POLITYKA PRYWATNOŚCI GRACZA

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024 r.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności graczy (zwana dalej „Polityką”) ma zastosowanie do Danych osobowych, które my, spółka FunPlus International AG, przechowujemy o naszych graczach („Ci”, „Twoje” i pokrewne określenia). Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim i będą tłumaczone na inne języki. Angielska wersja językowa niniejszych Warunków ma pierwszeństwo, jeżeli występuje jakakolwiek sprzeczność lub wymagająca wyjaśnienia niespójność

W treści niniejszej Polityki zwroty „my”, „nas” i „nasze” oznaczają FunPlus International AG, firmę zarejestrowaną w Szwajcarii, z siedzibą pod adresem Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Szwajcaria.  Niniejsza polityka obejmuje sytuacje, w których występujemy jako „administrator danych” zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: oznacza to, że odpowiadamy za wskazanie, jakie dane osobowe gromadzimy i jak z nich korzystamy. Możemy również pełnić rolę „podmiotów przetwarzających dane”, co oznacza, że przetwarzamy dane osobowe w imieniu innego podmiotu (na przykład wydawcy jednej z naszych gier).  Odnosząc się do „danych osobowych”, rozumiemy je jako „osobowe” w znaczeniu danych powiązanych osobiście z Użytkownikiem lub takich, które pozwalają na jego identyfikację. Niektóre dane wymienione w ramach niniejszej Polityki prywatności nie stanowią „danych osobowych” w rozumieniu przepisów o ochronie danych, ale możemy je przywoływać dla objaśnienia Użytkownikowi naszych działań.

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić i uszanować dane osobowe każdego, z kim mamy styczność – to ważne zarówno dla nas, jak i dla Użytkownika.

W niniejszej polityce znajdują się informacje o tym, jakiego rodzaju dane przechowujemy, jak i dlaczego je gromadzimy, jak z nich korzystamy oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo. Znajdują się tu również informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi i sposobach ich egzekwowania.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz zapoznać się z niniejszą Polityką wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami, którzy muszą w Twoim imieniu wyrazić zgodę na zawarte w niej warunki i wziąć pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Streszczenie tej Polityki, które zostało przygotowane specjalnie dla młodzieży, jest dostępne tutaj.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką. W razie potrzeby kontaktu w dowolnej kwestii poruszonej w tym dokumencie lub innej sprawie związanej z danymi osobowymi Użytkownika można się do nas zwracać za pośrednictwem poczty elektronicznej, można się do nas zwracać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres privacyoffice@funplus.com, lub poczty tradycyjnej, korzystając z powyższego adresu.

Niniejsza polityka zawiera informacje dotyczące poniższych kwestii:

1.          Jakie dane Użytkownika gromadzimy?

Gromadzimy pewne informacje na temat Użytkownika, a ich rodzaj zależy od tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych Usług. Zazwyczaj są to następujące dane:

A. Dane osobowe, które Użytkownik dostarczył nam samodzielnie:

 1. Dane kontaktowe, takie jak imię,  adres e-mail i jeśli zostaną podane numer telefonu oraz data urodzenia;
 2. Twoja nazwa użytkownika i hasło gracza w FunPlus ID;
 3. Dane dostarczone przez użytkownika w celu weryfikacji konta;
 4. Inne dane dostarczone dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane pozwalające zidentyfikować utracone albo wygasłe Konto lub odpowiedź na pytanie specjalne zadawane w celu udzielenia zezwolenia na odblokowanie czy odzyskanie utraconego bądź wygasłego Konta;
 5. Dane dotyczące zakupów i płatności (ponadto szczegółowe informacje o płatnościach dokonanych podczas zakupów w naszym sklepie internetowym gromadzić będą wyłącznie nasi dostawcy usług płatniczych);
 6. Dane osobowe podane przez użytkownika w związku z ankietami, promocjami, loteriami, konkursami, kampaniami i innymi wydarzeniami; oraz
 7. Dane osobowe, które mogą być gromadzone w konkretnym celu w oparciu o wyraźną zgodę użytkownika lub nasze uzasadnione interesy biznesowe.

B. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług:

 1. Profil Użytkownika – w tym zdjęcie profilowe i wszelkie informacje niezbędne do funkcjonowania gry, takie jak zawartość ekwipunku w grze;
 2. Identyfikator(y) konta lub roli Użytkownika – własne identyfikatory FunPlus wygenerowane dla Użytkownika przez serwer gry;
 3. Identyfikator analityczny – losowo generowany anonimowy identyfikator służący do rozróżnienia aktywności poszczególnych kont w naszych danych analitycznych;
 4. Adres IP i identyfikatory urządzeń mobilnych Użytkownika (jak na przykład identyfikator urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, adres MAC, IMEI);
 5. Dane służące zwalczaniu oszustw (takich jak oszustwa związane z nadużywaniem funkcji zwrotu środków w grach lub oszustwa związane z kliknięciem reklam);
 6. Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, produktów i usług oraz informacje o postępach Użytkownika w grze;
 7. Dane dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak nazwa i system operacyjny urządzenia, typ przeglądarki i język; oraz
 8. Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje Użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych partnerów, jak również preferencje komunikacyjne. Wybór co do tych ustawień w urządzeniu bądź wyłączenia tej funkcji należy całości do Użytkownika.

C. Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych:

 1. Identyfikator konta związanego z podmiotem zewnętrznym – na przykład konta Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam lub PSN, które może posłużyć Użytkownikowi do zalogowania się do gry, wykorzystania siatki społecznościowej lub integracji z funkcjami z zewnątrz (takimi jak osiągnięcia);
 2. Szczegółowe informacje o potwierdzeniu płatności, w tym o dokonanych zakupach i wydanych kwotach; a także
 3. Niewłaściwa nazwa użytkownika.

2.          Jak Gromadzimy dane Użytkownika

Dane gromadzimy na różne sposoby – w zależności od interakcji prowadzonych z Użytkownikiem.

Interakcje bezpośrednie  Użytkownik może przekazać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe lub inne informacje poprzez wypełnienie formularza internetowego lub przez kontakt listowny, telefoniczny, poprzez grę, e-mailowy lub inny. Obejmuje to dane osobowe dostarczane, gdy Użytkownik:

●    Korzysta z naszych produktów lub usług;

●    Tworzy konto w jednej z naszych gier lub na naszej witrynie;

●    Kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta lub biurem ds. prywatności;

●    Subskrybuje nasze listy mailingowe;

●    Zgłasza się do konkursu, promocji lub ankiety;

●    Przekazuje nam opinie;

●    Świadczy nam usługi.

Osoby trzecie ●    Możemy otrzymać dane osobowe od strony trzeciej, jeżeli Użytkownik połączy je z usługą lub udostępni nam je poprzez ustawienia prywatności. Zawierają się w tym zewnętrzne  identyfikatory konta, profile gracza i identyfikatory użytkownika – pochodzące na przykład z platform takich jak Facebook, Game Center, Vk, WeChat, Google, Xbox, Steam lub PSN – które mogą posłużyć Użytkownikowi do zalogowania do gry, wykorzystania siatki społecznościowej lub integracji z funkcjami z zewnątrz (takimi jak osiągnięcia).

●    Dane techniczne pochodzące od sieci reklamowych oraz

●    dostawców usług wyszukujących.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje

(opcjonalnie)  

●    W momencie, gdy korzystasz z naszej witryny lub naszych gier, możemy automatycznie gromadzić techniczne dane dotyczące Twojego sprzętu, działań związanych z przeglądaniem oraz schematów. Te dane osobowe gromadzimy poprzez wykorzystywanie plików cookies, pikseli, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy ponadto otrzymywać techniczne dane na Twój temat, jeżeli będziesz korzystać z innych witryn wykorzystujących nasze piki cookies. Możesz odrzucić gromadzenie przez nas plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej na ten temat dowiesz się w części 4.

 

3.          Jak wykorzystujemy dane Użytkownika

Różne informacje wykorzystujemy na wielorakie sposoby, w tym do:

 • Przesyłania Użytkownikowi komunikatów dotyczących naszych usług i gier, udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązywania problemów;
 • Świadczenia naszych Usług, w tym naszych gier, zarządzania nimi i ich modyfikacji;
 • Dostosowywania Usług i gier do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • Pozwalania Użytkownikowi na korzystanie z funkcji naszych witryn internetowych;
 • Umożliwiania Użytkownikowi zakupu Przedmiotów Wirtualnych i dokonywania powiązanych transakcji płatniczych;
 • Weryfikowania i Potwierdzanie płatności w centrum doładowań FunPlus (tam gdzie stosowne – do interakcji z zewnętrznymi dostawcami płatności);
 • Weryfikacji i upoważnienia konta;
 • Prowadzenia witryny internetowej, administrowania systemem oraz weryfikacji kont;
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego informującego o produktach i usługach, jakie mogą zainteresować Użytkownika;
 • Prowadzenia ankiet i badań opinii;
 • Zarządzania konkursami i/lub promocjami oraz rejestracją do uczestnictwa w nich;
 • Reklamowania i promowania na miejscu i w grze towarów i usług oferowanych przez nas oraz naszych dostawców usług i zaufanych podmiotów zewnętrznych;
 • Analizy technicznej i dotyczącej użytkowania, pomagającej nam tworzyć gry, jakie interesują naszych graczy, rozwijać je oraz wykrywać oszustwa i inne aktywności negatywnie wpływające na doświadczenia graczy, naruszenia bezpieczeństwa, wyłudzenia czy inne czynności niezgodne z prawem;
 • Zapewniania funkcji społecznościowych w ramach naszych usług;
 • Przesyłania powiązanych informacji, takich jak aktualizacje, ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa i wiadomości od obsługi klienta;
 • Prowadzenia rankingów, informowania o Discordzie i społeczności, informowania o pseudonimach, klubach i ich nazwach;
 • Moderowania Zawartości Tworzonej przez Użytkowników (UGC), którą Użytkownik zamieszcza w naszej grze, oraz komunikacji między graczami, zarówno automatycznie, jak i manualnie;
 • Odpowiadania na obowiązki wynikające z przepisów prawa i wypełniania tych obowiązków; oraz
 • W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych świadczonych przez podmioty zewnętrzne – do proponowania Użytkownikowi reklam oraz nawiązywania z nim kontaktu poprzez zewnętrzne sieci społecznościowe (zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z politykami prywatności tych sieci społecznościowych, aby był świadomy możliwości zrezygnowania z takich interakcji).

4.          Pliki cookies

Podobnie jak większość usług on-line, my i nasi partnerzy możemy korzystać z plików cookies i innych technologii w celu świadczenia i personalizowania naszych usług, analizowania schematów korzystania z gier, dopasowywania reklam oraz zapobiegania oszustwom. Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów przechowywane przez wyszukiwarkę/wyszukiwarki na Twoim komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym. Należy podkreślić, że pliki cookies w żadnym stopniu nie zapewniają nam dostępu do Twojego komputera ani nie przekazują nam żadnych danych na Twój temat innych niż dane, które zechcesz nam udostępnić. W razie potrzeby możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki w celu odrzucenia gromadzenia plików cookies. W takim wypadku niektóre funkcje usługi mogą nie działać prawidłowo.

My i nasi partnerzy możemy korzystać z technologii śledzenia, takich jak pliki cookies, obrazy web beacons, znaczniki i skrypty. Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, zarządzania witrynami, śledzenia aktywności użytkowników w obrębie witryn oraz gromadzenia danych demograficznych związanych z naszą bazą użytkowników. Możemy otrzymywać indywidualne lub zbiorcze raporty w oparciu o korzystanie z tych technologii przez te firmy.

Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystywanie plików cookies na poziomie przeglądarki. Jeżeli odrzucisz pliki cookies, wciąż możliwe będzie używanie naszych witryn, ale korzystanie z pewnych funkcji lub obszarów naszych witryn może być ograniczone.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z wymienionych technologii, a także o możliwościach rezygnacji i innych rozwiązaniach, znajduje się w naszych zasadach dot. .

5.          Podstawy prawne do przetwarzania danych

Istnieje kilka odmiennych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.  Zastosowanie którejś z nich zależne jest od sposobu i celu wykorzystania danych Użytkownika.  W większości przypadków zastosowanie będzie miała następująca sytuacja:

 • Użytkownik udzieli nam zgody na korzystanie ze swoich danych osobowych w konkretny sposób (na przykład udzieleni nam zgody na przesyłanie informacji marketingowych o naszych produktach i usługach); i/lub
 • Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika będzie leżało w naszym uzasadnionym interesie jako organizacji komercyjnej robiąc to jednak z zachowaniem odpowiednich proporcji i poszanowaniem prawa do prywatności; i/lub
 • Wykorzystanie przez nas danych osobowych Użytkownika będzie konieczne do zrealizowania umowy lub podjęcia kroków do nawiązania umowy z Użytkownikiem (np. w celu zarządzania kontem); i/lub
 • Wykorzystanie przez nas danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia istotnego obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Zazwyczaj nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych ze „szczególnych kategorii” (w tym informacji o zdrowiu, przekonaniach religijnych i politycznych, pochodzeniu etnicznym, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej Użytkownika). Gdyby do tego doszło, zazwyczaj będziemy starać się o pozyskanie dodatkowej, konkretnej zgody od Użytkownika w chwili gromadzenia informacji, o ile nie wystąpi prawny wymóg lub inne uzasadnienie przetworzenia takich danych.

6.          Dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest dla nas wysoce istotna. Nasze witryny internetowe i gry nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie gromadzimy świadomie danych związanych z dziećmi poniżej 13. roku życia. Mając na uwadze gry, które nie są skierowane do dzieci, ale mimo wszystko mogą przyciągnąć ich zainteresowanie, podejmujemy dodatkowe kroki w celu ograniczenia dostępu do usług na podstawie wieku gracza.

7.          Udostępnianie danych Użytkownika

Dostarczone nam przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznym firmom, agentom, wykonawcom, dostawcom usług lub powiązanym firmom, jeśli będzie to konieczne do dostarczenia Użytkownikowi usług, udzielenia odpowiedzi na jego pytania lub jakichkolwiek celów omówionych w niniejszej polityce.  W tym:

 • Naszym partnerom biznesowym i dostawcom;
 • Dostawcom usług płatniczych. W celach przetworzenia płatności w naszym sklepie internetowym jej szczegóły mogą zostać udostępnione dostawcy usług płatniczych, z którym współpracujemy. Więcej informacji o tym, w jaki sposób dostawcy usług płatniczych posługują się danymi osobowymi Użytkownika, znajduje się w ich zasadach dot. prywatności;
 • Podwykonawcom, którzy przechowują lub przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności dostawcom analiz danych i usług przechowywania danych. Dane udostępniane takim dostawcom są przekazywane w zanonimizowanym formacie, toteż dane tego rodzaju nie mogą zostać odniesione do żadnej konkretnej osoby i w związku z tym nie stanowią „danych osobowych”;
 • Naszym rewidentom, ubezpieczycielom, prawnikom i innym profesjonalnym doradcom;
 • Organom ścigania i innym organom rządowym lub podmiotom zewnętrznym, jeśli będzie od nas tego wymagać prawo;
 • Innym przedsiębiorstwom, jeśli dojdzie do naszej fuzji lub przejęcia przez takie przedsiębiorstwo, bądź jeśli przejdziemy reorganizację w ramach tego przedsiębiorstwa.

8.          Funkcje społecznościowe

Funkcje społecznościowe stanowią istotny komponent naszych gier. Inni gracze mogą na przykład uzyskać dostęp do danych profilu, aktywności w grze i opublikowanych wiadomości Użytkownika.

Nasze gry i usługi mogą zawierać funkcje dostarczane przez naszych partnerów, takie jak narzędzia interakcji w mediach społecznościowych (i chociaż obecnie tak nie jest, w przyszłości może to być związane z reklamami w grze). Tacy partnerzy będą, po uzyskaniu zgody od Użytkownika, sięgać po jego dane i funkcjonować na bazie swoich własnych polityk prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności, aby poznać ich praktyki przetwarzania danych i wycofania zgody, jeśli Użytkownik uzna to za konieczne.

9.          Międzynarodowe przekazywanie danych

Firma FunPlus prowadzi działalność na całym świecie i należy do międzynarodowej grupy FunPlus Group. Możemy przetwarzać i przekazywać dane osobowe Użytkownika krajom innym niż Szwajcaria i państwom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których mają swoje siedziby firmy należące do naszej grupy. Mamy świadomość, że w różnych krajach mogą obowiązywać różne przepisy o ochronie danych, dlatego podejmiemy działania w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, które zapewnią ochronę danych osobowych użytkownika. FunPlus stosuje standardowe klauzule umowne wprowadzone przez Komisję Europejską. Standardowe klauzule umowne to zestaw warunków umownych zatwierdzonych przez pewne jurysdykcje, co do których uznano, że zapewniają właściwą ochronę danych przesyłanych za granicę.

Przesyłając dane osobowe użytkownika do podmiotu zewnętrznego w kraju, który nie oferuje odpowiednich zabezpieczeń, zadbamy o ochronę tych danych: a) wymagając od podmiotu zewnętrznego zastosowania poziomu ochrony wymaganego na mocy obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych, b) wymagając od podmiotu zewnętrznego działania w sposób zgodny z naszymi pisemnymi instrukcjami oraz z naszymi zasadami i standardami oraz c) o ile nie określono inaczej, przekazywanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie na podstawie odpowiednich mechanizmów dot. umów, które zostały zatwierdzone, przyjęte lub uznane przez Komisję Europejską oraz Szwajcarską Komisję Federalną ds. Ochrony Danych i Informacji.

Dalsze informacje na temat przesyłania danych za granicę można uzyskać w dziale ochrony danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyoffice@funplus.com.

10.        Prawa Użytkownika

Zgodnie z przepisami UE i Szwajcarii dotyczącymi ochrony danych, Użytkownikowi przysługuje szereg praw związanych z danymi osobowymi. Szanujemy i przestrzegamy tych praw i zapewniamy Użytkownikowi pomoc w egzekwowaniu ich w zakresie naszych możliwości.

Użytkownik ma prawo:

 • Zażądać dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych dot. tego Użytkownika lub ich kopii;
 • Skorygować swoje dane osobowe, jeśli Użytkownik uzna, że przechowywane przez nas dane są błędne;
 • Zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli Użytkownik uzna, że nie mamy prawa ich przechowywać;
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim na przetwarzanie pozwalała udzielona wcześniej zgoda);
 • Zażądać od nas wstrzymania lub rozpoczęcia przesyłania Użytkownikowi wiadomości marketingowych, zgodnie z opisem w ustępie poniżej;
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • W określonych okolicznościach – przenieść część danych osobowych w inne miejsce;
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych okolicznościach; oraz
 • Nie być przedmiotem decyzji opartej o przetwarzanie automatyczne i korzystać ze środków ochronnych, jeśli Użytkownik jest profilowany na bazie danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że wymienione prawa nie są absolutne – w niektórych przypadkach nie znajdą zastosowania do Użytkownika lub konkretnego sposobu wykorzystania danych, a także podlegają wyjątkom (na przykład jeśli jesteśmy zmuszeni przetworzyć dane w związku ze zobowiązaniami prawnymi), jednak w takim wypadku poinformujemy Użytkownika o niemożności zrealizowania żądania.

Użytkownik może korzystać ze swoich praw i wnosić o ich realizację:

 1. składając wniosek o ochronę danych na odpowiedniej stronie; lub
 2. wysyłając pisemną prośbę do naszego biura ds. prywatności pod adresem privacyoffice@funplus.com; albo
 3. dokonując samodzielnej likwidacji Konta bezpośrednio w grze; bądź
 4. kontaktując się z naszym zespołem ds. wsparcia klienta za pośrednictwem aplikacji w grze w celu usunięcia Konta i danych osobowych.

Dołożymy starań, aby odpowiedzieć niezwłocznie, a w każdym wypadku w terminie jednego miesiąca – zgodnie z przepisami o ochronie danych. Będziemy przestrzegać prawnych zobowiązań wynikających wobec Użytkownika, którego dotyczą przekazane dane.

Staramy się dbać o to, by przechowywane dane dotyczące Użytkownika zawsze były aktualne. Aby pomóc nam w dopilnowaniu aktualności danych, Użytkownik dysponuje pełną kontrolą nad udostępnionymi danymi i może aktualizować informacje bezpośrednio w swoim profilu lub poprzez ustawienia urządzenia

Biuro ds. prywatności nie odpowiada na zapytania niezwiązane z kwestiami dot. ochrony danych, w tym prośby, pytania, zażalenia lub opinie odnośnie do naszych gier lub Usług. Biuro ds. prywatności przekaże tego rodzaju prośby, pytania i zażalenia naszemu działowi obsługi klienta, które postara się udzielić wskazane informacje..

 

11.        Przedstawiciel na region UE i Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik ma jakiś problem dotyczący ochrony prywatności lub danych osobowych, którego nie rozwiązaliśmy w satysfakcjonujący sposób, powinien się skontaktować z naszym przedstawicielem na region UE i Wielkiej Brytanii lub z lokalnym organem ochrony danych.

Jeśli użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, i jest z Unii Europejskiej, firma FunPlus — jak tego wymaga art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, w Polsce RODO) — wyznaczyła na swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej spółkę FunPlus Games Spain SL, z siedzibą pod adresem Carrer Casp 21, Pl. 5ª 08010, Barcelona, Hiszpania, z którą można się kontaktować, pisząc na adres e-mail: EUrepresentativeoffice@funplus.com.

Jeśli użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, i jest z Wielkiej Brytanii, firma FunPlus wyznaczyła na swojego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii spółkę GRCI Law Limited, z którą można się kontaktować, pisząc na adres e-mail: ukrep@grcilaw.com. Kontaktując się z naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii, należy opatrzyć korespondencję adnotacją „dot. FunPlus International AG”.

12.        Marketing

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień w danej grze, możemy wykorzystać jego dane osobowe do przesłania dopasowanych propozycji, ofert lub aukcji dotyczących gry. Aby wycofać zgodę na spersonalizowane oferty w grze, Użytkownik może skorzystać z opcji w ustawieniach gry. Użytkownik może z łatwością wyłączyć powiadomienia z różnych kategorii z poziomu gry lub zablokować otrzymywanie powiadomień i alertów z poziomu urządzenia.

Użytkownik może wycofać zgodę na reklamy dopasowane do zainteresowań w aplikacjach mobilnych, jeśli takie występują, poprzez wejście w ustawienia prywatności na swoim urządzeniu z systemem Android lub iOS i wybranie opcji „ograniczaj śledzenie reklam” (Apple iOS) lub „zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” (Android).

13.        Jak długo będziemy przechowywać dane Użytkownika?

Przechowujemy zgromadzone dane dotyczące Użytkownika tak długo, jak będą tego wymagały cele określone w niniejszym dokumencie lub tak długo, jak będzie to niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, jakim podlegamy. Wiąże się to z cyklicznym analizowaniem naszych plików w celu weryfikacji, czy dane są poprawne, aktualne i wciąż potrzebne.

Prawo zobowiązuje nas do przechowywania podstawowych informacji o klientach (w tym danych kontaktowych, informacji o tożsamości oraz danych transakcji przeprowadzonych w naszym sklepie, jeśli takie miały miejsce) przez sześć lat podatkowych, wyłączając bieżący rok podatkowy, od momentu, gdy przestaną być naszymi klientami.

W niektórych przypadkach Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych: więcej informacji znajduje się w ustępie „Prawa Użytkownika”.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, pozbawienia elementów pozwalających na identyfikację lub anonimizację Konta, które pozostało nieaktywne przez co najmniej 365 dni.

Możemy anonimizować dane osobowe Użytkownika (tak, aby nie dało się ich już skorelować z konkretną osobą) z przyczyn badawczych lub statystycznych. Wówczas możemy korzystać z danych bez ograniczeń czasowych, nie informując o tym Użytkownika.

Jeśli Użytkownik wycofa zgodę na informacje marketingowe, możemy zachować dane niezbędne do uszanowania życzenia o zaniechaniu kontaktów w celach marketingowych.

14.        Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne („TOMS”), aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, niezamierzonymi zmianami bądź utratą, a także ich niezgodnym z prawem i nieuprawnionym przetwarzaniem. Nasze zasady dot. ochrony informacji i danych spełniają standardy branżowe i najlepsze wzorce wynikające z ISO 27001 i ISO 27701.

Wprowadziliśmy procedury i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym przez nas danym osobowym na wszystkich etapach (od momentu zgromadzenia do chwili likwidacji) poprzez zachowanie ich poufności, spójności i dostępności.

Podjęte kroki są odpowiednie wobec charakteru danych i poziomu zagrożenia.  Jeśli Użytkownik otrzyma hasło dające dostęp do dowolnej z naszych usług, nie powinien go udostępniać nikomu innemu.

Niemniej jednak żadne środki ostrożności nie są idealne ani w stu procentach pewne. Nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności powziętych przez nas środków bezpieczeństwa, mimo to będziemy starać się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

15.        Odnośniki do innych stron

Nasze witryny internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron, w tym prowadzące do naszych mediów społecznościowych. Chociaż staramy się załączać odnośniki jedynie do witryn, które dzielą z nami wysokie standardy poszanowania prywatności, nie odpowiadamy za zawartość, bezpieczeństwo ani praktyki dotyczące prywatności stosowane na innych witrynach. Odnośnik nie oznacza poparcia takiej witryny. Odnośnik nie oznacza poparcia takiej witryny. Po przejściu z naszej witryny na inną witrynę Użytkownik podlega obowiązującym na tej witrynie warunkom, w tym – choć nie tylko – jej politykom i praktykom dotyczącym prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami przed przekazaniem takim witrynom jakichkolwiek danych.

16.        Kontakt

Zachęcamy do kierowania pytań, uwag i żądań związanych z niniejszą polityką pod adres FunPlus International AG, Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland lub e-mailem privacyoffice@funplus.com.

17.        Zmiany w niniejszej polityce

Wszelkie zmiany wprowadzone w przyszłości do naszej polityki zostaną opublikowane na tej stronie oraz przekazane poprzez wiadomość w dotyczącej ich grze. Gorąco namawiamy do regularnego monitorowania aktualizacji i zmian w naszej polityce.

Poprzedni Polityka prywatności gracza FunPlus.

Poprzedni Polityka prywatności gracza FunPlus 2023.