เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฟันพลัส (FunPlus)

อัปเดตครั้งล่าสุด 1 เมษายน 2023 

เกมบางเกมของฟันพลัส (FunPlus) อาจเสนอบริการสมัครสมาชิก หากคุณต้องการชำระเงินเพื่อสมัครสมาชิกเกม เมื่อคลิกปุ่มซื้อ จะหมายความว่าคุณได้ขอให้ฟันพลัส (FunPlus) เริ่มให้บริการสมัครสมาชิกให้คุณโดยทันทีและคุณเข้าใจว่าคุณได้ทำสัญญาสมัครสมาชิกเป็น ช่วงเวลากับทางเรา เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเหล่านี้ (“เงื่อนไขการสมัครสมาชิก”) จะนำไปใช้กับบริการสมัครสมาชิก (“การสมัครสมาชิก”)ในเกมของทางเรา (“เกม”) 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเหล่านี้ พร้อมข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดและเอกสารอื่น ๆ ของเราที่อ้างอิงในเอกสารดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด”) จะใช้บังคับกับการสมัครเกม คุณควรอ่านนโยบายเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง 

คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่มีคำนิยามในข้อกำหนดการสมัครสมาชิกเหล่านี้จะถือว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ในกรณีที่เงื่อนไขการสมัครสมาชิกขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับเหนือกว่าในส่วนของการสมัครสมาชิกของคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและทางเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้งานเกมและการสมัครสมาชิก จะหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าถึง ซื้อหรือใช้บริการสมัครสมาชิกหรือเกม    

หากคุณชำระเงินเพื่อสมัครสมาชิกในเกมของเราผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม อาทิ แอปเปิลหรือกูเกิล แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและการสมัครสมาชิกของแพลตฟอร์มที่เกี่ยว ข้องจะถูกนำมาบังคับใช้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินของแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

1. เกี่ยวกับคุณ

1.1 เมื่อใช้บริการสมัครสมาชิกนี้ คุณตกลงว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือหากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี คุณจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ และพวกเขาจะต้องตกลงตามข้อกำหนดดังกล่าวแทนตัวคุณ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากเราได้รับแจ้งจากบิดามารดา/ผู้ปกครองว่าเด็กได้แจ้งอายุของตนผิดในตอนที่ลง ทะเบียนในเกมของเราหรือบริการสมัครสมาชิก เราจะระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อเรามีข้อมูลที่เพียงพอในการยืนยันว่าผู้ที่แจ้งเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กอย่างแท้จริง 

2. เราคือใคร

2.1 เราคือ FunPlus International AG เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่ที่ Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland การอ้างอิงถึงเราทั้งหมดในข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าหมายรวมบริษัทในเครือและ บริษัทย่อยของเราด้วย ยกเว้นหากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น   

2.2 คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@funplus.com  

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

3.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวไป อาทิ เราอาจเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ หรือเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริการสมัครสมาชิกหรืออื่น ๆ คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้อยู่เสมอก่อนที่จะใช้บริการใด ๆ ของเรา หากคุณยังใช้บริการต่าง ๆ ของทางเราต่อจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  

4. การสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียม

4.1 ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะปรากฎก่อนหรือในขณะที่คุณมีคำสั่งซื้อเพื่อสมัครสมาชิก 

4.2 หากเราพิจารณาลดราคาค่าสมัครสมาชิกของคุณ การสมัครสมาชิกทั้งหมดของคุณที่มีอยู่จะได้รับการต่ออายุในราคาที่ต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ

4.3 หากเราพิจารณาเพิ่มราคาค่าต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการคงราคาแก่สมาชิกปัจจุบัน หากเราเพิ่มราคาค่าสมัครสมาชิกโดยไม่มีการคงราคา แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่นแอปเปิลหรือกูเกิลจะแจ้งสมาชิกปัจจุบันโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อได้รับความยินยอมจากคุณต่อราคาที่เพิ่มขึ้นนั้น สมาชิกปัจจุบันจะต้องให้ความยินยอมต่อราคาใหม่ก่อนที่จะถึงวันต่ออายุของสมาชิกครั้ง ถัดไป หากคุณไม่ยินยอมต่อราคาใหม่หรือไม่ดำเนินการใด ๆ การเป็นสมาชิกของคุณจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวางบิลปัจจุบัน ระยะเวลาการแจ้งเตือนนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครสมาชิก และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องการแจ้งที่จำเป็นขั้นต่ำสุดตามข้อกำหนดการใช้งานของ แพลตฟอร์ม

4.4 เกมของเราอาจนำเสนอโบนัสแบบครั้งเดียวหรือในช่วงเวลาที่จำกัดให้ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกปัจจุบันของเราหรือที่ตกลงสมัครสมาชิก ไอเท็มเหล่านี้ปกติแล้วจะมีเครื่องหมายว่าเป็นไอเท็ม “โบนัส” จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกต่อเนื่องของคุณ

5. การต่ออายุและการชำระเงิน

5.1 หากคุณเลือกต่ออายุอัตโนมัติ บัญชีของคุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกเป็นระยะ ๆ จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิก เมื่อคุณสมัครสมาชิก คุณจะต้องกำหนดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ ข้อมูลที่คุณให้จะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง และคุณจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวมา อาจเป็นผลให้การเข้าถึงการสมัครสมาชิกของคุณถูกระงับหรือยกเลิก คุณได้มอบอำนาจอย่างชัดเจนแก่ทางเราหรือแพลตฟอร์มที่คุณชำระเงินสมัครสมาชิก ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกผ่านการหักจากบัญชีอัตโนมัติตามวิธีการ ชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้  หลังจากที่ระยะเวลาการสมัครสมาชิกครั้งแรกของคุณสิ้นสุดลง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการต่ออายุการสมัครสมาชิกครั้งถัดไป การสมัครสมาชิกของคุณจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติและมีผลต่อเนื่อง ในราคาและระยะเวลาที่คุณได้ตกลงในตอนสมัครสมาชิกครั้งแรก โดยจะอยู่ภายในข้อกำหนดการอัปเดตราคาและบริการต่าง ๆ ที่ทางเราจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป หากไม่ได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะต้องชำระล่วงหน้าและจะถูกวางบิลโดยอัตโนมัติเมื่อ เริ่มต้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกในแต่ละครั้ง การชำระเงินเพื่อสมัครสมาชิกถือว่ามีผลเด็ดขาด ไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นหากเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5.2 หากคุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณที่ถึงกำหนด เรียกเก็บ เราอาจพยายามหาวิธีแจ้งให้คุณทราบและแก้ไขปัญหาตามสมควรตามข้อกำหนดที่ 24 ของข้อกำหนดการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งาน ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงการสมัครสมาชิกและเกม และอาจกระทำการดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะปรากฎในการเรียกเก็บเงินของแอปเปิลหรือกูเกิลตาม สกุลเงินที่คุณกำหนดไว้ในวิธีการชำระเงิน โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของแอปเปิลหรือกูเกิล

6. การยกเลิก

6.1 หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการยุติการสมัคร สมาชิกของคุณ คุณจะต้องเข้าบัญชีของคุณและทำตามคำชี้แจงต่าง ๆ เพื่อจัดการหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือจัดการหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เกี่ยว ข้องตามขั้นตอนที่ 6.4 ด้านล่าง (การลบเพียงบัญชีของคุณจะไม่ยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ) หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ คุณจะยังคงใช้งานของสมาชิกที่ได้ยกเลิกจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกในระยะ เวลาดังกล่าวนั้น จะไม่มีการต่ออายุการสมัครสมาชิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบันของคุณ 

6.2 หากคุณยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติของคุณก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณมากกว่า 24 ชั่วโมง การสมัครสมาชิกของคุณในช่วงเวลาถัดไปจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบัน และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในระยะเวลาหลังจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบันของคุณ คุณสามารถสมัครสมาชิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังมีผลอยู่

6.3 หากคุณยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกแบบอัตโนมัติน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบันของคุณจะสิ้นสุดลง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในระยะเวลาถัดไปหลังจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบัน คุณสามารถใช้บริการเป็นสมาชิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกครั้งถัดไป และการสมัครสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกหลังจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกครั้งถัดไปนั้น

6.4 คุณอาจยกเลิกการต่ออายุการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดังต่อไปนี้ในอุปกรณ์ของคุณ        

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ระบบ iOS [การตั้งค่า] – [แอปเปิลไอดี] – [การสมัครสมาชิก] – [สมัครสมาชิกแล้ว] – [ยกเลิก] สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยกเลิก หากคุณใช้ระบบ iOS โปรดเยี่ยมชมหน้าการช่วยเหลือของแอปเปิล https://support.apple.com/en-gb/HT202039
  • หากคุณเป็นผู้ใช้ระบบแอนดรอยด์ [เพลย์สโตร์] – [เมนู] – [การสมัครสมาชิก] – [ยกเลิก] สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยกเลิก หากคุณใช้ระบบแอนดรอยด์ โปรดเยี่ยมชมหน้าการช่วยเหลือของกูเกิลที่ https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=zh-CN&co=GENIE.Platform%3DAndroid

7. การขอเงินคืน

7.1 เงินที่ชำระเพื่อสมัครสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนได้ และจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการใช้บริการของสมาชิกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นไปตามกรณีด้านล่าง

7.2 หากคุณอาศัยในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย การคืนเงินที่ชำระเพื่อสมัครสมาชิกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการคืนเงินของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อครั้งแรก เช่นแอปเปิลหรือกูเกิล และสามารถยกเลิกบริการสมัครสมาชิกภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อและคุณสามารถได้รับเงินที่สมัครสมาชิกครั้งแรกคืนหลังจากหักตาม สัดส่วนระยะเวลาที่ใช้งานอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะยกเลิก สำหรับเกมใด ๆ ของฟันพลัส (FunPlus) ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเช่นแอปเปิลหรือกูเกิล โปรดอ้างอิงถึงข้อกำหนดเรื่องการชำระเงินในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการสมัครสมาชิกและการคืนเงิน 

7.3 หากคุณอาศัยในเกาหลีใต้หรือเขตแดนอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อ (หากมี) การคืนเงินสมัครสมาชิกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการคืนเงินของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อครั้งแรก เช่นแอปเปิลหรือกูเกิล และสามารถยกเลิกบริการสมัครสมาชิกภายใน 7 วันหลังจากวันที่ซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการถอนและการคืนเงินที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของ เรา สำหรับเกมฟันพลัส (FunPlus) ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเช่นแอปเปิลหรือกูเกิล โปรดอ้างอิงถึงข้อกำหนดการชำระเงินของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการสมัครสมาชิกและการคืนเงิน

8. ข้อห้าม

8.1 บริการสำหรับสมาชิกที่คุณได้รับจะใช้ได้เฉพาะในเกมโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเท่านั้น การใช้บริการสำหรับสมาชิกใด ๆ นอกเหนือจากเกมด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย (เช่น การแคร็กด้วยจุดประสงค์ร้าย) จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเราอาจยกเลิกการเข้าถึงเกมและการสมัครสมาชิก ของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

9. การช่วยเหลือและการร้องเรียน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือลูกค้า หรือต้องการแจ้งข้อร้องเรียน หรือมีคำถามหรือความเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับเกมหรือบริการสมัครสมาชิก โปรดติดต่อเราที่ support@funplus.com  

10. กฎหมายและเขตอำนาจพิจารณาคดี

ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด การใช้งานฟันพลัส (FunPlus) และจะบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทที่ระบุในเอกสารดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดและบริการสมัครสมาชิก เกมและบริการต่าง ๆ

11. ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดการสมาชิกเหล่านี้จัดทำในภาษาอังกฤษและอาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าเสมอหากข้อ กำหนดมีความขัดแย้งกัน หรือต้องมีการชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนด 

(ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกฉบับที่แล้ว)

(ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกฉบับภาษาอังกฤษ)