SAMENVATTING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR JONGEREN

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2024

Hieronder volgt een samenvatting van de volledige gebruiksvoorwaarden zodat jongeren tussen 13 en 18 begrijpen wat de regels zijn voor het gebruik van onze website, het spelen van onze games en het kopen of gebruiken van onze andere producten of diensten.

Onze games en websites zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13. Het is niet toegestaan om een account aan te maken, onze games te spelen of onze website te bezoeken als je jonger bent dan 13 .  Als je tussen de 13 en 18 jaar oud bent, kun je onze games alleen spelen en onze website alleen bezoeken als je toestemming hebt van je ouder of voogd.

Dit document vervangt de volledige gebruiksvoorwaarden, die je hier kunt openen, niet. Je ouder of voogd moet de volledige gebruiksvoorwaarden lezen en ermee instemmen.  We raden je aan om in het bijzonder de delen over Gebruikersinhoud, Illegale inhoud en Online veiligheid en misbruik te lezen.

INHOUD

 1. Introductie
 2. Over ons
 3. Aanmaken van een account en toegang tot onze games
 4. Eigendom van de games
 5. Spelregels
 6. Interactie met andere gebruikers
 7. Gebruikersinhoud
 8. Illegale inhoud
 9. Online veiligheid en misbruik
 10. Sluiten van je account
 11. Prijs en betaling
 12. Annuleringen en terugbetalingen
 13. Persoonsgegevens
 14. Klachten

1. INTRODUCTIE

In dit document en in het Privacybeleid voor spelers, worden onze regels beschreven voor iedereen die onze games speelt, onze websites bezoekt, inhoud van ons koopt of toegang heeft tot een van onze andere diensten. Dit geldt voor alle games die we beschikbaar stellen en publiceren onder FunPlus International AG (“wij”, “onze”, “ons” of “FunPlus”). Dit geldt ook voor onze websites en alle ‘virtuele items’ die we verkopen. Virtuele items zijn onderdelen van onze games, zoals munten, virtuele bezittingen en vrij te spelen inhoud zoals multiplayer-diensten.   Wanneer we in dit document naar ” Games ” verwijzen, bedoelen we daarmee al onze games, diensten, virtuele items, software en websites.

Het kan zijn dat we dit document moeten bijwerken en wijzigingen moeten aanbrengen in de voorwaarden. We nemen niet altijd contact met je op als we wijzigingen aanbrengen in dit document, bekijk deze website dus regelmatig voor het geval deze voorwaarden zijn gewijzigd. Als we belangrijke wijzigingen in dit document aanbrengen, kunnen we je ook per e-mail op de hoogte stellen van deze wijzigingen of je berichten sturen binnen de Games.

Door onze Games te blijven spelen, ga je akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst en alle updates die we doorvoeren. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je stoppen met het gebruik van de Games en ze van je apparaten verwijderen.

Afhankelijk van de manier waarop je toegang krijgt tot de Games, kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn.  Als je de Games bijvoorbeeld opent op een iPhone, kunnen de voorwaarden en bepalingen van de App Store van Apple en hun andere beleidsregels ook gelden.

2. OVER ONS

Wij zijn een videogamesbedrijf genaamd FunPlus International AG. Ons adres is Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland.

Je kunt contact met ons opnemen via support@funplus.com.

3. AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT EN TOEGANG TOT ONZE GAMES

Als je onze Games wilt spelen, moet je mogelijk een account bij ons aanmaken. Het kan ook zijn dat je een account bij een ander bedrijf nodig hebt om onze Games te kunnen spelen. Bijvoorbeeld, als je de Games op een iPhone speelt, heb je een account bij Apple nodig.

Wanneer je een account aanmaakt, moet je ons gegevens over jezelf geven. Deze gegevens moeten kloppen en je dient ons te informeren als er wijzigingen zijn in je gegevens, zodat we je account kunnen bijwerken.

Je moet je accountgegevens (inclusief je wachtwoord) altijd veilig bewaren en je mag ze met niemand anders delen. Laat niemand anders je account gebruiken om toegang te krijgen tot de Games. Je bent verantwoordelijk voor alle verliezen die worden veroorzaakt door activiteiten met betrekking tot je account. Als je je bewust bent van verlies, diefstal, fraude of onbevoegd gebruik van je account, neem dan contact met ons op.

Wanneer je onze Games speelt, verlenen we je het recht om dit te doen. We noemen dit recht je ‘licentie’. Met de licentie die we je geven, mag je de Games voor je eigen plezier spelen en mag je de toegang tot de Games voor geen enkele andere reden gebruiken. Er zijn een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden bij het spelen van onze Games en die worden hier uitgelegd. Als je de regels overtreedt, kan het zijn dat we je account moeten opschorten of permanent moeten sluiten. We kunnen ook de toegang tot bepaalde functies binnen de Games beperken of je licentie annuleren. Als we je account sluiten, verlies je toegang tot alle personages, items en in-game valuta die je hebt. Je krijgt geen geld terug voor deze artikelen als je onze regels hebt overtreden.

Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt in onze beslissing om je account te sluiten, kun je ons vragen om dit te heroverwegen door contact op te nemen met de FunPlus-klantenservice via ons in-game kanaal of door een e-mail te sturen naar support@funplus.com.

Als er virtuele items in een Game beschikbaar zijn, kunnen we het aantal virtuele items dat je op een bepaald moment kunt kopen, beperken. In sommige landen kunnen we geen virtuele items verkopen.

We garanderen niet dat de Games, of bepaalde functies binnen de Games, voor altijd beschikbaar zullen zijn en we kunnen ze op elk moment verwijderen. We proberen ervoor te zorgen dat de Games altijd beschikbaar zijn en normaal werken. Als de Games niet beschikbaar zijn, proberen we eventuele fouten zo snel mogelijk te verhelpen.

4. EIGENDOM VAN DE GAMES

Wij zijn eigenaar van de Games, inclusief alle namen, merken en logo’s die aan de Games verbonden zijn. Dit is inclusief de computercode voor de games en de virtuele items en alle inhoud, objecten, personages, verhalen, kunstwerken, afbeeldingen, animaties, geluiden en muziek in de Games.

Je krijgt alleen een licentie om de games te spelen, toegang te krijgen tot je account en gebruik te maken van virtuele items. Je hebt geen eigendomsrecht op onze eigendommen en je mag niet proberen om iets met of aan de Games te doen, behalve wat we je in dit document toestaan.

5. REGELS GAME

Je moet je altijd aan onze regels houden als je onze Games speelt. Je zult niet:

 • iets doen wat illegaal is;
 • iets zeggen wat niet waar is;
 • de Game gebruiken om te proberen een nieuwe game te maken die lijkt op of is gebaseerd op ons Game;
 • kopieën maken van, wijzigingen aanbrengen in, proberen om de computercode van de Game na te maken of er toegang toe te krijgen;
 • proberen te verkopen, te verhuren of op een andere manier toegang te verlenen tot je account of enige inhoud van je account, inclusief je Games of virtuele items;
 • iets doen dat we ongepast of storend vinden;
 • andere gebruikers bedreigen, lastigvallen of op een andere manier ongewenst gedrag vertonen bij het maken van Gebruikersinhoud (zie deel 7 hieronder);
 • Gebruikersinhoud plaatsen of delen die wordt beschouwd als “Illegale inhoud” (zie deel 8 hieronder);
 • onbeleefd, bedreigend, seksueel expliciet, misleidend of pesterig zijn;
 • geweld of discriminatie bevorderen;
 • de reputatie van iemand anders proberen te schaden of het recht op privacy negeren;
 • iets proberen te doen dat de beveiligingsfuncties van de Game schendt of toegang krijgen tot een deel van het Game dat niet voor jou bestemd is;
 • geen inhoud plaatsen of delen die vertrouwelijke of ‘echte’ persoonsgegevens van andere personen bevat;
 • je voordoen als een willekeurig persoon of mensen proberen wijs te maken dat je banden hebt met een ander persoon;
 • inhoud uploaden die een computervirus of andere schadelijke code bevat die bedoeld is om de werking van een computersysteem te beïnvloeden;
 • geen persoonsgegevens van gebruikers delen waarmee jij of iemand anders kan worden geïdentificeerd of waarmee contact kan worden opgenomen buiten onze Games om (bijvoorbeeld achternaam, post-/emailadres of telefoonnummer);
 • opzettelijk valse meldingen en/of klachten bij ons indienen;
 • onze Games voor commerciële doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld door virtuele items te verkopen of diensten in het spel aan te bieden in ruil voor echt geld;
 • ongevraagde herhaalde berichten sturen (spamming); en
 • oneerlijk een verzoek voor terugbetaling doen.

We kunnen je gebruik van de Games controleren om te voorkomen dat gebruikers vals spelen of een van deze voorwaarden overtreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, ga je ermee akkoord dat wij je gebruik van de Games registreren.

6. INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS

Jij bent verantwoordelijk voor je interactie met andere gebruikers in onze Games. Wij zijn niet betrokken bij of aansprakelijk voor claims, kosten of verliezen als gevolg van een geschil tussen jou en andere gebruikers.

7. GEBRUIKERSINHOUD

In sommige van onze Games kun je opmerkingen plaatsen en communiceren met andere gebruikers, in privéberichten in het spel of op openbare forums. Je kunt ook opmerkingen, afbeeldingen of video’s maken of uploaden. Wij verwijzen naar deze inhoud en alle communicatie als “Gebruikersinhoud“.

Je bent verantwoordelijk voor al je Gebruikersinhoud en je moet ervoor zorgen dat deze geschikt is en geen wetten of de regels, zoals beschreven in dit document, overtreedt. Je Gebruikersinhoud mag geen Illegale inhoud bevatten (zie deel 8). Je moet er ook voor zorgen dat je eigenaar bent van je Gebruikersinhoud of toestemming hebt van de eigenaar om hun inhoud te gebruiken.

Door Gebruikersinhoud te verzenden, ga je ermee akkoord dat we de Gebruikersinhoud op elke mogelijke manier kunnen gebruiken, inclusief het kopiëren, wijzigen en openbaar maken van dergelijke inhoud. Dit geldt ook voor suggesties en ideeën die je voor de Games hebt en wij zijn niet verplicht om je hiervoor te betalen.

Wij kunnen de Gebruikersinhoud in de Games controleren, maar wij kunnen niet garanderen dat alle Gebruikersinhoud in de Games juist is of niet in strijd is met de regels in deze voorwaarden.  Het is mogelijk dat je Gebruikersinhoud aantreft die aanstootgevend is. Als dit het geval is, neem dan contact met ons op via support@funplus.com

Wanneer we van mening zijn dat Gebruikersinhoud onze regels overtreedt, kunnen we die Gebruikersinhoud met of zonder kennisgeving verwijderen.

8. ILLEGALE INHOUD

Je mag geen Gebruikersinhoud uploaden of delen die in strijd is met de wet. We verstaan onder “Illegale inhoud” onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende voorbeelden:

 • haatdragende taal en discriminatie van elk geloof;
 • pornografische inhoud;
 • woorden of beelden die propaganda van terroristische en extremistische organisaties bevatten;
 • illegaal gokmateriaal;
 • beledigende en kwetsende inhoud of inhoud die zelfmoord bevat of daartoe aanzet;
 • inhoud die bedoeld is om iemand anders lastig te vallen, in verlegenheid te brengen of te bedreigen;
 • privébeelden die zonder toestemming van de persoon worden gedeeld;
 • Misbruik maken van andermans eigendom zonder hun toestemming (bijvoorbeeld het kopiëren van andermans kunstwerk);
 • en andere ongepaste inhoud.

Als je iets ziet waarvan je vermoedt dat het Illegale inhoud is, laat het ons dan weten via onze in-game ondersteuning of door ons een e-mail te sturen via support@funplus.com. Wanneer je Illegale inhoud meldt, moet je ons het volgende verstrekken:

 • waarom je denkt dat de Gebruikersinhoud in kwestie Illegale inhoud is;
 • een screenshot van de gemelde Gebruikersinhoud en/of waar we deze Illegale inhoud kunnen vinden; en
 • je contactgegevens zodat we contact met je kunnen opnemen over de uitkomst.

We zullen je melding beoordelen en kunnen actie ondernemen tegen iedereen die deze voorwaarden overtreedt. We kunnen ook actie ondernemen tegen iedereen die opzettelijk een valse melding doet.

9. ONLINE VEILIGHEID EN MISBRUIK

We kunnen niet garanderen dat alle gebruikers zich aan de regels houden die we hebben opgesteld of zich tijdens het spelen van onze Games correct gedragen. Ga er niet vanuit dat iemand is wie diegene beweert te zijn en probeer voor je eigen veiligheid niet om buiten de Games contact op te nemen met gebruikers.

Als je slachtoffer of getuige bent van ongepast gedrag of online pesten, neem dan contact met ons op via support@funplus.com

10. SLUITEN VAN JE ACCOUNT

Als je een van onze regels hebt overtreden of we denken dat je onze regels gaat overtreden, moeten we mogelijk je account opschorten, dempen of permanent sluiten of je toegang tot bepaalde functies binnen de Games beperken. Wanneer we je account ‘dempen’, kun je de Games nog steeds spelen, maar kun je geen gebruik maken van chatfuncties.

We kunnen besluiten om deze actie te ondernemen als we geloven:

 • dat je jonger dan 13 bent;
 • je tussen 13 en 18 oud bent en geen toestemming van je ouders of voogd hebt om de Games te spelen;
 • je onze games al 365 opeenvolgende dagen niet hebt gespeeld;
 • dat je vals hebt gespeeld;
 • je je accountgegevens met een andere persoon hebt gedeeld;
 • je onrechtmatig of oneerlijk hebt gehandeld; en/of
 • als het noodzakelijk is om schade voor andere gebruikers of schade aan ons te voorkomen.

Als we je account sluiten, verlies je de toegang tot je Games en virtuele items.

Als je je account wilt sluiten en permanent wilt verwijderen, kun je dit aanvragen onder je profiel in de Game of anders een verzoek sturen naar support@funplus.com

11. PRIJS EN BETALING

We proberen om ervoor te zorgen dat de prijzen voor onze Games en virtuele items correct zijn.  Als de prijs op onze website of in een winkel niet correct is, kunnen we de prijs bijwerken om eventuele fouten te corrigeren voordat je je aankoop afrondt.

Wanneer een betaling wordt gedaan met een creditcard of betaalkaart, moet je toestemming hebben van de eigenaar van de creditcard of betaalkaart om een betaling te doen.

De uitgever van die kaart zal ook moeten controleren of de betaling op de juiste manier is goedgekeurd door de eigenaar van de kaart. Als de uitgever van de kaart een transactie niet goedkeurt, wordt je bestelling geannuleerd.

Als we je bestelling niet kunnen afronden, proberen we je de reden hiervan te melden.

Voor sommige van onze Games kun je je abonneren. Een abonnement wordt automatisch verlengd en bij elke verlenging wordt een extra betaling gevraagd. De details van het abonnement, inclusief de kosten, de duur van het abonnement en details over hoe je kunt opzeggen, krijg je wanneer je je aanmeldt. Je moet betalingsgegevens opgeven wanneer je een abonnement instelt, zoals een creditcard of betaalkaart. Deze betalingsmethode wordt elke keer dat het abonnement wordt verlengd gebruikt. Je moet toestemming hebben van de eigenaar van de creditcard of betaalkaart voordat je een abonnement instelt.

De kosten van abonnementen kunnen veranderen. We laten het je weten als we de prijs van een abonnement wijzigen voordat het wordt verlengd. Als je ons niet laat weten dat je je abonnement wilt annuleren, wordt de nieuwe prijs in rekening gebracht wanneer je abonnement wordt verlengd.

12. ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

We hopen dat je tevreden bent met onze Games. Alle aankopen die je hebt gedaan, zijn definitief en kunnen niet worden terugbetaald, tenzij dit wettelijk verplicht is. Als je op de knop Kopen klikt, wordt je aankoop onmiddellijk aan je geleverd. Je verliest dan het recht om je aankoop in te trekken en je geld terug te krijgen zodra je deze hebt gedownload, gestreamd en/of geopend.

We geven geen geld terug als je account is opgeheven of opgeschort als gevolg van het schenden van deze voorwaarden of als je zelf hebt besloten je account op te heffen.

Je kunt je abonnement beheren of annuleren in je accountinstellingen of contact opnemen met ons ondersteuningsteam voor verdere hulp. Het verwijderen van je account annuleert een abonnement niet. Als je je abonnement wilt opzeggen, moet je ons dat ten minste 24 uur voordat het abonnement moet worden verlengd laten weten. Je kunt het geannuleerde abonnement blijven gebruiken tot de vervaldatum van het oorspronkelijke abonnement.

Je moet toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een aankoop doet. Ouders en voogden, we raden u ten zeerste aan om de betalingsinstellingen op uw apparaat zo in te stellen dat u toestemming moet geven (bijvoorbeeld door uw wachtwoord in te voeren) voordat er een betaling kan worden gedaan.

13. PERSOONSGEGEVENS

We zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in ons Speler Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

Wanneer onze Games waarschuwingen of pushmeldingen bevatten, vragen we je toestemming om deze waarschuwingen en meldingen te ontvangen.  Als je ons geen toestemming geeft, ontvang je deze waarschuwingen en meldingen niet. Als je van gedachten verandert, kun je je toestemming geven of intrekken in de instellingen van je apparaat.

14. KLACHTEN

Als je hulp nodig hebt, als je niet tevreden bent met een Game of als je andere vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via support@funplus.com