Villkor för FunPlus-prenumeration

Senast uppdaterad: 1 april 2023 

Vissa av FunPlus spel kan erbjuda prenumerationstjänster. Om du köper en prenumeration på ett spel begär du genom att klicka på köpknappen att FunPlus ska börja tillhandahålla prenumerationstjänsterna till dig omedelbart och förstår att du ingår ett periodiskt prenumerationsavtal med oss. Dessa prenumerationsvillkor (“prenumerationsvillkor“) gäller för prenumerationstjänsterna (“prenumeration“) för våra spel (“spel“). 

Dessa prenumerationsvillkor, tillsammans med våra Användarvillkor och sekretesspolicy och alla tilläggsvillkor och andra dokument som det hänvisas till i vart och ett av dessa dokument (tillsammans “villkoren“), reglerar din användning av abonnemanget och spelet. Du bör läsa var och en av dessa villkor noggrant

Termer med versaler som används men inte definieras i dessa abonnemangsvillkor ska ha den betydelse de har i våra användarvillkor. I händelse av en konflikt mellan dessa Abonnemangsvillkor och våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy ska Användarvillkoren och Integritetspolicyn ha företräde när det gäller användningen av ditt Abonnemang.

Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Genom att få tillgång till eller använda spelet och abonnemanget godkänner du och samtycker till dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte komma åt, köpa eller använda en prenumeration eller spelet.    

Om du köper en prenumerationstjänst för våra spel via en tredjepartsplattform som Apple eller Google kommer plattformen att debitera dig för prenumerationsavgifterna och den tillämpliga plattformens betalnings- och prenumerationsvillkor ska gälla. Läs den aktuella plattformens betalningsvillkor för ytterligare information.

1. OM DIG

1.1 Genom att använda abonnemanget godkänner du att du är minst 18 år gammal, eller om du är yngre än 18 år, att du har gått igenom dessa villkor med dina föräldrar eller vårdnadshavare och att de har godkänt dessa villkor för din räkning och tar fullt ansvar för att du följer dem. Om vi informeras av en förälder/vårdnadshavare om att deras barn har lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder när de registrerar sig för våra spel eller en prenumeration, kommer vi att stänga av det relevanta kontot, förutsatt att vi har information som tillfredsställer oss med att den rapporterande personen verkligen är förälder eller vårdnadshavare för det barnet. 

2. VILKA VI ÄR

2.1 Vi är FunPlus International AG, ett företag registrerat i Schweiz och beläget på Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz. Alla hänvisningar till oss i dessa villkor ska anses inkludera våra dotterbolag och dotterbolag, om inget annat anges.   

2.2 Du kan kontakta oss på support@funplus.com.  

3. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

3.1 Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan, till exempel för att säkerställa att vi fortsätter att följa gällande lagar eller för att återspegla eventuella ändringar som vi gör i abonnemanget eller på annat sätt. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera villkoren innan du använder någon av våra tjänster. Din fortsatta användning av våra tjänster från och med ändringsdatumet anses vara ditt godkännande av de ändrade villkoren.  

4. ABONNEMANG OCH AVGIFT

4.1 Den tillämpliga avgiften och löptiden för abonnemanget visas innan eller när du beställer abonnemanget. 

4.2 Om vi bestämmer oss för att sänka priset på din prenumeration kommer alla dina befintliga prenumerationer automatiskt att förnyas till det lägre priset.

4.3 Om vi bestämmer oss för att höja priset på din automatiskt förnybara prenumeration förbehåller vi oss rätten att behålla priserna för befintliga prenumeranter. Om vi höjer priset på en prenumeration utan att bevara priserna kommer plattformen, till exempel Apple eller Google, automatiskt att informera befintliga prenumeranter via e-post och push-notiser för att få ditt samtycke till det högre priset. Alla befintliga prenumeranter måste samtycka till det nya priset före nästa förnyelsedatum. Om du inte samtycker till det nya priset eller inte vidtar några åtgärder kommer din prenumeration att upphöra i slutet av din nuvarande faktureringsperiod. Tidpunkten för dessa meddelanden beror på abonnemangets varaktighet och kommer att omfattas av ett minsta erforderligt meddelande enligt plattformens användarvillkor.

4.4 Våra spel kan ibland erbjuda en engångsbonus eller en tidsbegränsad bonus till spelare som har en pågående prenumeration eller som accepterar att starta en prenumeration. Dessa föremål, som i allmänhet kommer att markeras som “bonus”, kommer inte att ingå i din pågående prenumeration.

5. AUTOMATISK FÖRNYELSE OCH BETALNING

5.1 Om du väljer automatisk förnyelse kommer ditt konto att fortsätta att debiteras regelbundet för prenumerationen tills du avbryter prenumerationen. När du registrerar dig för en prenumeration måste du utse och tillhandahålla information om din önskade betalningsmetod – informationen du tillhandahåller måste vara fullständig och korrekt, och du är ansvarig för att hålla den uppdaterad. Om du inte gör det kan det leda till att din tillgång till Abonnemanget avbryts eller annulleras. Du godkänner uttryckligen att vi, eller den plattform på vilken du köpte din prenumeration, via automatisk debitering från din utsedda betalningsmetod samlar in lämpliga avgifter som debiteras för en prenumeration. Omedelbart efter att din första åtagandeperiod för prenumeration har löpt ut, och återigen i slutet av varje efterföljande prenumerationsperiod, kommer din prenumeration att förnyas automatiskt och fortsätta, till det prenumerationspris och den tidsperiod som du avtalade om när du inledde prenumerationen, alltid med förbehåll för eventuella uppdateringar av priser och tjänster som utfärdas av oss från tid till annan. Om inget annat anges ska alla avgifter för abonnemang betalas i förväg och faktureras automatiskt i början av varje tillämplig abonnemangsperiod. Alla köp av prenumerationer är slutgiltiga och kan inte återbetalas, utom om vi så önskar.

5.2 Om du inte betalar de avgifter som ska betalas för ditt abonnemang kan vi göra rimliga ansträngningar för att meddela dig och lösa problemet i enlighet med paragraf 24 i våra användarvillkor, men vi förbehåller oss rätten att inaktivera, avbryta eller avsluta din tillgång till abonnemanget och spelet, och kan göra det utan förvarning.

5.3 Prenumerationsavgiften visas i den valuta som Apple eller Google debiterar dig från din betalningsmetod i enlighet med Apples eller Googles villkor, beroende på vad som är tillämpligt.

6. AVBESTÄLLNING

6.1 Om du inte vill att din prenumeration ska förnyas automatiskt eller om du vill avsluta din prenumeration måste du logga in på ditt konto och följa instruktionerna för att hantera eller avbryta din prenumeration eller hantera eller avbryta din prenumeration via de relevanta tredjepartsplattformarna enligt stegen i 6.4 nedan (att bara radera ditt konto avbryter inte din prenumeration). Om du avbryter din prenumeration kan du fortsätta att använda den avbrutna prenumerationen fram till slutet av din dåvarande prenumerationsperiod. Abonnemanget kommer då inte att förnyas när din dåvarande period löper ut. 

6.2 Om du avbryter den automatiska förnyelsen av ditt abonnemang mer än 24 timmar före utgången av den aktuella perioden för ditt abonnemang, kommer ditt abonnemang att avbrytas för den efterföljande perioden efter utgången av den aktuella perioden, och du kommer inte att debiteras för perioder som följer efter din aktuella abonnemangsperiod. Du kommer att kunna använda abonnemanget tills den aktiva abonnemangsperioden löper ut.

6.3 Om du avbryter den automatiska förnyelsen av din prenumeration mindre än 24 timmar före utgången av den aktuella prenumerationsperioden kommer du att debiteras för den period som följer omedelbart efter den aktuella perioden. Du kommer att kunna använda Abonnemanget fram till utgången av den omedelbart efterföljande perioden, och ditt Abonnemang kommer att annulleras för perioder som följer på den omedelbart efterföljande perioden.

6.4 Du kan avbryta den automatiska förnyelsen av en prenumeration via den relevanta tredjepartsplattformen genom att följa nedanstående steg på din enhet:

  • Om du använder iOS-systemet: [Inställningar] – [Apple-ID] – [Prenumerationer] – [Prenumererade] – [Avbryt]. Mer stöd för uppsägning om du använder iOS-systemet finns på Apples supportsida https://support.apple.com/en-gb/HT202039.
  • Om du är användare av Android-systemet: [Play Store] – [Meny] – [Prenumerationer] – [Avbryt]. Om du vill ha mer stöd för uppsägning om du använder Android-systemet kan du besöka Googles supportsida på https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=zh-CN&co=GENIE.Platform%3DAndroid.

7. ÅTERBETALNINGAR

7.1 ABONNEMANGSBETALNINGAR KAN INTE ÅTERBETALAS OCH DET FINNS INGA ÅTERBETALNINGAR FÖR DELVIS ANVÄNDA ABONNEMANGSPERIODER, FÖRUTOM I DE FALL SOM BESKRIVS NEDAN.

7.2 Om du är bosatt i USA, Europeiska unionen, Kanada, Storbritannien eller Australien, kommer alla återbetalningar för betalda prenumerationer att omfattas av återbetalningsvillkoren och policyn för den tillämpliga plattformen som användes för det ursprungliga köpet, till exempel Apple eller Google, och Prenumerationstjänsterna kan annulleras inom 14 dagar från inköpsdatumet och du kan få en återbetalning av din ursprungliga betalning minus en rimlig del av perioden för att täcka din användning av Prenumerationstjänsten före annulleringen. För FunPlus-spel som köpts via en tredjepartsplattform, t.ex. Apple eller Google, hänvisas till den tillämpliga plattformens betalningsvillkor som är relevanta för prenumerationer och återbetalningar. 

7.3 Om du är bosatt i Sydkorea eller andra territorier med specifika lokala krav på annullering av ett köp (i förekommande fall), kommer återbetalningar för betalda prenumerationer att omfattas av återbetalningsvillkoren och policyn för den tillämpliga plattformen som användes för det ursprungliga köpet, till exempel Apple eller Google, och Prenumerationstjänsterna kan annulleras inom 7 dagar från inköpsdatumet, men du omfattas också av vår policy för tillbakadragande och återbetalning som anges i våra Användarvillkor. För FunPlus-spel som köpts via en tredjepartsplattform, t.ex. Apple eller Google, hänvisas till den tillämpliga plattformens betalningsvillkor som är relevanta för prenumerationer och återbetalningar.

8. BEGRÄNSNINGAR

8.1 Den prenumeration som du har fått ska endast användas i spelet och i enlighet med villkoren. Om du använder prenumerationen utanför spelet med olagliga metoder (t.ex. genom att knäcka den på ett illasinnat sätt) anses detta vara ett brott mot villkoren och vi kan komma att avbryta din tillgång till spelet och prenumerationen i enlighet med våra användningsvillkor.

9. STÖD OCH KLAGOMÅL

Om du behöver kundsupport eller vill anmäla ett klagomål eller om du har andra frågor eller kommentarer om spelet eller prenumerationstjänsten kan du kontakta oss på support@funplus.com.  

10. LAG OCH JURISDIKTION

Dessa abonnemangsvillkor regleras av de tillämpliga lagar som anges i FunPlus Användarvillkor , och den klausul om tvistlösning som anges där ska tillämpas på alla tvister som har samband med dessa abonnemangsvillkor och abonnemangstjänsten, spelen och tjänsterna.

11. Allmänt

Dessa prenumerationsvillkor är utformade på engelska och kan översättas till andra språk. Den engelska versionen av dessa abonnemangsvillkor ska alltid gälla om det finns en konflikt eller inkonsekvens eller om ett förtydligande krävs. 

(tidigare version av prenumerationsvillkoren)

(Engelska versionen av prenumerationsvillkoren)