và trong ứng dụng về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba đáng tin của chúng tôi;
 • Thông tin/phân tích về kỹ thuật và cách sử dụng để giúp chúng tôi phát triển các trò chơi mà khách hàng muốn chơi và cải thiện chúng cũng như phát hiện hành vi gian lận và các hoạt động làm hỏng trải nghiệm của người chơi khi sử dụng trò chơi của chúng tôi, rủi ro bảo mật, gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác;
 • Việc cung cấp các tính năng xã hội như một phần dịch vụ của chúng tôi;
 • Để gửi cho bạn thông tin liên quan như cập nhật, cảnh báo bảo mật và tin nhắn hỗ trợ;
 • Bảng xếp hạng, thông tin về Discord và cộng đồng, biệt hiệu và tên câu lạc bộ/thông tin câu lạc bộ;
 • Để kiểm duyệt nội dung do người dùng tạo ra (UGC) mà bạn gửi trong trò chơi của chúng tôi và thông tin liên lạc tự động hoặc thủ công giữa những người chơi;
 • Để trả lời hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định; và
 • Khi bạn tương tác với các tính năng mạng xã hội của bên thứ ba để cung cấp cho bạn các quảng cáo và tương tác với bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba (chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các thông báo/chính sách bảo mật của các mạng xã hội này để bạn có thể chọn không tham gia các hoạt động đó).

4. COOKIE

Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi, phân tích cách sử dụng trò chơi, nhắm mục tiêu quảng cáo và ngăn chặn gian lận. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được (các) trình duyệt lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để làm rõ, cookie không thể cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu muốn. Trong trường hợp đó, một số khía cạnh của dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie, beacon, thẻ và ngôn ngữ lập trình. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang chủ, theo dõi chuyển động của người dùng trên các trang chủ và thu thập thông tin dân số về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này của các công ty này trên cơ sở cá nhân cũng như tổng hợp.

Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang chủ của chúng tôi nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực trên trang chủ của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ này cũng như cách để bạn từ chối và các tùy chọn khác, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi tại https://funplus.com/cookies-policy/.

5. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ

Có một số cơ sở pháp lý khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân. Cái nào có thể áp dụng được sẽ phụ thuộc vào cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và sử dụng cho mục đích gì. Trong phần lớn các trường hợp, điều kiện này sẽ là:

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách đó (ví dụ: khi bạn đồng ý cho chúng tôi gửi thông tin tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi); và/hoặc
 • Việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại với điều kiện việc này luôn được tiến hành theo cách tương xứng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn; và/hoặc
 • Chúng tôi cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng với bạn (ví dụ: để quản lý tài khoản của bạn); và/hoặc
 • Chúng tôi cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan.

Nhìn chung, chúng tôi không thu thập hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nằm trong ‘phạm trù đặc biệt’ nào (bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị, dân tộc, đời sống tình dục và khuynh hướng tình dục của bạn). Nếu điều này áp dụng, chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng ý bổ sung từ bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc lý do khác để xử lý thông tin đó.

6. TRẺ NHỎ

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em là rất quan trọng đối với chúng tôi. Các trang chủ và trò chơi của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Đối với các trò chơi không nhắm đến trẻ nhỏ nhưng vẫn có thể thu hút chúng, chúng tôi thực hiện các bước bổ sung để giới hạn quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi dựa trên độ tuổi của người chơi.

7. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chia sẻ với các công ty bên thứ ba, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty liên kết của chúng tôi nếu điều này là cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, trả lời các câu hỏi của bạn hoặc cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách này. Các đơn vị này có thể bao gồm:

 • Đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Vì mục đích thanh toán trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, dữ liệu thanh toán của bạn có thể được truyền đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà chúng tôi hợp tác. Để biết thêm thông tin về cách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ;
 • Người xử lý phụ lưu trữ hoặc xử lý thông tin thay mặt chúng tôi, đặc biệt là nhà cung cấp phân tích dữ liệu và nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu. Thông tin được chia sẻ với các nhà cung cấp như vậy được cung cấp ở định dạng ẩn để dữ liệu đó không được liên kết với bất kỳ cá nhân cụ thể nào và do đó không được coi là ‘dữ liệu cá nhân’;
 • Kiểm toán viên, hãng bảo hiểm, luật sư và các cố vấn chuyên môn khác của chúng tôi;
 • Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan chính phủ khác hoặc bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy;
 • Các đơn vị kinh doanh khác nếu chúng tôi có dự định sáp nhập hoặc được đơn vị kinh doanh đó mua lại, hoặc nếu chúng tôi tiến hành tái tổ chức với đơn vị đó.

8. CÁC TÍNH NĂNG XÃ HỘI

Các tính năng xã hội là thành phần cốt lõi trong trò chơi của chúng tôi. Ví dụ: những người chơi và người dùng khác có thể xem dữ liệu hồ sơ, các hoạt động trong trò chơi và đọc tin nhắn bạn đã đăng.

Trò chơi và dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng từ đối tác của chúng tôi, nếu có, chẳng hạn như các công cụ tương tác trên mạng xã hội (và mặc dù hiện tại không có, nhưng trong tương lai cũng có thể liên quan đến quảng cáo trong trò chơi). Trong trường hợp đó, những đối tác này, nếu có, có thể truy cập dữ liệu của bạn và hoạt động theo chính sách bảo mật của riêng họ, sau khi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu thêm về các phương pháp xử lý dữ liệu của họ và chọn không đồng ý nếu bạn thấy phù hợp.

9. TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU QUỐC TẾ

FunPlus đang hoạt động trên toàn cầu và thuộc Tập đoàn FunPlus toàn cầu. Chúng tôi có thể xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài Thụy Sĩ và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), nơi có trụ sở của các công ty trong tập đoàn của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng các quốc gia khác nhau có thể có Chính sách bảo mật thông tin khác nhau, do đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. FunPlus sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu. Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn là một tập hợp các điều khoản hợp đồng được phê duyệt bởi một số khu vực pháp lý nhất định và được cho là cung cấp bảo vệ chuyển tiền xuyên biên giới đầy đủ.

Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba ở một quốc gia không cung cấp biện pháp bảo mật đầy đủ, chúng tôi sẽ đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách a) yêu cầu bên thứ ba áp dụng mức độ bảo mật cần thiết theo Chính sách bảo mật thông tin hiện hành tại địa phương, b) yêu cầu bên thứ ba hành động theo hướng dẫn bằng văn bản cũng như các chính sách và tiêu chuẩn của chúng tôi và c) trừ khi có quy định khác, chỉ truyền dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở cơ chế hợp đồng thích hợp đã được phê duyệt, ban hành hoặc công nhận bởi Ủy ban Châu Âu và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ.

Để biết thêm thông tin về cách truyền dữ liệu quốc tế của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Văn phòng bảo mật qua privacyoffice@funplus.com.

10. QUYỀN CỦA BẠN

Theo Chính sách bảo mật thông tin tại khu vực pháp lý của bạn, bạn có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của chính mình. Chúng tôi tôn trọng các quyền này và sẽ giúp bạn thực hiện chúng trong khả năng của chúng tôi.

Bạn có quyền:

 • Yêu cầu quyền truy cập hoặc bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn;
 • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi đang lưu giữ là không chính xác;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cho rằng chúng tôi không có quyền giữ dữ liệu đó;
 • Rút lại sự cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (trong phạm vi bạn đã cho phép chúng tôi xử lý trước đó);
 • Yêu cầu chúng tôi dừng hoặc bắt đầu gửi cho bạn các tin nhắn tiếp thị như được mô tả bên dưới trong mục tiếp thị;
 • Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Di chuyển dữ liệu (di chuyển một số dữ liệu cá nhân của bạn đi nơi khác) trong một số trường hợp nhất định;
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định; và
 • Không phải tuân theo quyết định dựa trên quá trình xử lý tự động và áp dụng các biện pháp bảo vệ nếu bạn bị điều tra dựa trên dữ liệu cá nhân của mình.

Xin lưu ý rằng các quyền này không phải là tuyệt đối – trong một số trường hợp, chúng sẽ không áp dụng cho bạn, hoặc cho việc sử dụng cụ thể mà chúng tôi đang thực hiện đối với dữ liệu của bạn, và có những trường hợp ngoại lệ (ví dụ: nếu chúng tôi phải xử lý dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi), nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu bạn đưa ra yêu cầu mà chúng tôi tin rằng chúng tôi không thể thực hiện.

Bạn có thể thực hiện và gửi các quyền này bằng cách:

 1. truy cập trang Yêu cầu bảo mật thông tin (https://funplus.com/players-data-protection-request-form/); hoặc
 2. gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản đến Văn phòng bảo mật của chúng tôi privacyoffice@funplus.com; hoặc
 3. tự xóa tài khoản trực tiếp trong trò chơi; hoặc
 4. liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thông qua ứng dụng trong trò chơi nếu bạn muốn xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân của mình.

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong khoảng thời gian hợp lý và trong mọi trường hợp trong vòng một tháng theo Chính sách bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chugns tôi liên quan đến quyền lợi của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu.

Chúng tôi hướng đến đảm bảo rằng thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn luôn chính xác. Để hỗ trợ chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn được cập nhật, bạn có thể kiểm soát hoàn toàn dữ liệu bạn chia sẻ với chúng tôi, và bạn có thể cập nhật thông tin của mình ngay trong hồ sơ của mình hoặc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các câu hỏi không liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin như yêu cầu, câu hỏi, khiếu nại hoặc phản hồi liên quan đến trò chơi hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ không được Văn phòng bảo mật trả lời. Văn phòng bảo mật sẽ chuyển tiếp những yêu cầu, câu hỏi và khiếu nại đó đến Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi, đơn vị sẽ trả lời những câu hỏi này.

11. TIẾP THỊ

Nếu bạn đã đồng ý nhận thông báo về một trò chơi nhất định, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn các đề xuất, ưu đãi hoặc thông tin mua bán phù hợp về trò chơi đó. Để từ chối nhận các ưu đãi được cá nhân hóa trong trò chơi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn được cung cấp trong cài đặt trò chơi. Bạn có thể dễ dàng tắt thông báo ở từng mục khác nhau trong trò chơi hoặc từ chối nhận thông báo hoặc cảnh báo trên thiết bị của mình.

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích trên các ứng dụng di động, nếu có, bằng cách kiểm tra cài đặt bảo mật trên thiết bị Android hoặc iOS và chọn “giới hạn hiển thị quảng cáo” (Apple iOS) hoặc “từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích” (Android).

12. CHÚNG TÔI SẼ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin chúng tôi thu thập về bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích nêu trong thông báo này hoặc theo yêu cầu để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo. Điều này sẽ yêu cầu chúng tôi xem xét định kỳ các tệp của mình để kiểm tra xem thông tin đó có chính xác, cập nhật và vẫn cần thiết hay không.

Theo luật pháp, chúng tôi phải lưu giữ thông tin cơ bản về khách hàng của mình (bao gồm thông tin liên hệ, dữ liệu nhận dạng (và dữ liệu tài chính và giao dịch liên quan đến giao dịch qua cửa hàng của chúng tôi, nếu có)) trong sáu năm tính thuế cộng với năm tính thuế hiện tại sau khi họ ngừng làm khách hàng cho mục đích thuế.

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của mình: xem mục “Quyền của bạn” để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có thể xóa, hủy nhận dạng hoặc đặt ẩn danh bất kỳ tài khoản nào nếu tài khoản đó không hoạt động trong ít nhất 365 ngày. Chúng tôi có thể đặt ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để nó không còn liên quan đến bạn nữa) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Nếu bạn từ chối nhận tiếp thị, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cần thiết để chúng tôi có thể tôn trọng mong muốn từ chối liên hệ của bạn cho mục đích tiếp thị.

13. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp (“TOMs”) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc mất mát ngoài ý muốn cũng như các hoạt động xử lý bất hợp pháp và trái phép. Hệ thống bảo mật thông tin của chúng tôi và Chính sách bảo mật thông tin tuân theo các tiêu chuẩn ngành và biện pháp thực hành tốt nhất từ ISO 27001 và ISO 27701.

Chúng tôi đã triển khai các quy trình và công nghệ để duy trì tính bảo mật của tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý trong suốt vòng đời của dữ liệu đó (từ thời điểm thu thập đến thời điểm tiêu hủy) bằng cách duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu cá nhân.

Các biện pháp như vậy sẽ phù hợp với bản chất của dữ liệu liên quan và mức độ rủi ro. Nếu bạn đã được cung cấp mật khẩu để truy cập bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn không nên chia sẻ mật khẩu đó với bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn các biện pháp bảo mật của mình nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật thông tin hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

14. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG CHỦ KHÁC

Trang chủ của chúng tôi có thể có các liên kết dẫn đến các trang chủ khác, bao gồm cả thông qua các nút mạng xã hội của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ liên kết đến các trang chủ cũng có tiêu chuẩn cao và tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, bảo mật hoặc các biện pháp bảo mật được các trang chủ khác sử dụng và liên kết không chứng thực trang chủ đó. Một khi bạn liên kết đến một trang chủ khác từ trang chủ của chúng tôi, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang chủ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách và biện pháp bảo mật của trang chủ liên quan. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các trang chủ này.

15. LIÊN HỆ

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến Chính sách này đều được hoan nghênh và phải được gửi đến FunPlus International AG, Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ hoặc gửi email đến privacyoffice@funplus.com.

16. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện với Chính sách của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và, nếu thực tế và phù hợp, sẽ được thông báo cho bạn qua tin nhắn trong trò chơi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thường xuyên để xem mọi cập nhật hoặc thay đổi trong Chính sách của chúng tôi.

 

© 2024 FunPlus International AG.  All Rights Reserved.