SAMMANFATTADE ANVÄNDARVILLKOR FÖR YNGRE

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Här följer en sammanfattning av de fullständiga användarvillkoren så att ungdomar mellan 13 och 18 år bättre ska kunna förstå reglerna för att använda vår webbplats, spela våra spel och köpa eller använda våra produkter eller tjänster.

Våra spel och webbplatser är inte utformade för att spelas av barn under 13 års ålder. Du får inte skapa något konto, spela våra spel eller gå in på vår webbplats om du är under 13 år.  Om du är mellan 13 och 18 år, får du bara spela våra spel och gå in på vår webbplats om du har tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

Det här dokumentet ersätter inte de fullständiga användarvillkoren, som finns att läsa här. Din förälder eller vårdnadshavare bör se till att de läser och godkänner de fullständiga villkoren.  Framför allt vill vi att du ska ha läst avsnitten om användarinnehåll, olagligt innehåll samt säkerhet och övergrepp på nätet.

INNEHÅLL

 1. Introduktion
 2. Vilka är vi?
 3. Skapa ett konto och gå in på våra spel
 4. Vem som äger spelen
 5. Spelregler
 6. Kontakter med andra spelare
 7. Användarinnehåll
 8. Olagligt innehåll
 9. Säkerhet och övergrepp på nätet
 10. Stängning av ditt konto
 11. Pris och betalning
 12. Uppsägningar och återbetalningar
 13. Personuppgifter
 14. Klagomål

1. INTRODUKTION

I det här dokumentet, och i integritetspolicyn för spelare, finns reglerna för alla som spelar våra spel, går in på våra webbplatser, köper innehåll från oss eller använder någon av våra andra tjänster. Detta omfattar samtliga spel som vi gör tillgängliga och publicerar under namnet FunPlus International AG (”vi”, ”vår/vårt/våra”, ”oss” eller ”FunPlus”). Det omfattar också våra webbplatser och alla ”virtuella föremål” som vi säljer. Virtuella föremål är funktioner i våra spel som t.ex. mynt, virtuella tillgångar och olåsbart innehåll som multispelartjänster.  I det här dokumentet när vi nämner ”spel/spelen”, så menar vi alla våra spel, tjänster, virtuella föremål, program och webbplatser.

Vi kan behöva uppdatera det här dokumentet och ändra på villkoren. Vi kontaktar kanske inte alltid dig när vi ändrar det här dokumentet, så du bör med jämna mellanrum se efter på webbplatsen om villkoren har ändrats. Om vi gör stora förändringar av dokumentet kan det också hända att vi talar om det för dig via e-post eller skickar meddelanden om det inne i spelen.

När du fortsätter att gå in på våra spel betyder det att du godkänner villkoren här i avtalet och alla uppdateringar vi gör av det. Om du inte håller med dessa villkor bör du sluta använda spelen och ta bort dem från dina enheter.

Även andra villkor och bestämmelser kan gälla, beroende på hur du går in på och använder spelen.  Om du t.ex. spelar spelen på en iPhone kan Apples villkor för App Store och alla deras övriga regler också gälla.

2. VILKA ÄR VI?

Vi är ett datorspelsföretag med namnet FunPlus International AG. Vår adress är Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz.

Du kan kontakta oss på support@funplus.com

3. SKAPA ETT KONTO OCH GÅ IN PÅ VÅRA SPEL

Du kan behöva skapa ett konto hos oss om du vill spela våra spel. Du kan också behöva ha ett konto hos ett annat företag för att spela våra spel – om du t.ex. går in på spelen på en iPhone kan du behöva ha ett Apple-konto.

När du skapar ditt konto behöver du lämna information om dig själv till oss. Informationen du lämnar måste vara sann, och du måste säga till oss om den ändras på något sätt så att vi kan uppdatera ditt konto.

Du måste alltid hålla dina kontouppgifter (inklusive ditt lösenord) skyddade, och inte dela dem med någon annan. Låt ingen annan använda ditt konto för att komma åt spelen. Du är ansvarig för eventuella förluster som uppkommer till följd av aktiviteter som kan kopplas till ditt konto. Kontakta oss om du får kännedom om förluster, bedrägerier, stöld eller otillåten användning av ditt konto.

När du spelar våra spel ger vi dig rättighet att göra det. Den rättigheten kallar vi för din ”licens”. Med den licens vi ger dig kan du spela spelen för ditt eget nöjes skull, och du bör inte utnyttja din tillgång till spelen till något annat. Det finns ett antal regler som vi vill att alla följer när de spelar våra spel, och som vi förklarar här. Om du bryter mot någon av reglerna kan vi behöva begränsa ditt konto tillfälligt eller stänga det för gott. Det kan också hända att vi begränsar tillgången till vissa funktioner i spelet eller säger upp din licens. Om vi faktiskt stänger ditt konto förlorar du tillgången till alla karaktärer, föremål och valuta du har i spelet. Du får ingen återbetalning för de sakerna om du har brutit mot våra regler.

Om du tycker att vårt beslut att stänga ditt konto var fel, kan du be oss ompröva saken genom att kontakta FunPlus kundsupport via vår kanal i spelet, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till support@funplus.com.

Vi kan när som helst begränsa antalet föremål du kan köpa på ställen i spel där det finns virtuella föremål tillgängliga. Det finns vissa länder där vi inte kan sälja virtuella föremål.

Vi garanterar inte att spelen, eller olika funktioner i spelen, kommer att finnas för alltid, och vi kan komma att ta bort dem när som helst. Vi kommer att försöka se till att spelen alltid är tillgängliga och fungerar normalt. När spelen inte är tillgängliga kommer vi att försöka åtgärda alla fel så snabbt som möjligt.

4. VEM SOM ÄGER SPELEN

Vi äger spelen inklusive alla namn, märken och logotyper som förknippas med dem. Det innefattar också datorkoden till spelen och de virtuella föremålen och allt innehåll, alla objekt, karaktärer, historier, konstutföranden, bilder, animeringar, ljud och musik som finns i spelen.

Du får licens endast för att spela spelen och för att komma in på ditt konto och använda eventuella virtuella föremål. Du äger inte något av vår egendom på något sätt, och du får inte försöka göra något med eller mot spelen utöver det som tillåts enligt det här dokumentet.

5. SPELREGLER

Du måste alltid följa våra regler när du spelar våra spel. Du får inte:

 • göra något som är olagligt;
 • säga något som är osant;
 • använda spelet för att försöka skapa ett nytt spel som liknar eller är baserat på vårt spel;
 • göra kopior av spelets datorkod, ändra på den eller försöka återskapa eller komma åt den;
 • försöka sälja, hyra ut eller på något annat sätt ge andra tillgång till ditt konto eller dess innehåll, inklusive dina spel eller virtuella föremål;
 • göra något som vi kan tycka är olämpligt eller skadligt;
 • hota, trakassera eller agera på ett oönskat sätt mot andra användare när du skapar användarinnehåll (se avsnitt 7 nedan);
 • lägga ut eller dela användarinnehåll som anses vara ”olagligt innehåll” (se avsnitt 8 nedan);
 • uppträda oartigt, hotfullt, sexuellt utmanande, vilseledande eller mobbande på något sätt;
 • uppmuntra till våld eller diskriminering;
 • försöka skada någon annans rykte eller inte respektera deras rätt till privatliv;
 • försöka göra något som skulle gå emot spelens säkerhetsfunktioner eller få åtkomst till någon del av spelet där du inte ska vara;
 • lägga ut eller dela innehåll som innehåller någon annans konfidentiella eller ”verkliga” personuppgifter;
 • låtsas vara någon eller försöka lura andra att tro att du har koppling till någon annan;
 • ladda upp innehåll med datorvirus eller annan skadlig kod som är avsedd att påverka ett datorsystems funktion;
 • dela personlig användarinformation som gör att du eller någon annan kan identifieras eller kontaktas utanför våra spel (t.ex. efternamn, postadress/e-postadress eller telefonnummer);
 • med avsikt skicka falska rapporter och/eller klagomål till oss;
 • använda våra spel i något affärssyfte, t.ex. för att sälja virtuella föremål eller tillhandahålla tjänster i spelet i utbyte mot riktiga pengar;
 • skicka oönskade upprepade meddelanden (spam); och
 • oärligt be om en återbetalning.

Vi kan komma att övervaka hur du använder spelen för att försöka förhindra användare från att fuska eller bryta mot de här villkoren. När du godkänner de här villkoren godkänner du också att vi registrerar hur du använder spelen.

6. KONTAKTER MED ANDRA SPELARE

Du är ansvarig för dina egna kontakter med andra användare i våra spel. Vi är inte inblandade i eller ansvariga för några krav, kostnader eller förluster som uppkommer till följd av tvister mellan dig och andra användare.

7. ANVÄNDARINNEHÅLL

I en del av våra spel kan du lägga in kommentarer och kommunicera med andra användare, antingen i privata meddelanden i spelet eller i allmänna forum. Du kan kanske också skapa eller ladda upp kommentarer, bilder eller videor. Vi benämner detta innehåll och all kommunikation som ”användarinnehåll”.

Du är ansvarig för allt ditt användarinnehåll och du måste se till att det är lämpligt och inte bryter mot några lagar eller reglerna i det här dokumentet. Ditt användarinnehåll får inte innefatta något olagligt innehåll (se avsnitt 8). Du måste också se till att du äger ditt användarinnehåll eller har tillstånd från innehållets ägare att använda det.

När du skickar in något användarinnehåll godkänner du att vi får använda innehållet på vilket sätt som helst, inklusive att kopiera det, ändra det eller använda det offentligt. Det gäller också förslag och idéer till spelet som du kommer med, och vi är inte tvungna att betala dig på något sätt när vi använder innehållet så.

Vi kan övervaka användarinnehållet i spelet, men vi kan inte garantera att allt användarinnehåll i spelet är korrekt eller inte bryter mot några av reglerna i dessa villkor.  Det kan hända att du hittar användarinnehåll som är stötande. Om du gör det ska du kontakta oss på support@funplus.com.

När vi uppfattar att användarinnehåll bryter mot våra regler, kan vi ta bort innehållet med eller utan förvarning.

8. OLAGLIGT INNEHÅLL

Du får inte ladda upp eller dela användarinnehåll som bryter mot någon lag. Vi benämner sådant innehåll ”olagligt innehåll”, och där ingår bland annat följande:

 • hatpropaganda och diskriminering mot någon religion;
 • pornografiskt innehåll;
 • propaganda för terrorist- eller extremistorganisationer i form av ord eller bilder;
 • olagligt spelmaterial;
 • förolämpande och kränkande innehåll eller material som innehåller eller uppmuntrar till självmord;
 • innehåll som är gjort för att trakassera, skämma ut eller hota någon annan;
 • privata bilder som delas utan tillstånd från den de föreställer;
 • missbruk av andras egendom utan deras tillstånd (t.ex. att kopiera någon annans konstverk);
 • allt annat olämpligt innehåll.

Om du ser något som du misstänker kan vara olagligt innehåll ska du meddela oss via vår support i spelet eller genom att kontakta oss på support@funplus.com. När du rapporterar olagligt innehåll måste du uppge följande:

 • varför du anser att användarinnehållet i fråga är olagligt innehåll;
 • en skärmbild av det rapporterade användarinnehållet och/eller var vi kan hitta detta olagliga innehåll; och
 • dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om resultatet.

Vi kommer att gå igenom din anmälan och kan vidta åtgärder mot dem som bryter mot dessa villkor. Det kan också hända att vi vidtar åtgärder mot personer som med avsikt lämnar in falska rapporter.

9. SÄKERHET OCH ÖVERGREPP PÅ NÄTET

Vi kan inte garantera att alla användare kommer att följa de regler vi har fastställt eller uppföra sig ordentligt när de spelar våra spel. Ta inte för givet att en person är den som de utger sig för att vara, och försök inte kontakta någon användare utanför spelen för din egen säkerhets skull.

Om du blir utsatt för eller bevittnar något olämpligt beteende eller nätmobbning ska du kontakta oss på support@funplus.com.

10. STÄNGNING AV DITT KONTO

Om du har brutit mot någon av våra regler eller om vi tror att du kommer att göra det, kan vi behöva begränsa, tysta eller permanent stänga ditt konto eller begränsa din tillgång till vissa funktioner inom spelen. När vi ”tystar” ditt konto kommer du fortfarande att kunna spela spelen, men du kan inte använda några chattfunktioner.

Vi kan besluta att vidta den åtgärden när vi tror:

 • att du är under 13 år;
 • att du är mellan 13 och 18 år och inte har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att spela spelen;
 • att du inte har spelat våra spel de senaste 365 dagarna;
 • att du har fuskat;
 • att du har delat dina kontouppgifter med någon annan;
 • att du har handlat olagligt eller oärligt; och/eller
 • att det är nödvändigt för att förhindra skada för andra användare eller för oss.

Om vi stänger ditt konto kommer du att förlora tillgången till dina spel och alla eventuella virtuella föremål.

Om du vill stänga och permanent ta bort ditt konto kan du begära detta under din profil i spelet eller annars skicka en begäran om det till support@funplus.com

11. PRIS OCH BETALNING

Vi kommer att försöka se till att priserna på våra spel och virtuella föremål är korrekta.  Om priset på vår webbplats eller i en butik inte är korrekt, uppdaterar vi kanske priset så att fel korrigeras innan du slutför ditt köp.

När du gör någon betalning med kredit- eller kontokort, måste du ha tillstånd från kortinnehavaren till att göra en betalning.

Kortets utgivare behöver också kontrollera att betalningen har godkänts på rätt sätt av kortinnehavaren. Om kortutgivaren inte godkänner en transaktion blir din beställning avbruten.

När vi inte kan slutföra din beställning försöker vi tala om för dig varför.

I en del av våra spel finns möjlighet att registrera sig för abonnemang. Ett abonnemang förnyas automatiskt och en betalning dras varje gång det förnyas. Detaljerna om abonnemanget, däribland kostnad, hur länge abonnemanget varar och uppgifter om hur du säger upp det, får du när du registrerar dig. Du behöver ange betalningsdetaljer när du sätter igång ett abonnemang, t.ex. ett kredit- eller kontokort, och den betalningsmetoden används sedan varje gång abonnemanget förnyas. Du måste ha tillstånd från innehavaren av kredit- eller kontokortet innan du sätter igång ett abonnemang.

Kostnaderna för abonnemang kan komma att ändras. Vi säger till innan ett abonnemang förnyas om vi har ändrat priset på det, och om du inte då meddelar att du vill säga upp ditt abonnemang, kommer det nya priset att dras från dig när ditt abonnemang förnyas.

12. UPPSÄGNINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

Vi hoppas att du är nöjd med våra spel. Alla köp du har gjort är slutgiltiga och kan inte betalas tillbaka utom när lagen kräver det. När du klickar på knappen för att köpa din beställning kommer ditt köp att genast levereras till dig, och du förlorar rätten att ta tillbaka köpet och få återbetalning så snart du har laddat ner, streamat och/eller fått tillgång till det.

Vi ger inga återbetalningar om ditt konto har sagts upp eller tillfälligt begränsats p.g.a. att du har brutit mot dessa regler, eller om du själv har beslutat att stänga ditt konto.

Du kan hantera eller säga upp ditt abonnemang i dina kontoinställningar eller kontakta vårt supportteam om du behöver mer hjälp. Ett abonnemang sägs inte upp för att du tar bort ditt konto. Om du vill säga upp ditt abonnemang behöver du säga till oss minst ett dygn innan det ska förnyas. Du kan fortfarande fortsätta att använda det uppsagda abonnemanget fram till utgångsdatumet för det ursprungliga abonnemanget.

Du måste ha tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare innan du gör något köp. Vi rekommenderar starkt att du som är förälder eller vårdnadshavare anpassar betalningsinställningarna på enheten så att ditt godkännande krävs (t.ex. genom att du anger ditt lösenord) innan någon betalning får göras.

13. PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter endast på de sätt som beskrivs i vår integritetspolicy för spelare, som du hittar här.

När våra spel skickar aviseringar eller pushmeddelanden ber vi om ditt tillstånd om att ta emot sådana aviseringar och meddelanden.  Om du inte ger oss tillstånd får du inte de aviseringarna och meddelandena. Om du ändrar dig kan du ge tillstånd, eller ta tillbaka det, i inställningarna på din enhet.

14. KLAGOMÅL

Om du behöver hjälp, om du är missnöjd med ett spel eller om du har andra frågor kan du kontakta oss på support@funplus.com.