PRIVACYBELEID VAN DEZE SPELER

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023

Dit privacybeleid voor spelers (het “beleid”) is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij, FunPlus International AG, over onze spelers (“u”, “uw”) bewaren. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en worden vertaald in andere talen. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden heeft voorrang in geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties die verduidelijking vereisen.

In dit Beleid verwijzen “wij“, “ons” en “onze” naar FunPlus International AG, Zwitserland, een in Zwitserland geregistreerde onderneming met maatschappelijke zetel te Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Zwitserland.  Dit beleid behandelt de gevallen waarin wij optreden als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent in wezen dat wij verantwoordelijk zijn voor de beslissing welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.  Wij kunnen ook optreden als “gegevensverwerker”, wat betekent dat wij persoonsgegevens verwerken namens een andere entiteit (bijvoorbeeld een uitgever van een van onze spellen).   Wanneer wij verwijzen naar “persoonsgegevens”, bedoelen wij “persoonlijke” gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk of aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.  Sommige van de in dit Beleid genoemde gegevens zijn geen “persoonsgegevens” zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar wij verwijzen er mogelijk naar om u te helpen begrijpen wat wij doen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens van iedereen met wie wij te maken hebben te beschermen en te respecteren. Dat is belangrijk voor ons en wij weten dat het belangrijk is voor u.

In dit Beleid vindt u informatie over welke soorten persoonsgegevens wij over u bewaren, hoe en waarom wij die verzamelen, hoe wij die gebruiken en hoe wij die veilig houden.  U vindt hierin ook de informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je dit beleid doornemen met jouw ouder(s) of voogd(en). Zij moeten namens jou instemmen met deze voorwaarden en de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving ervan nemen. Een samenvatting van dit beleid voor jonge mensen is hier beschikbaar.

Lees dit beleid zorgvuldig door en als u contact met ons moet opnemen over iets dat hierin wordt vermeld of voor iets anders in verband met uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken op privacyoffice@funplus.com of per post op het onderstaande adres.

In dit beleid vindt u informatie over het volgende:

1. Welke gegevens wij over u verzamelen

Wij verzamelen bepaalde gegevens over u om u in staat te stellen onze spellen te spelen, om uw spelervaring te verbeteren of te optimaliseren, om klantendiensten te verlenen, om de diensten die wij verlenen te verbeteren en voor marketingdoeleinden (zie hieronder voor meer informatie).  Dit omvat:

 1. Uw contactgegevens, zoals naam en (indien u ervoor kiest ze te verstrekken) uw telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw FunPlus ID als speler;
 3. Uw spelprofiel – waaronder uw profielfoto en alle gegevens die het spel nodig heeft om te functioneren, zoals een inventaris van items in een spel;
 4. Andere gegevens die u ons verkiest te verstrekken, zoals gegevens om een verloren of verlopen account te identificeren, zoals het antwoord op een speciale vraag die wij u kunnen stellen zodat u een verloren of verlopen account kunt deblokkeren of herstellen;
 5. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt om uw account te verifiëren;
 6. ID’s van uw spelgebruikersaccounts of rollen – FunPlus-specifieke ID’s die onze spelserver voor u genereert;
 7. Informatie over jouw betalingen;
 8. Analytische ID – een willekeurig gegenereerde anonieme identificatiecode die wordt gebruikt om de activiteit van het ene spelaccount te onderscheiden van die van een ander in onze analysegegevens;
 9. ID van account bij derden – bijvoorbeeld uw account bij Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam of PSN die u kunt gebruiken om u aan te melden op uw spelaccount, uw sociale grafiek te benutten of te integreren met functies van derden (zoals prestaties);
 10. Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt en uw spelvoortgang;
 11. Uw internetprotocoladres (IP-adres) en identificatiegegevens van uw mobiele apparaat (zoals uw apparaat-ID, advertentie-ID, MAC-adres, IMEI);
 12. Gegevens om fraude te bestrijden (zoals terugbetalingsmisbruik in spellen of klikfraude in advertenties);
 13. Gegevens over uw apparaat, zoals apparaatnaam, besturingssysteem, browsertype en taal;
 14. Marketing- en communicatiegegevens, inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren. U kunt de instellingen op uw apparaat
 15. Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of ons gerechtvaardigd zakelijk belang voor een specifiek doel;
 16. Discord-gebruikersnaam.

2. Hoe wij gegevens over u verzamelen

Wij verzamelen deze gegevens op verschillende manieren, afhankelijk van de manier waarop wij met u in contact treden.

Directe interacties  U kunt ons uw identiteits-, contact- of andere gegevens verstrekken door online formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, in een spel of anderszins. Dit zijn onder meer persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

●    Onze producten of diensten gebruikt;

●    Een spelaccount aanmaakt in een van onze spellen of op onze website, indien aanwezig;

●    Interactie heeft met onze klantenservice of onze Privacy Office;

●    Abonneert op onze mailinglijsten;

●    Deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;

●    Ons feedback geeft;

●    Diensten aan ons verleent.

Derden ●    Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van een derde, als u deze aan de Dienst koppelt of aan ons ter beschikking stelt via uw privacyinstellingen. Dit kan uw account-ID, spelprofiel en gebruikers-ID bij derden omvatten – bijvoorbeeld van uw account bij Facebook, Game Center, VK, WeChat, Google, Xbox, Steam of PSN – die u kunt gebruiken om u aan te melden op uw spelaccount, uw sociale grafiek te benutten of te integreren met functies van derden (zoals prestaties).

●    Technische gegevens van advertentienetwerken en

●    aanbieders van zoekinformatie.

Geautomatiseerde technologieën of interacties

(optioneel) 

●    Bij uw interactie met onze website of onze spellen kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en surfpatronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, pixels, server logs en andere vergelijkbare technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. U kunt het verzamelen van cookies door ons weigeren via de persoonlijke browserinstellingen. Zie Hoofdstuk 4 voor nadere details.

 

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken verschillende gegevens op verschillende manieren:

 • Om u berichten te sturen in verband met onze diensten en spellen, om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten te behandelen;
 • Het leveren en beheren van onze diensten, waaronder onze spellen;
 • Om u deel te laten nemen aan onze websitefuncties;
 • Het verifiëren en bevestiging betalingen FunPlus (waar relevant door interactie met externe betalingsproviders);
 • Accountverificatie en -goedkeuring;
 • Directe marketing om u te informeren over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn;
 • Het uitvoeren van enquêtes en opiniepeilingen;
 • Het beheren van wedstrijden en/of promoties en uw registratie daarvoor;
 • Technische en gebruiksgegevens/-analyses om ons te helpen spellen te ontwikkelen die onze klanten willen spelen en om ze te verbeteren en voor het opsporen van valsspelen en activiteiten die de ervaring van spelers van onze spellen verpesten, veiligheidsrisico’s, fraude en andere onwettige activiteiten;
 • Het aanbieden van sociale functies als onderdeel van onze diensten;
 • Het aanpassen van uw persoonlijke ervaring;
 • Om u gerelateerde informatie te sturen, zoals updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuningsberichten;
 • Reclame voor en promotie van onze goederen en diensten en die van onze dienstverleners en vertrouwde derden op websites en in apps;
 • Website- en systeembeheer en accountverificatie;
 • Klassements-, Discord- en communitygegevens, aliassen en clubnamen/clubgegevens;
 • Het automatisch of handmatig modereren van de communicatie tussen spelers;
 • Om te antwoorden op of te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten; en
 • Wanneer u interactie heeft met sociale-netwerkfuncties van derden om u advertenties te tonen en met u in contact te komen op sociale netwerken van derden (wij raden u aan de privacyverklaring/-beleid van deze sociale netwerken te lezen, zodat u zich kunt afmelden voor zulke activiteiten).

4. Cookies

Zoals bij de meeste online diensten kunnen wij en onze partners cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken om onze diensten aan te bieden en te personaliseren, het spelgebruik te analyseren, advertenties te richten en fraude te voorkomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser(s) op uw desktopcomputer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ter verduidelijking, een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of tot enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd indien u dat wenst. In dat geval is het mogelijk dat sommige aspecten van de dienst niet naar fuctioneren.

Wij en onze partners kunnen trackingtechnologieën gebruiken, zoals cookies, beacons, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de websites te beheren, bewegingen van gebruikers op de websites te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand in het algemeen. Op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven kunnen wij rapportages ontvangen.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies regelen op het niveau van de browser zelf.  Als u cookies weigert kunt u nog steeds gebruik maken van onze websites, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze websites te gebruiken, kunnen worden beperkt.

5. Rechtsgrond voor verwerking

Er zijn een aantal verschillende rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens.  Welke van toepassing is, hangt af van hoe wij uw gegevens gebruiken en voor welk doel.  In de meeste gevallen is dat een van de volgende:

 • U heeft ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens op die manier te gebruiken (bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming geeft om u marketingberichten over onze producten en diensten te sturen); en/of
 • Ons gebruik van uw persoonsgegevens is in ons gewettigd belang als commerciële organisatie. Wij gebruiken cookies om informatie te traceren over hoe onze website wordt gebruikt, om de opzet ervan doorlopend te verbeteren, op basis van hoe u en andere gebruikers de inhoud ervan gebruiken, en om de website te personaliseren voor de gebruiker (bijvoorbeeld door inhoud weer te geven of een taal te gebruiken die relevant is voor uw geografische locatie), mits dat te allen tijde wordt gedaan op een wijze die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert; en/of
 • Ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u te sluiten (bijvoorbeeld om uw account te beheren); en/of
 • Ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

Wij verzamelen en verwerken over het algemeen geen ‘bijzondere categorieën’ van persoonsgegevens (waaronder gegevens over uw gezondheid, religieuze of politieke overtuigingen, etnische achtergrond, seksleven of geaardheid). Als dit van toepassing zou zijn, baseren wij dat over het algemeen op aanvullende specifieke toestemming van u op het moment dat wij de gegevens verzamelen, tenzij er een wettelijke vereiste of andere rechtvaardiging is om die gegevens te verwerken.

6. Kinderen

De bescherming van de privacy van kinderen is voor ons van groot belang. Onze websites en spellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar. Voor spellen die niet op kinderen zijn gericht, maar die hen toch kunnen aanspreken, nemen wij aanvullende maatregelen om de toegang tot de Diensten te beperken op basis van de leeftijd van de speler.

7. Delen van uw gegevens

De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen worden gedeeld met bedrijven, agenten, opdrachtnemers en dienstverleners van derden of met onze gelieerde bedrijven als dat nodig is om u onze diensten te verlenen, op uw vragen te antwoorden of voor een van de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.  Dit kunnen zijn:

 • Onze zakenpartners en leveranciers;
 • Subverwerkers die namens ons gegevens opslaan of verwerken, in het bijzonder aanbieders van gegevensanalyse en gegevensopslag. Gegevens die met dergelijke aanbieders worden gedeeld, worden verstrekt in geanonimiseerde vorm, zodat de gegevens niet aan specifieke personen kunnen worden gekoppeld en dus niet als ‘persoonsgegevens’ worden beschouwd;
 • Onze accountants, verzekeraars, advocaten en andere professionele adviseurs;
 • Wetshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties of derden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Andere bedrijfsentiteiten indien wij van plan zijn te fuseren met of te worden overgenomen door die bedrijfsentiteit of indien wij een reorganisatie met die entiteit ondergaan.

8. Sociale functies

Sociale functies zijn een essentieel onderdeel van onze spellen. Andere spelers en gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw profielgegevens zien, uw activiteiten in spellen zien en de berichten lezen die u heeft geplaatst.

Onze spellen en diensten kunnen mogelijk functies van onze partners bevatten, zoals hulpmiddelen voor interactie via sociale media (en, hoewel dat momenteel niet het geval is, kan dat in de toekomst ook betrekking hebben op advertenties in spellen). Deze eventuele partners kunnen in dat geval, na uw toestemming, toegang krijgen tot uw gegevens en werken volgens hun eigen privacybeleid. Wij moedigen u aan hun privacybeleid te lezen voor meer informatie over hun praktijken betreffende gegevensverwerking en om u af te melden waar u dat nodig acht.

9. Internationale overdracht van gegevens

FunPlus is wereldwijd actief en maakt deel uit van de wereldwijde FunPlus Group. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de bedrijven uit onze groep gevestigd zijn. We zijn ons ervan bewust dat verschillende landen verschillende wetten inzake gegevensbescherming kunnen hebben, daarom zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. FunPlus gebruikt de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Standaardcontractbepalingen zijn door bepaalde rechtsgebieden goedgekeurde contractvoorwaarden die geacht worden voldoende bescherming te bieden voor grensoverschrijdende overdracht van gegevens. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij in een land dat geen adequate bescherming biedt, zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd door a) te eisen dat de derde partij het beschermingsniveau toepast dat wordt vereist door de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, b) te eisen dat de derde partij handelt in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en ons beleid en onze normen en c) tenzij anders bepaald, uw persoonsgegevens alleen door te geven op basis van een passend contractueel mechanisme (zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen).

Voor meer informatie over deze internationale gegevensoverdracht, kunt u contact opnemen met de Privacy Office via privacyoffice@funplus.com.

10. Uw rechten

Krachtens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Wij respecteren en eerbiedigen deze rechten en zullen u helpen deze uit te oefenen, voor zover wij dat kunnen.

U heeft het recht:

 • Om inzage te verzoeken in of een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Op rectificatie van uw persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de gegevens in ons bezit onjuist zijn;
 • Om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, indien u van mening bent dat wij niet het recht hebben ze te bewaren;
 • Om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover die verwerking is gebaseerd op eerder verkregen toestemming);
 • Om ons te verzoeken te stoppen of te beginnen met u marketingberichten te sturen, zoals hieronder beschreven in het onderdeel marketing;
 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid (het verplaatsen van sommige van uw persoonsgegevens naar elders) in bepaalde omstandigheden;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden; en
 • Om niet te worden onderworpen aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking en om beschermingsmaatregelen te laten nemen als er profielen van u worden opgesteld op basis van uw persoonsgegevens.

Let wel, deze rechten zijn niet absoluut – in sommige gevallen zijn ze niet op u van toepassing of op het specifieke gebruik dat wij van uw gegevens maken, daarnaast zijn er uitzonderingen (bijvoorbeeld als wij de gegevens moeten verwerken om aan onze eigen wettelijke verplichtingen te voldoen), maar als dat het geval is, zullen wij u dat laten weten als u een verzoek indient waaraan wij denken niet te kunnen voldoen.

Verzoeken van u om inzage te krijgen in of een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens moeten schriftelijk worden ingediend bij ons privacykantoor privacyoffice@funplus.com en wij zullen trachten binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een maand te antwoorden, overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten als datasubject.

Wij streven ernaar dat de gegevens die wij over u hebben te allen tijde accuraat zijn. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens actueel zijn, heeft u de mogelijkheid om de gegevens die u met ons deelt volledig te beheren en kunt u uw gegevens rechtstreeks bijwerken in uw profiel of de instellingen op uw apparaat aanpassen.

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met onze Zweedse AVG-vertegenwoordiger voor de EU EUrepresentativeoffice@funplus.com of neem contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte, respectievelijk de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Vertegenwoordiger in de EU en het VK

Als u een onopgelost probleem hebt met de privacy of het gebruik van persoonsgegevens dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze vertegenwoordigers in de EU en het VK of met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. 

Als u een betrokkene uit de Europese Unie bent, heeft FunPlus het bedrijf FunPlus Games Spain SL Carrer Casp 21, Pl. 5ª 08010, Barcelona, Spanje aangewezen als zijn vertegenwoordiger in de Europese Unie, zoals vereist door artikel 27 van de GDPR. U kunt de vertegenwoordiger contacteren via EUrepresentativeoffice@funplus.com. 7

Als u een betrokkene uit het Verenigd Koninkrijk bent, heeft FunPlus het bedrijf GRCI Law Limited aangewezen als zijn vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk. U kunt de vertegenwoordiger contacteren via ukrep@grcilaw.com. Vermeld “FunPlus International AG” wanneer u contact opneemt met onze vertegenwoordiger in het VK.

12. Marketing

Als u ermee akkoord bent gegaan om meldingen te ontvangen voor een bepaald spel, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u suggesties op maat, aanbiedingen of veilingsinformatie over het spel te sturen. Om u af te melden voor aanbiedingen in spellen, kunt u de opties in de spelinstellingen gebruiken. U kunt de meldingen eenvoudig uitschakelen in elke afzonderlijke categorie in het spel of u afmelden voor het ontvangen van meldingen of waarschuwingen op uw apparaat.

U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in mobiele toepassingen door de privacyinstellingen van uw Android- of iOS-apparaat te controleren en “Voorkom tracking” (Apple iOS) of “Afmelden voor personalisatie van advertenties” (Android) te selecteren.

13. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens die wij over u verzamelen slechts zo lang als nodig is voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat wij regelmatig onze bestanden nakijken om te controleren of de gegevens juist, actueel en nog steeds nodig zijn.

Volgens de wet moeten wij basisgegevens over onze klanten (met inbegrip van contact- en identiteitsgegevens en financiële en transactiegegevens met betrekking tot transacties via onze winkel, indien die er zijn) bewaren gedurende zes belastingjaren plus het lopende belastingjaar nadat zij voor belastingdoeleinden geen klant meer zijn.

In sommige omstandigheden kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen: zie “Uw rechten” voor meer informatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

Als u zich afmeldt voor marketing, kunnen wij de benodigde gegevens houden om ons in staat te stellen uw wens te respecteren om niet voor marketingdoeleinden te worden benaderd.

14. Veiligheid

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om onbevoegde toegang of bekendmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingesteld om de door ons verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.  Dergelijke maatregelen zijn passend voor de aard van de betrokken gegevens en het risiconiveau.  Als u een wachtwoord heeft gekregen voor toegang tot een van onze diensten, moet u dat wachtwoord met niemand delen.

15. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar andere sites bevatten, waaronder via onze socialemediaknoppen. Hoewel wij proberen alleen links te plaatsen naar websites die onze hoge normen en ons respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, de veiligheid of de privacy praktijken van andere websites en een link houdt geen goedkeuring van die website in. Wanneer u vanaf onze website een link naar een andere website volgt, bent u onderworpen aan de voorwaarden van die website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de/het internet privacybeleid en -praktijken van die website. Lees het privacybeleid voordat u gegevens verstrekt aan dergelijke websites.

16. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan FunPlus International AG, Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland of per e-mail aan privacyoffice@funplus.com.

17. Wijzigingen in dit beleid

Alle toekomstige wijzigingen die wij aanbrengen in ons Beleid worden op deze pagina geplaatst en, waar wezenlijk en passend, aan u medegedeeld via berichten in het spel. Wij verzoeken u regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen in ons Beleid zijn.

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Zwitserland, e-mail: privacyoffice@funplus.com

Vorige Privacybeleid voor FunPlus spelers