SAMMANFATTNING AV INTEGRITETSPOLICYN FÖR SPELARE FÖR UNGA PERSONER 

Senast uppdaterad: 1 februari 2023

Nedan finns en sammanfattning av vår integritetspolicy för spelare. Syftet med det här dokumentet är att hjälpa unga personer i åldrarna 13 till 18 år att förstå vilka uppgifter vi samlar in om dem, hur vi använder uppgifterna och vilka rättigheter de har. 

Våra spel är inte avsedda att användas av barn under 13 år. Du får inte skapa ett konto eller spela våra spel om du är under 13 år. Om du är mellan 13 och 18 år får du endast spela våra spel om dina föräldrar eller vårdnadshavare godkänner det.

Det här dokumentet ersätter inte den fullständiga integritetspolicyn för spelare som finns här. Dina föräldrar eller vårdnadshavare ska se till att de har läst och godkänner den fullständiga integritetspolicyn för spelare. 

1. VILKA ÄR VI?

Vi är ett spelföretag som heter FunPlus. Vår adress är Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz.

Om du vill kontakta oss gällande något i det här dokumentet kan du göra det på 
privacyoffice@funplus.com.

2. INLEDNING

Vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter och vi använder dina uppgifter endast när lagen tillåter det. Integritetsregler kan vara komplicerade. Därför har vi försökt förenkla informationen nedan för att du lättare ska förstå vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur och varför vi använder dem samt vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter. Vi hoppas att detta är till hjälp för dig. Om du ändå har frågor kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Du kan även läsa vår fullständiga integritetspolicy för spelare här . Är du osäker på någon del av informationen uppmanar vi dig att prata med dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Observera att vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy för spelare om det sker någon förändring av hur vi använder dina uppgifter eller om lagstiftningen ändras. Du bör återkomma till det här dokumentet regelbundet för att se om vi har gjort några ändringar. När vi gör viktiga ändringar av policyn meddelar vi dig.

3. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Om du spelar våra spel eller kontaktar vår kundtjänst kan vi samla in en del eller samtliga av följande uppgifter om dig:

 • ditt namn och (om du väljer att tillhandahålla dem) dina kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress
 • ditt användarnamn och lösenord som spelare
 • din spelprofil – inklusive din profilbild
 • eventuella andra data som du väljer att tillhandahålla oss för att göra det lättare att identifiera dig. Det kan till exempel vara svaret på en särskild fråga som vi ställer till dig för att bekräfta din identitet.
 • ditt kontonummer
 • id-nummer som används för att analysera hur bra våra spel och tjänster fungerar
 • kontonummer för eventuella tredjepartstjänster som du använder – till exempel ditt konto på Facebook, Xbox, Game Center, VK, WeChat, Google, Steam eller PSN som du kan använda med våra spel
 • information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster samt dina spelförlopp
 • information om din enhet, inklusive enhetens namn, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarspråk, IP-adress och identifierare för mobila enheter (till exempel enhets-id, annonserings-id, MAC-adress, IMEI)
 • marknadsförings- och kommunikationsdata (inklusive eventuella inställningar som du gör på ditt konto).

4. HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER OM DIG

Vi samlar in uppgifter om dig från tre huvudkällor: (1) uppgifter som tillhandahålls genom din direktkommunikation med oss, (2) uppgifter som vi tillhandahålls av tredje part som Facebook Game Center, VK, WeChat osv. och (3) uppgifter som genereras automatiskt genom din användning av våra spel och webbplatser. 

5. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi använder uppgifterna om dig

 • för att tillhandahålla dig ett konto och låta dig spela våra spel, få åtkomst till funktioner på våra webbplatser eller köpa produkter av oss
 • för att kommunicera med dig om våra spel och tjänster
 • för att besvara dina frågor eller hantera dina klagomål
 • för att verifiera ditt konto
 • för att föra register över vilka som spelar våra spel och eventuella betalningar som görs till oss
 • för att du ska kunna visas på ledartavlor
 • om du deltar i en tävling eller svarar på någon av våra enkäter
 • för att tillhandahålla sociala funktioner inuti våra spel och på våra webbplatser (inklusive moderering av eventuell kommunikation som du har inuti våra spel)
 • för annonserings- och marknadsföringsändamål 
 • för att hjälpa oss hantera och förbättra vår verksamhet (till exempel för att förbättra våra spel) 
 • för att bättre förstå hur våra spel och webbplatser används
 • för att upptäcka och förhindra fusk
 • för att upptäcka och åtgärda fel och säkerhetsrisker
 • för att åtgärda problem som du kan stöta på när du spelar våra spel 
 • för att se till att våra spel är säkra
 • för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Vi har även ett antal sociala funktioner inuti våra spel. Det innebär bland annat att andra spelare och användare kan se dina profiluppgifter och spelaktiviteter samt läsa meddelanden som du har skrivit.

Vi får endast använda dina uppgifter när lagen tillåter det. Till exempel får vi använda dina uppgifter

 • när du har godkänt det
 • när vi måste enligt lag
 • när vi måste göra det för att du ska kunna spela våra spel och för att vi ska kunna tillhandahålla dig de produkter som du har begärt
 • för våra egna intressen (till exempel för att hantera, skydda och förbättra vår verksamhet), förutsatt att detta inte orsakar dig någon skada.

Många uppgifter som vi ber dig om behöver vi för att du ska kunna spela våra spel. Du kan alltid välja att inte ge oss dina uppgifter, men om du gör det kanske du inte kan spela spelen.

Om du befinner dig i Storbritannien eller ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste vi informera dig om att dina uppgifter kan komma att delas med företag som befinner sig utanför ditt land. 

Vi följer gällande dataskyddslagar för att se till att alla företag som vi delar dina uppgifter med följer reglerna för att hålla dina uppgifter skyddade.

6. VILKA DELAR VI DINA UPPGIFTER MED?

Vi kan dela dina uppgifter

 • med andra företag såsom spelplattformar, företag som erbjuder betalningslösningar, marknadsföringspartner, företag inom vår koncern, våra it-leverantörer och våra leverantörer av professionella tjänster, till exempel jurister och revisorer
 • om vi säljer vårt företag eller köper upp eller samarbetar med ett annat företag
 • när så behövs för att vi ska kunna utöva våra juridiska rättigheter enligt lag.

7. DINA RÄTTIGHETER

När det gäller dina uppgifter har du vissa rättigheter. Vilka rättigheter du har beror på var du bor och det kan hända att vissa rättigheter inte gäller. Du kan ha rätt att när som helst

 • be oss om en kopia på de uppgifter som vi har om dig
 • be oss att ändra uppgifterna som vi har om dig, eller uppdatera dem på egen hand, om de är felaktiga
 • ändra hur du vill att vi kommunicerar med dig
 • be oss radera alla uppgifter som vi har om dig (vi gör då det och behåller endast ditt namn på en lista över personer som vi inte ska kommunicera med)
 • säga åt oss att vi inte får använda dina uppgifter för att skicka uppdateringar om våra spel, produkter och evenemang till dig eller för att sälja något till dig (se avsnittet Marknadsföring nedan) 
 • informera oss om du är orolig över sättet vi lagrar eller använder dina uppgifter och vill lämna in ett klagomål gällande detta 
 • informera oss om att du inte vill att några automatiska beslut fattas gällande dig baserat på dina personuppgifter.

Om du vill göra något av detta, eller om du har frågor om hur vi håller dina uppgifter skyddade kan du kontakta vår dataskyddsavdelning med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Det finns mer information om dina rättigheter i vår fullständiga integritetspolicy för spelare.

Om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter eller hur vi har besvarat någon av dina förfrågningar ovan kan du kontakta oss på följande sätt:

 • Om du bor inom EU ska du kontakta EUrepresentativeoffice@funplus.com.
 • Om du bor i Storbritannien ska du kontakta ukrep@grcilaw.com och skriva att det gäller ”FunPlus International AG”. 

Om du fortfarande inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

8. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver och så länge lagen kräver det.

9. MARKNADSFÖRING

Om du har gett oss tillåtelse att kontakta dig gällande våra tjänster och spel kan du när som helst ändra detta. Om du inte längre vill få utskick från oss kan du skicka ett e-postmeddelande om det till email-off@funplus.com.  

När det gäller meddelanden inuti spel kan du använda alternativet i spelinställningarna.

Du kan även använda inställningarna på din mobila enhet: om du använder Apple iOS ändrar du integritetsinställningarna till ”begränsa annonsspårning”, och om du använder Android ändrar du integritetsinställningarna till ”tacka nej till intressebaserade annonser”.

10. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ägarna av dessa länkade webbplatser har sina egna policyer gällande personuppgifter som de samlar in från dig och hur de använder dem. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa länkade webbplatser eller för några uppgifter som samlas in av ägarna av dessa webbplatser. Se till att du läser integritetspolicyerna för dessa webbplatser innan du tillhandahåller dem dina personuppgifter.

11. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller andra kommentarer gällande det här dokumentet eller dina personuppgifter kan du kontakta oss:

 • via vanlig post på FunPlus International AG Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz 
 • eller via e-post på privacyoffice@funplus.com

12. KAKOR

En kaka är en liten fil som ber om tillåtelse att bli placerad på din enhet. När du godkänner placeras filen på din enhet. Den hjälper sedan till att analysera webbtrafik eller informerar oss när du besöker en viss webbplats. Mer information om vilka kakor vi använder, för vilka ändamål och hur du tackar nej till kakor finns i avsnittet Kakor i vår integritetspolicy för spelare.