WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024 r.

Poniżej znajduje się podsumowanie pełnego regulaminu warunków świadczenia usług, które ma pomóc osobom niepełnoletnim w wieku od 13 do 18 roku życia zrozumieć zasady korzystania z naszej strony, użytkowania gier, a także zakupów oraz stosowania wszystkich naszych produktów i usług.

Nasze gry i strony internetowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Osobom poniżej 13 roku życia nie wolno tworzyć kont w naszych grach ani ich użytkować oraz uzyskiwać dostępu do naszej strony internetowej.  Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mają prawo grać w nasze gry i uzyskiwać dostęp do naszej strony internetowej tylko za zezwoleniem rodzica lub opiekuna.

Dokument ten nie zastępuje pełnego regulaminu warunków świadczenia usług, który można znaleźć tutaj. Rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej ma obowiązek przeczytać i zaakceptować pełen regulamin warunków świadczenia usług.  W szczególności należy zapoznać się z podpunktami dotyczącymi treści tworzonych przez graczy i treści niezgodnych z prawem, a także bezpieczeństwa w sieci oraz nadużyć.

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Kim jesteśmy?
 3. Zakładanie konta i dostęp do gier
 4. Prawo własności do gier
 5. Zasady gry
 6. Kontakty z innymi użytkownikami
 7. Treści tworzone przez użytkowników
 8. Treści niezgodne z prawem
 9. Bezpieczeństwo w sieci i nadużycia
 10. Likwidacja konta
 11. Ceny i płatności
 12. Anulacje i zwroty
 13. Dane osobowe
 14. Skargi

1. WPROWADZENIE

Dokument ten, wraz z Polityką Prywatności gracza, określa zasady obowiązujące każdą osobę, która użytkuje nasze gry, uzyskuje dostęp do naszych stron, dokonuje od nas zakupu zawartości lub korzysta ze wszystkich innych naszych usług. Obejmuje on wszystkie gry upublicznione i wydane przez FunPlus International AG („my”, „nasze”, „nas” lub „FunPlus”). Ponadto odnosi się on do naszej strony internetowej i wszystkich sprzedawanych przez nas „przedmiotów wirtualnych”. Przedmioty wirtualne to elementy w naszych grach, w tym monety, zasoby wirtualne i zawartość do odblokowania, na przykład rozgrywka wieloosobowa.  W niniejszym dokumencie terminem „Gry” określa się wszystkie nasze gry, usługi, przedmioty wirtualne, oprogramowanie i strony internetowe.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszego dokumentu i dokonywania w nim zmian. Gracz nie zawsze otrzyma informację o uaktualnieniach wprowadzonych w niniejszym dokumencie i powinien regularnie sprawdzać stronę internetową w celu zapoznania się z ewentualnymi modyfikacjami. O ważnych nowelizacjach w niniejszym dokumencie gracze może zostać powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub korespondencji w Grze.

Zachowując ciągły dostęp do naszych Gier, użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszym dokumencie i jego dokonywane aktualizacje. Gracz, który nie wyraża zgody na te warunki, powinien zaprzestać korzystania z Gier i usunąć je ze swoich urządzeń.

Zależnie od metody uzyskiwania dostępu do Gier mogą obowiązywać inne warunki świadczenia usług.  Przykładowo gracz, który korzysta z Gry na urządzeniach iPhone, musi zaakceptować regulamin sklepu Apple App Store oraz inne zasady użytkowania.

2. KIM JESTEŚMY?

FunPlus International AG to przedsiębiorstwo działające w branży gier wideo. Nasz adres: Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Szwajcaria.

Gracz może skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu: support@funplus.com

3. ZAKŁADANIE KONTA I DOSTĘP DO GIER

Użytkownik, który chce korzystać z naszych Gier, musi założyć odpowiednie konto. Ponadto czasami użytkownik zostanie poproszony w tym celu o założenie innego konta – przykładowo, uruchamiając Grę na urządzeniu iPhone należy posiadać konto Apple.

Po stworzeniu konta użytkownik ma obowiązek dostarczyć nam o sobie odpowiednie informacje. Informacje te muszą być zgodne z prawdą. W przypadku zmian dotyczących tych informacji użytkownik powinien poinformować nas o nich, byśmy mogli je zaktualizować.

Użytkownik ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo szczegółów swojego konta (w tym hasła) i nie powinien nikomu ich przekazywać. Użytkownik nie może pozwalać innym osobom na korzystanie z Gier ze swojego konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z działań powiązanych z jego kontem. W przypadku utraty konta, jego kradzieży, oszustwa lub nieuprawnionego dostępu prosimy o kontakt.

Uprawniamy użytkownika do korzystania z naszych Gier. Prawo to określa się jako „licencję”. Udzielona licencja pozwala użytkownikowi uzyskiwać dostęp do naszych Gier z myślą o własnej rozrywce. Użytkownik nie powinien czynić tego z żadnych innych powodów. Niniejszy dokument zawiera szereg zasad obowiązujących wszystkie osoby użytkujące nasze Gry. Konto użytkownika, który złamie jakąkolwiek z wyszczególnionych zasad, może zostać zawieszone lub nawet na stałe zlikwidowane. Wolno nam również ograniczyć użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji w Grze bądź pozbawić go licencji. W przypadku likwidacji konta użytkownik utraci dostęp do wszystkich posiadanych postaci, przedmiotów i waluty w Grze. Użytkownikowi, który złamał warunki świadczenia usług, nie przysługuje zwrot środków za zakup wyżej wymienionych obiektów i elementów.

Użytkownik, który uważa, że jego konto zostało zlikwidowane z niewłaściwych powodów, może zwrócić się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej decyzji, kontaktując się z działem wsparcia klienta FunPlus w Grze lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem support@funplus.com

W przypadku gdy w Grze dostępne są przedmioty wirtualne, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia w dowolnym momencie liczby przedmiotów, które użytkownik jest w stanie zakupić. W niektórych krajach opcja zakupu przedmiotów wirtualnych może być wyłączona.

Nie możemy zagwarantować, że nasze Gry lub funkcje i opcje w nich zawarte będą dostępne zawsze, i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia ich w dowolnym momencie. Postaramy się dbać o to, by nasze Gry były dostępne i działały normalnie przez cały czas. W przypadku gdy Gra przestanie być dostępna, spróbujemy jak najszybciej naprawić wszelkie błędy i awarie.

4. PRAWO WŁASNOŚCI DO GIER

Gry, wraz z powiązanym nazewnictwem, markami i logo, stanowią własność FunPlus International AG. To obejmuje kod komputerowy gier, wirtualne przedmioty oraz wszelkie treści, obiekty, postacie, historie, grafiki, obrazy, animacje, dźwięki i muzykę zawarte w Grach.

Użytkownik otrzymuje jedynie licencję na użytkowanie Gier i dostęp do swojego konta oraz wszelkich przedmiotów wirtualnych. Użytkownik nie ma prawa do naszej własności ani do rozporządzania nią w Grach oraz poza nimi w sposób nieuwzględniony w niniejszym dokumencie.

5. ZASADY GRY

Korzystając z naszych Gier, użytkownik musi zawsze stosować się do naszych zasad. Zabrania się:

 • działań niezgodnych z prawem;
 • zamieszczania stwierdzeń niezgodnych z prawdą;
 • użytkowania Gry w celu próby stworzenia nowej gry podobnej lub opartej na naszej Grze;
 • sporządzania kopii kodu źródłowego Gry, dokonywania w nim zmian oraz prób jego odtworzenia oraz uzyskania do niego dostępu;
 • prób sprzedaży, wynajmu lub innego przekazywania dostępu do konta lub zawartości na koncie, w tym do Gry oraz przedmiotów wirtualnych;
 • działań, które możemy uznać za niewłaściwe lub zakłócające porządek;
 • grożenia innym użytkownikom, prześladowania ich oraz innych niepożądanych zachowań w ramach treści tworzonych przez użytkowników (zob. podpunkt 7. poniżej);
 • zamieszczania oraz udostępniania treści tworzonych przez użytkowników, które uważa się za niezgodne z prawem (zob. podpunkt 8. poniżej);
 • zachowań o charakterze w jakikolwiek sposób nieprzyzwoitym, agresywnym, jednoznacznie seksualnym, wprowadzającym w błąd lub noszącym znamiona przemocy;
 • promowania przemocy lub dyskryminacji;
 • prób działania na szkodę opinii innych osób lub użytkowników bądź ignorowania ich prawa do prywatności;
 • jakichkolwiek prób złamania zabezpieczeń Gier oraz uzyskania nieuprawnionego dostępu do poszczególnych elementów Gry;
 • zamieszczania oraz udostępniania treści zawierających poufne informacje o innych osobach bądź użytkownikach oraz ich rzeczywiste dane osobowe;
 • podszywania się pod inne osoby lub użytkowników, a także prób przedstawiania swoich fałszywych koneksji z innymi osobami bądź użytkownikami;
 • zamieszczania treści, które zawierają wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie stworzone z myślą o wpływie na działanie jakichkolwiek systemów operacyjnych;
 • udostępniania danych osobowych użytkowników (w tym nazwisk, adresów pocztowych i e-mail czy numerów telefonicznych), które pozwalałyby na ich identyfikację lub kontakt z nimi poza Grą;
 • umyślnego przesyłania nam fałszywych zgłoszeń i/lub skarg;
 • wykorzystywania naszych Gier w celach komercyjnych, na przykład sprzedaży przedmiotów wirtualnych lub dostarczania usług w Grze w zamian za prawdziwe pieniądze;
 • wysyłania niezamówionych powtarzalnych wiadomości (spam); oraz
 • nieuczciwego ubiegania się o zwrot środków.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Gier, i zapobiegania oszustwom i łamaniu niniejszych zasad. Akceptując te zasady, użytkownik zgadza się na rejestrację przez nas swoich działań dotyczących Gry.

6. KONTAKTY Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje kontakty z innymi graczami w naszych Grach. FunPlus International AG nie stanowi strony ani nie odpowiada za żadne roszczenia, koszty lub straty wynikające z ewentualnych sporów pomiędzy użytkownikami Gier.

7. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

W niektórych naszych Grach użytkownik jest w stanie zamieszczać komentarze i komunikować się z innymi graczami za pośrednictwem wiadomości prywatnych w Grze lub forów publicznych. Może również tworzyć lub przesyłać komentarze, grafiki oraz filmy wideo. Treści te oraz wszelką korespondencję w Grze określa się jako „Treści tworzone przez użytkowników”.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie tworzone przez siebie treści i ma obowiązek dopilnowania, że są one stosowne i nie łamią żadnych reguł prawnych ani zasad wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. Treści tworzone przez użytkowników nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem (zob. podpunkt 8). Użytkownik powinien upewnić się, że przysługuje mu prawo własności do tworzonej treści albo posiada zezwolenie właściciela takich praw na jej wykorzystanie.

Zamieszczając tworzone przez siebie treści, użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie przez nas w dowolny sposób, w tym ich kopiowanie, modyfikowanie i upublicznianie. Dotyczy to również wszelkich sugestii i pomysłów użytkownika w związku z Grami. FunPlus International AG nie ma obowiązku uiszczać użytkownikowi żadnych opłat wynikających z wykorzystania stworzonych przez niego treści.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli treści tworzonych przez użytkowników w Grach, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich prawidłowości ani tego, że nie łamią one zasad zawartych w niniejszych warunkach świadczenia usług.  Niektóre treści tworzone przez użytkowników mogą być obraźliwe. W przypadku ich zaobserwowania użytkownik powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu: support@funplus.com

Jeśli uznamy, że jakieś treści tworzone przez użytkowników są niezgodne z naszymi zasadami, zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia za uprzednim powiadomieniem lub jego pominięciem.

8. TREŚCI NIEZGODNE Z PRAWEM

Użytkownikowi zabrania się zamieszczania oraz udostępnienia wszelkich treści, które są niezgodne z prawem. Treści te określa się jako „Treści niezgodne z prawem”. Dotyczy to między innymi następujących przykładów:

 • mowa nienawiści i dyskryminacja jakichkolwiek wyznań i religii;
 • treści pornograficzne;
 • słowa lub obrazy obejmujące propagandę terrorystów i organizacji terrorystycznych;
 • niezgodne z prawem treści hazardowe;
 • treści obraźliwe lub obelżywe, a także treści zawierające lub zachęcające do samobójstwa;
 • treści mające na celu nękanie innych osób, grożenie im lub ich zawstydzanie;
 • obrazy i zdjęcia prywatne, udostępniane bez zezwolenia ich właściciela;
 • niewłaściwe wykorzystanie cudzej własności bez zezwolenia jej właściciela (np. kopiowanie cudzych projektów graficznych);
 • inne niestosowne treści.

W przypadku zaobserwowania treści, które mogą być niezgodne z prawem, użytkownik powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem działu wsparcia w Grze lub wiadomości e-mail wysłanej na adres support@funplus.com. W zgłoszeniu treści niezgodnych prawem należy zawrzeć następujące informacje:

 • powód uznania treści tworzonych przez użytkowników za niezgodne z prawem;
 • zrzut ekranu, na którym widać zgłoszone treści tworzone przez użytkowników i/lub opis ich lokalizacji, a także;
 • informacje kontaktowe, które posłużą nam do przekazania użytkownikowi rezultatów zgłoszenia.

Wszystkie powiadomienia zostaną poddane analizie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciwko każdemu, kto narusza niniejsze warunki. Dotyczy to również użytkowników, którzy umyślnie przesyłają fałszywe zgłoszenia.

9. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI I NADUŻYCIA

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy, kto korzysta z naszych Gier, będzie stosować się do określonych przez nas zasad czy stosownie się zachowywać. Inni gracze niekoniecznie muszą podawać się za osoby, którymi są. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik nie powinien próbować kontaktować się z innymi graczami poza Grami.

Użytkownik, który stanie się ofiarą niestosownego zachowania czy wszelkich działań dotyczących szykanowania w sieci albo zaobserwuje takie postępowanie, powinien skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.

10. LIKWIDACJA KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, uczynienia niewidocznym lub stałej likwidacji konta użytkownika, który złamał nasze zasady lub naszym zdaniem zamierza to zrobić. Możemy również ograniczyć takiemu użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji w Grach. Użytkownik z niewidocznym kontem nadal będzie w stanie korzystać z Gier, ale funkcje czatu staną się dla niego nieosiągalne.

Możemy podjąć powyższe środki, jeśli według nas użytkownik:

 • ma mniej niż 13 lat;
 • ma mniej niż 18 i więcej niż 13 lat, ale nie posiada zezwolenia rodzica lub opiekuna na korzystanie z Gier;
 • nie korzystał z naszych Gier kolejno przez 365 dni;
 • dopuścił się oszustwa;
 • udostępnił szczegóły swojego konta innej osobie;
 • zachowywał się niezgodnie z prawem lub nieuczciwie i/lub
 • jeśli jest to konieczne, jeżeli chcemy zapobiec szkodom wyrządzonym innym użytkownikom albo względem FunPlus International AG.

Użytkownik, którego konto zostanie zlikwidowane, utraci dostęp do Gier i wszelkich przedmiotów wirtualnych.

Użytkownik, który chce zlikwidować konto i trwale je usunąć, może złożyć o to prośbę w swoim profilu w Grach lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres support@funplus.com

11. CENY I PŁATNOŚCI

Będziemy starali się dbać o to, by ceny dotyczące naszych Gier i przedmiotów wirtualnych były prawidłowe.  W przypadku nieprawidłowości cen w naszych sklepach lub na naszej stronie internetowej zastrzegamy sobie prawo do ich aktualizacji w celu wyeliminowania błędów przed dokonaniem zakupu przez użytkownika.

Dokonując zakupu za pomocą karty kredytowej lub obciążeniowej, użytkownik musi posiadać na to zezwolenie jej właściciela.

Ponadto wydawca karty ma obowiązek upewnić się, że płatność została odpowiednio zatwierdzona przez jej właściciela. Jeżeli wydawca karty nie wyda zgody na transakcję, zamówienie zostanie anulowane.

W przypadku naszej niezdolności do realizacji zamówienia postaramy się powiadomić użytkownika o powodach takiego stanu rzeczy.

W niektórych z naszych Gier użytkownik może wykupić subskrypcję. Subskrypcja odnawia się automatycznie. Przy każdym odnowieniu się subskrypcji zostanie pobrana opłata. Po wykupieniu subskrypcji użytkownik otrzyma informacje dotyczące jej ceny, długości trwania oraz sposobów jej anulowania. Wykupując subskrypcję, użytkownik ma obowiązek podać szczegóły dotyczące płatności, przykładowo wybrać płatność kartą kredytową lub obciążeniową. Wskazana metoda płatności będzie wykorzystywana przy każdym odnowieniu subskrypcji. Do zakupu subskrypcji użytkownik musi posiadać zezwolenie właściciela karty kredytowej lub obciążeniowej na jej użycie.

Cena subskrypcji może ulec zmianie. W przypadku zmiany ceny subskrypcji użytkownik zostanie powiadomiony o tym przed jej odnowieniem. Użytkownik, który nie anuluje subskrypcji w takiej sytuacji, zostanie obciążony wskazaną płatnością podczas odnowienia się subskrypcji.

12. ANULACJE I ZWROTY

Żywimy nadzieję, że użytkownicy są zadowoleni z naszych Gier. Wszystkie dokonane zakupy uważa się za wiążące i nie podlegają one zwrotom w przypadkach innych niż wymagane przepisami prawa. Po kliknięciu przycisku realizacji zakupu użytkownik otrzyma swoje zamówienie natychmiastowo. Użytkownik, który pobrał przedmiot transakcji, odebrał go metodą przesyłania strumieniowego i/lub uzyskał do niego dostęp, traci prawo do odstąpienia od zakupu i ubiegania się o zwrot środków.

Zwrot środków nie przysługuje użytkownikom, których konto zostało anulowane lub zawieszone wskutek naruszenia niniejszych zasad lub którzy podjęli samodzielną decyzję o likwidacji konta.

Użytkownik może zarządzać swoją subskrypcją lub anulować ją w ustawienia konta, a także poprosić dział wsparcia o pomoc w związku z tym działaniami. Usunięcie konta nie oznacza anulowania subskrypcji. Użytkownik, który chce anulować subskrypcję, powinien powiadomić nas o tym co najmniej 24 godziny przed jej kolejnym odnowieniem. Użytkownik ma prawo do korzystania z anulowanej subskrypcji do momentu jej wygaśnięcia.

Dokonując zakupu, użytkownik musi posiadać na to zezwolenie rodzica lub opiekuna. Stanowczo zaleca się, aby rodzice i opiekunowie użytkowników niepełnoletnich skonfigurowali ustawienia płatności na swoich urządzeniach i dodali opcję zatwierdzania ewentualnych płatności (na przykład poprzez wprowadzenie hasła).

13. DANE OSOBOWE

Firma FunPlus International AG będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w Polityce Prywatności Gracza dostępnej w tym miejscu.

Jeśli w Grze występują alerty i powiadomienia push, użytkownik musi wyrazić zgodę na ich otrzymywanie.  Użytkownik, który nie wyrazi takiej zgody, nie będzie otrzymywał żadnych alertów ani powiadomień. W przypadku zmiany zdania użytkownik może wyrazić zgodę lub ją wycofać w ustawieniach urządzenia.

14. SKARGI

Użytkownik, który potrzebuje pomocy, chce uzyskać odpowiedź na pytanie albo pragnie wyrazić swoje niezadowolenie z Gry, może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com