INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 23 december 2021

Denna policy gäller personlig information om våra kunder, våra leverantörer och potentiella leverantörer, personer som besöker våra webbplatser och alla andra vars personliga information vi har i vår besittning.

I denna policy betyder ”vi”, ”oss” och ”vår” FunPlus International AG, Schweiz. Det är ett företag registrerat i Schweiz vars officiella adress är Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz.  Denna policy berör var vi agerar som ”personuppgiftsansvarig” enligt dataskyddslagstiftningen, vilket i huvudsak betyder var vi ansvarar för att besluta om vilken typ av personlig information vi samlar in och hur vi använder den. Vi fungerar också ofta som ”databehandlare”, vilket innebär att vi behandlar personlig information på uppdrag av någon annan entitet (till exempel en utgivare av något av våra spel).   När vi hänvisar till ”personlig information” menar vi ”personlig” information som har med dig personligen att göra eller genom vilken du skulle kunna identifieras. En del av informationen som nämns i denna policy är inte att klassa som ”personlig information” enligt dataskyddslagstiftningen, men vi kan komma att hänvisa till det för att göra det lättare för dig att förstå hur vi arbetar.

Vi arbetar aktivt för att skydda och respektera alla vi har att göra med och deras personliga information – det är viktigt för oss och vi vet att det är minst lika viktigt för dig.

I denna policy hittar du information om vilken typ av personlig information vi har om dig, hur och varför vi samlar in den, hur vi använder den och hur vi skyddar den. Du hittar också information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Läs noggrant igenom denna policy och om du behöver komma i kontakt med oss gällande något som står skrivet häri, eller av någon annan anledning kopplad till din personliga information, kan du nå oss via e-post på privacyoffice@funplus.com eller per post på ovanstående adress.

I denna policy hittar du information om följande:

1. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

Typen av information beror på vad vi har för relation med dig. Vanligtvis är det något av följande:

Kunder/spelare Vi samlar in viss information om dig för att du ska kunna spela våra spel, i syfte att förbättra eller optimera din spelupplevelse, för att tillhandahålla tjänster till våra kunder, för att förbättra de tjänster vi redan erbjuder och för marknadsföringsändamål (mer information finns nedan). Detta inkluderar:

● Din kontaktinformation, så som namn och (om du väljer att ange detta) ditt telefonnummer och din e-postadress;

● Ditt spelaranvändarnamn och lösenord;

● Din spelprofil – inklusive din profilbild och all information som behövs för att spelet ska fungera, till exempel en förteckning över föremål i spelet;

● Annan data som du väljer att ge oss, så som information för att identifiera ett förlorat eller förfallet konto, till exempel svaret på en särskild fråga som vi kan komma att ställa dig så att du kan låsa upp eller återställa ett förlorat eller förfallet konto;

● Ditt spelanvändarkonto eller ditt roll-ID – FunPlus-specifika ID som genereras av vår spelserver till dig;

● Analytics-ID – en slumpmässigt genererad anonym identifierare som används för att skilja aktivitet på ett spelkonto från ett annat i vår analysdata;

● Tredjepartskonto-ID – till exempel ditt konto på Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam eller PSN som du kan använda för att logga in på ditt spelkonto, nyttja ditt sociala nätverk eller integrera med tredjepartsfunktioner (som prestationer);

● Användningsdata inklusive information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster samt din utveckling i spelet;

● Din IP-adress och mobilenhetsidentifierare (som till exempel ditt enhets-ID, reklam-ID, MAC-adress, IMEI);

● Data för att bekämpa bedrägerier (så som återbetalningsmissbruk i spel eller klickbedrägeri i reklam);

● Information om din enhet, så som enhetsnamn och operativsystem, webbläsartyp och språk;

● Marknadsförings- och kommunikationsdata, inklusive dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationspreferenser. Du kan justera inställningarna på din enhet för att stänga av funktionen helt efter eget gottfinnande och under din egen kontroll.

Våra leverantörer Vi samlar in kontaktinformation så att vi kan hantera vår relation med dig. I tillämpliga fall kan vi också komma att samla in bankkontouppgifter (för att möjliggöra betalning för tjänster). När du tillhandahåller tjänster till oss kan vi komma att samla in annan information från dig som är relevant för tillhandahållandet av dessa tjänster.
Arbetssökande Om du söker jobb hos oss eller skickar in ditt CV samlar vi in information som är relevant för tjänsten du söker. Vi behåller även en kopia av ditt CV så länge det är nödvändigt för att kunna bedöma din lämplighet för någon av våra tjänster.  Detta kommer att förklaras mer utförligt när du skickar in din ansökan.

 

2. HUR VI SAMLAR IN INFORMATION OM DIG 

Vi samlar in denna information på ett flertal olika sätt beroende på hur vi interagerar med dig.

Direkta interaktioner  Du kan ge oss din identitet, kontaktuppgifter eller annan information genom att fylla i onlineformulär eller genom att korrespondera med oss via post, telefon, i spelet, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du lämnar när du:

● Använder våra produkter eller tjänster;

● Skapar ett spelkonto i något av våra spel eller på vår webbplats, om någon;

● Interagerar med vår kundtjänst eller vårt sekretesskontor;

● Prenumererar på våra e-postutskick;

● Deltar i en tävling, kampanj eller undersökning;

● Ger oss feedback;

● Tillhandahåller tjänster till oss.

Tredje parter ● Vi kan ta emot personuppgifter från tredje part, om du länkar den till tjänsten eller gör den tillgänglig för oss via dina sekretessinställningar. Detta kan vara ditt tredjepartskonto-ID, spelprofil och användar-ID – till exempel ditt konto på Facebook, Game Center, VK, WeChat, Google, Xbox, Steam eller PSN som du kan använda för att logga in på ditt spelkonto, nyttja ditt sociala nätverk eller integrera med tredjepartsfunktioner (som prestationer).

● Tekniska data från annonsnätverk och

● sökinformationsleverantörer.

● Referenser och annan information om du söker en tjänst hos oss.

 

3. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder olika information på olika sätt:

 • För att skicka meddelanden till dig rörande våra tjänster och spel, besvara dina frågor eller hantera dina klagomål;
 • Tillhandahålla och hantera våra tjänster, inklusive våra spel;
 • Tillåta dig att delta i våra webbplatsfunktioner;
 • Verifiera och bekräfta betalningar (i tillämpliga fall interagera med tredje parts betalningsleverantörer);
 • Kontoverifiering och godkännande;
 • Direktmarknadsföring som informerar dig om produkter och tjänster som kan vara av särskilt intresse för just dig;
 • Administrera undersökningar, enkäter och opinionsundersökningar;
 • Hantera tävlingar och/eller kampanjer och din registrering i desamma;
 • Teknisk information och användningsinformation/analys i syfte att hjälpa oss att utveckla spel som våra kunder vill spela, såväl som förbättra dem, samt för att upptäcka fusk och aktiviteter som förstör spelupplevelsen, säkerhetsrisker, bedrägerier och annan olaglig aktivitet;
 • Affärs- och webbplatsanalys och förbättring;
 • Tillhandahållande av sociala funktioner som en del av våra tjänster;
 • För att anpassa din personliga upplevelse;
 • För att skicka relaterad information till dig, så som uppdateringar, säkerhetsvarningar och supportmeddelanden;
 • Reklam och marknadsföring på plats och i appen för våra varor och tjänster, såväl som de från våra tjänsteleverantörer och betrodda tredje parter;
 • Webbplats, systemadministration och kontoverifiering;
 • Topplistor, Discord och communityinformation, smeknamn och klubbnamn/klubbinformation;
 • För att moderera kommunikation mellan spelare, antingen automatiskt eller manuellt;
 • För att bemöta eller tillfredsställa juridiska eller regulatoriska krav; samt
 • När du interagerar med sociala nätverksfunktioner från tredje part vars syfte är att betjäna dig med annonser och involvera dig i sociala nätverk från tredje part (vi råder dig att granska integritetsmeddelanden/-policyerna för dessa sociala nätverk så att du har möjlighet att välja bort sådana aktiviteter).

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

För behandling av personlig information finns det en rad olika rättsliga grunder. Vilken som är tillämplig beror på hur vi använder din information och i vilket syfte. I de flesta fall kommer villkoret att vara att:

 • Du har gett ditt samtycke till att vi använder din personliga information på det sättet (till exempel när du tillåter oss att skicka marknadsföring till dig om våra produkter och tjänster); och/eller
 • Vår användning av din personliga information ligger i vårt berättigade intresse som kommersiell organisation. För närvarande gör vi inte det, menvi kan till exempel någon gång i framtiden komma att använda cookies för att få information om hur vår webbplats används, detta i syfte att kontinuerligt förbättra dess layout baserat på hur du och andra användare interagerar med dess innehåll, samt anpassa den till användaren (till exempel genom att visa innehåll eller använda ett språk som är relevant för din geografiska plats), förutsatt att det alltid utförs på ett sätt som är proportionerligt och med respekt för dina integritetsrättigheter; och/eller
 • Vår användning av din personliga information är nödvändig för att verkställa ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att hantera ditt konto); och/eller
 • Vår användning av din personliga information är nödvändig för att fullgöra en relevant juridisk eller regulatorisk skyldighet.

I allmänhet utför vi inte någon insamling eller behandling av ”särskilda kategorier” av personuppgifter (inklusive information om din hälsa, religiösa eller politiska övertygelser, etnisk bakgrund, sexualliv och sexuell läggning). I fall då detta vore tillämpligt inhämtar vi i allmänhet ytterligare specifikt samtycke från dig vid den tidpunkt då vi samlar in informationen, såvida det inte finns något lagkrav eller annan motivering för att behandla informationen i fråga.

5. BARN

Att skydda barns integritet är av yttersta vikt för oss. Våra webbplatser och spel är inte avsedda för barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in data om barn under 13 år. När det gäller spel som inte är riktade till barn men som likväl kan tilltala dem vidtar vi ytterligare åtgärder för att begränsa åtkomsten till tjänsterna baserat på spelarens ålder.

6. DELNING AV DIN INFORMATION 

Den personliga information du tillhandahåller oss kan komma att delas med tredjepartsföretag, ombud, entreprenörer, tjänsteleverantörer eller våra anslutna företag om detta är nödvändigt för att erbjuda dig våra tjänster, besvara dina förfrågningar eller för något av de syften som beskrivs i denna policy.  Detta kan inkludera:

 • Våra affärspartner och leverantörer;
 • Underbehandlare som lagrar eller behandlar information för vår räkning, särskilt leverantörer av dataanalys och leverantörer av datalagring. Information som delas med sådana leverantörer tillhandahålls i ett anonymiserat format så att uppgifterna inte kan kopplas till någon speciell individ och därför inte anses vara ”personuppgifter”;
 • Våra revisorer, försäkringsgivare, advokater och andra professionella rådgivare;
 • Brottsbekämpande myndigheter, andra statliga myndigheter eller tredje part om vi enligt lag är skyldiga att göra det;
 • Andra affärsentiteter om vi skulle planera att gå samman med eller förvärvas av affärsentiteten i fråga, eller om vi genomgår en omorganisation tillsammans med den entiteten.

7. SOCIALA FUNKTIONER

Sociala funktioner är en grundläggande del i våra spel. Andra spelare och användare kan till exempel se din profilinformation, aktiviteter i spelet och läsa de meddelanden du har lagt upp.

Våra spel och tjänster kan inkludera funktioner från våra partner, om några, så som interaktionsverktyg för sociala medier (om än inte för närvarande, med det kan i framtiden också relatera till reklam i spel). Dessa partner, i förekommande fall, kan då, med ditt samtycke, komma åt dina uppgifter och agera i enlighet med sina egna integritetspolicyer. Vi råder dig att läsa igenom deras sekretesspolicyer för att få reda på mer om deras databehandlingsmetoder och välja bort dem där du anser det vara skäligt.

8. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Vår tjänst är av global natur och dina data kan därför överföras vart som helst i världen. Eftersom olika länder kan ha olika dataskyddslagar jämfört med ditt eget land vidtar vi åtgärder för att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina uppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Våra berörda koncernenheter och partner kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder, vilka bland annat kan inkludera EU-godkända standardavtalsklausuler.

9. DINA RÄTTIGHETER 

Enligt EU:s dataskyddslagar har du ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.  Vi respekterar dessa rättigheter och kommer att hjälpa dig att utöva dem i den mån vi kan.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till eller en kopia av personuppgifter som vi har om dig;
 • Begära rättelse av dina personuppgifter om du anser att informationen vi har är felaktig;
 • Be oss radera dina personuppgifter om du anser att vi inte har rätt att behålla dem;
 • Återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på tidigare erhållet samtycke);
 • Be oss att sluta eller börja skicka marknadsföringsmeddelanden till dig enligt beskrivningen i marknadsföringsavsnittet nedan;
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Utöva dataportabilitet (flytta en del av dina personuppgifter någon annanstans) under vissa omständigheter;
 • Invända mot att dina personuppgifter behandlas under vissa omständigheter; och
 • Inte bli föremål för ett beslut baserat på automatiserad behandling samt att få skyddsåtgärder på plats om du profileras utifrån dina personuppgifter.

Observera att dessa rättigheter inte är ovillkorliga – i vissa fall kommer de inte att gälla just dig eller den särskilda användning vi har av dina uppgifter och det finns vissa undantag (om vi till exempel måste behandla uppgifterna för att fullgöra våra egna juridiska skyldigheter). Om så är fallet kommer vi dock att meddela dig om du gör en begäran som vi anser att vi inte kan leva upp till.

Eventuell begäran från dig om tillgång till eller en kopia av dina personuppgifter måste vara skriftlig och vi strävar efter att svara i rimlig tid. I alla händelser svarar vi inom en månad, detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi fullgör våra juridiska skyldigheter när det kommer till dina rättigheter som registrerad.

Vi strävar efter att säkerställa att informationen vi har om dig alltid är korrekt. För att hjälpa oss att säkerställa att din information är uppdaterad har du möjlighet att kontrollera den data som du delat med oss och du kan uppdatera informationen direkt på din profil eller justera inställningarna på din enhet.

Om du har ett olöst problem med integritets- eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår svenska EU GDPR-representant EUrepresentativeoffice@funplus.com eller kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, respektive den svenska dataskyddsmyndigheten.

10. MARKNADSFÖRING 

Om du har accepterat att ta emot meddelanden för ett visst spel kan vi använda din personliga information för att skicka anpassade förslag, erbjudanden eller auktionsinformation om spelet. För att välja bort personliga erbjudanden i spelet kan du använda alternativen i spelinställningarna. Du kan enkelt stänga av aviseringar i spelets samtliga kategorier  eller välja bort att ta emot aviseringar eller varningar på din enhet.

Du kan välja bort intressebaserad annonsering i mobilapplikationer, om någon, genom att kontrollera sekretessinställningarna på din Android- eller iOS-enhet och välja ”begränsa annonsspårning” (Apple iOS) eller ”välja bort intressebaserade annonser” (Android).

11. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Vi behåller informationen som vi samlar in om dig så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta meddelande eller för att kunna fullgöra eventuella juridiska skyldigheter som vi är föremål för. Detta innebär att vi regelbundet granskar våra filer för att kontrollera att informationen är korrekt, uppdaterad och fortfarande nödvändig.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt- och identitetsdata, (samt ekonomisk data och transaktionsdata relaterad till transaktioner via vår butik, i förekommande fall)) i sex beskattningsår plus det aktuella beskattningsåret efter att de upphört att vara kunder i skattehänseende.

I vissa fall kan du be oss att radera dina uppgifter: se ”Dina rättigheter” för mer information.

Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för undersökningsändamål eller statistiska ändamål. Oavsett syfte kan vi använda denna information på obestämd tid utan att underrätta dig ytterligare.

Om du väljer bort marknadsföring kan vi komma att behålla nödvändig information i syfte att kunna respektera din önskan om att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

12. SÄKERHET

Vi är angelägna om att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört tillbörliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner i syfte att skydda och säkra den information vi samlar in. Sådana åtgärder kommer att stå i paritet med risknivån och de berörda uppgifternas beskaffenhet. Om du har fått ett lösenord för att få tillgång till någon av våra tjänster ska du inte dela det lösenordet med någon annan.

13. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, inklusive våra sociala medieknappar. Även om vi försöker att enbart länka till webbplatser som delar våra höga standarder och respekt för integritet kan vi inte hållas ansvariga för innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis som förekommer på andra webbplatser och en länk utgör inte något stöd för webbplatsen i fråga. När du länkar till en annan webbplats via vår webbplats är du föremål för villkoren som gäller på den webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, dess sekretesspolicy och internetpraxis. Läs igenom dessa policyer innan du skickar in data till dessa webbplatser.

14. KONTAKT

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna policy på privacyoffice@funplus.com.

15. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Alla framtida ändringar av vår policy kommer att publiceras på den här sidan och, om nödvändigt och lämpligt, meddelas dig via ett meddelande i spelet. Vi ber dig att kontrollera med jämna mellanrum för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår policy.

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz, epost: privacyoffice@funplus.com